150 rokov Oravského múzea, Dolný Kubín 16.4.2018 - 30.9.2018

150 rokov Oravského múzea

V roku 2018 uplynie 150 rokov od vzniku Múzea Oravského komposesorátu na Oravskom hrade, predchodcu terajšieho Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.

Pri tejto príležitosti múzeum od polovice apríla do konca septembra vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne verejnosti sprístupní výstavu o bohatej histórii Oravského múzea. Výstava návštevníkom priblíži súčasný stav Oravského múzea P. O. Hviezdoslava a všetkých jeho expozícií. Venuje sa histórii múzea, jeho vzniku a vývoju. Súčasťou výstavy je aj prezentácia bohatého zbierkového fondu podľa jednotlivých vedných odborov.

V rámci výsledkov prezentačných foriem činnosti múzea Oravy sa návštevníci oboznámia s tradičnými podujatiami, ktoré múzeum pre verejnosť organizuje, ako aj s výsledkami významných projektov či bohatej edičnej činnosti.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 16. apríla 2018 o 15:00 vo výstavných priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne, výstava samotná potrvá do 30. septembra 2018.

Viac na: www.oravskemuzeum.sk