Okres Nové Zámky

Okres Nové Zámky
Nadpis Web Primátor / Starosta
Sikenička
Sikenička www.sikenicka.sk Mgr. Katarína Grófová
Strekov
Strekov www.strekov.sk Ján Téglás
Štúrovo
Štúrovo www.sturovo.sk Eugen Szabó
Šurany
Šurany www.surany.sk Ing. Marek Oremus
Svodín
Svodín www.svodin.sk Gabriel Vígh
Trávnica
Trávnica www.travnica.sk Ing. Emil Ivan
Tvrdošovce
Tvrdošovce www.tvrdosovce.sk Ing. Marián Tóth
Uľany nad Žitavou
Uľany nad Žitavou www.ulanynadzitavou.sk Ing. Juraj Ostrožlík
Veľké Lovce
Veľké Lovce www.velkelovce.sk Ing. Libor Kráľ
Erb obce Veľký Kýr
Veľký Kýr www.velkykyr.sk Judita Valašková
Vlkas
Vlkas www.obecvlkas.sk Imrich Slovák
Zemné
Zemné www.zemne.sk Ing. János Bób