Výlet

Názov zariadeniaikona zoradenia Web
Spišský hrad - národná kultúrna pamiatka
Spišský hrad - národná kultúrna pamiatka www.spisskyhrad.com
Synagóga Šurany www.surany.sk
Trenčiansky hrad
Trenčiansky hrad www.muzeumtn.sk
Važecká jaskyňa
Važecká jaskyňa www.ssj.sk
Vinohradníctvo v Pukanci
Vinohradníctvo v Pukanci www.pukanec.sk
vlkolinec.jpg
Vlkolínec www.vlkolinec.sk
Vychodoslovenská galéria
Východoslovenská Galéria www.vsg.sk
Vychodoslovenské Múzeum Košice
Východoslovenské Múzeum Košice www.vsmuzeum.sk
Kaštieľ a zámok Topoľčianky
Zámok Topoľčianky http://www.zamok-topolcianky.sk/
ZOO Bojnice
ZOO Bojnice www.zoobojnice.sk
ZOO Bratislava
ZOO Bratislava www.zoobratislava.sk
ZOO Košice
ZOO Košice www.zookosice.sk
ZOO Spišská Nová Ves
ZOO Spišská Nová Ves www.zoosnv.sk
Zrúcanina starého kostola Sedliacka Dubová
Zrúcanina kostola sv. Kozmu a Damiána v Sedliackej Dubovej www.dubovacolonorum.sk