Fenomén Bednárik - Bratislava - 4.10. - 15.11.2017

Majstrovstvo Jozefa Bednárika pripomenie putovná výstava Fenomén Bednárik. Herecké i režisérske začiatky divadelného mága sú úzko späté s Nitrou, preto výstava po Bratislave zavíta práve sem.

Výstava venovaná nedožitým 70. narodeninám významného divadelného režiséra Jozefa Bednárika mapuje jeho hereckú aj režisérsku tvorbu a je poctou jeho veľkého originálneho prínosu pre slovenské divadelníctvo. Prístupná je po Divadle Nová scéna v Bratislave aj v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave a neskôr ju nainštalujú v Divadle Andreja Bagara v Nitre.
 
Výstava obsahuje 30 bannerov s fotografiami z inscenácií a skúšok mapujúcich Bednárikovu hereckú aj režisérsku tvorbu na Slovensku a v Českej republike. Vystavené materiály pochádzajú z archívov Divadelného ústavu, Slovenského národného divadla a zo súkromného archívu rodiny Jozefa Bednárika. Kurátormi sú Michaela Mojžišová a Martin Timko, graficky ju spracovala Nora Nosterská.
 
Ako herec a režisér televíznych inscenácií, činohier, baletov, muzikálov i opier zanechal "Béďo" nezmazateľnú stopu v dejinách slovenského divadelníctva. V režisérových inscenačných výsledkoch sa spájali talent, originalita, živelná energia, ale zároveň pokora, zanietenosť, húževnatosť a pracovitosť. Popri práci v nitrianskom divadle začal v polovici 70. rokov spolupracovať s ochotníckym súborom v rodnom Zelenči, ktorý sa presadil nielen v domácom kontexte, ale aj na medzinárodných divadelných festivaloch.
 
Bednárik v 80. rokoch pôsobil v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde zaujal artistnými a sugestívne podmanivými inscenáciami. Umelecky presvedčivo vyzneli aj jeho réžie v iných slovenských divadlách: v DSNP v Martine, v SND a v ŠBD v Bratislave. Ďalšou kapitolou Bednárikovho tvorivého diela boli jeho inscenácie muzikálov, opier a baletov nielen v slovenských, ale aj v českých divadlách. Z jeho operných inscenácií zaznamenala najväčší ohlas interpretácia Gounodovho Fausta a Margaréty na javisku Opery SND (1989). Táto inscenácia úspešne reprezentovala slovenské divadelníctvo aj na prestížnom divadelnom festivale v škótskom Edinburgu. Z jeho operných inscenácii sú v súčasnom repertoári Opery SND Mozartov Don Giovanni a Pucciniho Turandot. Jozef Bednárik povýšil všetky zložky divadelného, výtvarného a hudobného umenia na výsostnú javiskovú metaforu.
 
Vernisáž výstavy sa uskutoční 4. októbra 2017 o 17:30 na bratislavskej Novej scéne v priestoroch foyeru Činohry SND. Výstavu, ktorú si návštevníci divadla môžu zdarma prezrieť hodinu pred predstavením, zrealizoval Divadelný ústav v spolupráci s Divadlom Nová scéna, Slovenským národným divadlom a Divadlom Andreja Bagara v Nitre.
 
Jozef Bednárik (1947 – 2013) patrí k najvýraznejším predstaviteľom moderného slovenského divadelníctva. S divadlom sa po prvýkrát stretol v rodnom Zelenči, kde ochotnícke predstavenia režírovala jeho mama. Zásadný vplyv na jeho neobyčajné videnie divadelného sveta malo štúdium na Škole umeleckého priemyslu, počas ktorého sa skontaktoval s tvorcami Divadla za rampami. Počas štúdia na Divadelnej fakulte VŠMU ho najväčšmi ovplyvnili pedagógovia Jozef Budský, Karol L. Zachar a Viliam Záborský. V roku 1971 sa stal členom Krajového divadla Nitra. Bednárikov umelecký a estetický názor v tom čase dozrieval predovšetkým pod vplyvom významného českého režiséra Miloša Hynšta. Mladého herca to prirodzene ťahalo od herectva k divadelnej réžii. Jeho inscenácia Dom Bernardy Alby (1979) bola výraznou metaforou, poukázal ňou na stav slovenskej spoločnosti, ktorej svedomie vo väzení ľudskosti prehlušili falošné tóny a predstieranie. Jozef Bednárik zomrel 22. augusta 2013.
fenomen_bednarik