Slovensko je krásne: Vezmite deti a spoznajte s nimi kultúrne krásy našej krajiny!

Slovensko je krásne: Vezmite deti a spoznajte s nimi kultúrne krásy našej krajiny!

Kniha Pamätné izby z edície Kultúrne Krásy Slovenska opäť trošku poodkrýva našu významnú históriu, na ktorú, žiaľ, občas zabúdame.

Kniha predstavuje pamätné izby historických osobností kultúrno-spoločenského života Slovenska a ich expozície v jednotlivých oblastiach Slovenska Starostlivý výber Daniela Kollára poukazuje na rôznorodosť expozícií, ktoré sú venované osobnostiam slovenskej histórie a kultúry a v niektorých prípadoch aj vidieckych múzeí, ktoré sú navzájom prepojené s expozíciami osobností.