Poisťovne

Generali Slovensko poisťovňa, a. s.

Generali Slovensko je silná univerzálna poisťovňa s kvalitným servisom 24 hodín denne 7 dní v týždni, a so širokou ponukou poistných produktov – ži...
www.generali.sk

P.L.S., s r.o.

Komplexné poisťovacie služby, poistenie - zdravotné, životné, cestovné, dôchodkovo orientované poistenie, poistenie nehnuteľností, hromadné úrazové...
www.allianz-ds.edb.sk

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Komerčná poisťovňa. Životné a neživotné poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie motorových vozidiel a majetku, cestovné poistenie, úverové poist...
www.kpas.sk

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Poskytovanie verejného zdravotného poistenia, uhrádzanie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, zml...
www.dovera.sk

Union poisťovňa, a. s.
Union poisťovňa, a. s.

Komplexné poisťovacie služby, poistenie - zdravotné, životné, cestovné, dôchodkovo orientované poistenie, poistenie nehnuteľností, hromadné úrazové...
www.union.sk

ČSOB Poisťovňa, a.s.
ČSOB Poisťovňa, a.s.

Životné poistenie, poistenie domu, bytu, stavby, poistenie automobilov - povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, cestovné a podnikové poist...
www.csobpoistovna.sk

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Vykonávanie verejného zdravotného poistenia, zdravotná starostlivosť a poistenie v zahraničí.


www.vszp.sk
Evento, s. r. o.

Sprostredkovanie poistenia zamestnávateľov, poistenie motorových vozidiel, zamestnanecké benefity a poradenstvo v oblasti poisťovníctva.


www.evento.sk
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Komerčná poisťovňa. Životné a neživotné poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie motorových vozidiel a majetku, cestovné poistenie, úverové poist...
www.kpas.sk