Okres Banská Bystrica

Okres Banská Bystrica
Nadpis Web Primátor / Starosta
Badín
Badín www.obecbadin.sk Pavol Hric
Baláže
Baláže www.balaze.sk Jozef Chaban
Banská Bystrica
Banská Bystrica www.banskabystrica.sk Ján Nosko
Brusno
Brusno www.brusno.sk Viera Krakovská
Čerín
Čerín www.cerin.sk Pavel Kmeť
Dolná Mičiná
Dolná Mičiná www.dolnamicina.sk Oto Hudec
Dolný Harmanec
Dolný Harmanec www.dolnyharmanec.sk Alena Necpalová
Donovaly
Donovaly www.donovaly.sk Miroslav Daňo
Dúbravica
Dúbravica www.dubravica.sk Janka Slobodníková
Harmanec
Harmanec www.harmanec.sk Henrieta Ivanová
Hiadeľ
Hiadeľ www.hiadel.sk Ondrej Snopko
Horná Mičiná
Horná Mičiná www.hornamicina.eu Ivan Lenár
Horné Pršany
Horné Pršany www.horneprsany.sk Ivan Dobrota
Hrochoť
Hrochoť www.hrochot.sk Bc. Marian Mazúch
Hronsek
Hronsek www.hronsek.sk Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD.
Kordíky
Kordíky www.kordiky.ocu.sk Ján Záchenský
Králiky
Králiky www.obeckraliky.sk Ivan Škamla
Kynceľová
Kynceľová www.kyncelova.sk Ing. Martina Kubišová, PhD
Ľubietová
Ľubietová www.lubietova.sk Ing. Pavel Zajac
Lučatín
Lučatín www.lucatin.eu Marian Píši
Malachov
Malachov www.malachov.sk Lucia Ferenc Gajdúšková
 Medzibrod
Medzibrod www.obecmedzibrod.estranky.sk Ing. Pavol Svetlík
Môlča
Môlča www.molca.sk Ján Kluka
Moštenica
Moštenica www.mostenica.eu Ján Lupták
Motyčky
Motyčky www.motycky.sk Maroš Lacko
Nemce
Nemce www.nemce.sk Dušan Mydlo
Oravce
Oravce - Anna Filipčová
Podkonice
Podkonice www.nasepodkonice.sk Michal Vráb
Pohronský Bukovec
Pohronský Bukovec www.pohronskybukovec.sk Igor Šagát
Poniky
Poniky www.poniky.sk Ing. Ján Beňo
Povrazník
Povrazník www.povraznik.bbp.sk Ivan Kováč
Priechod
Priechod www.priechod.sk Mgr. Stanislav Chaban
Riečka
Riečka www.riecka.sk Ing. Marián Spišiak
Sebedín - Bečov
Sebedín - Bečov http://www.sebedinbecov.sk/ Ing. Ján Škamla
Selce
Selce www.selce.sk Ján Kupec
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča www.slovenskalupca.sk Miroslav Macák
Špania Dolina
Špania Dolina www.spaniadolina.sk Martina Wilhelmerová
Staré Hory
Staré Hory www.starehory.sk Ján Kováč
Strelníky
Strelníky www.strelniky.sk Miroslava Lamperová
Tajov
Tajov www.tajov.sk Ladislav Surovčík
Turecká
Turecká www.obecturecka.sk Ivan Janovec
Vlkanová
Vlkanová www.vlkanova.sk Ľubomír Longauer