Zemplínska karička, Snina 15.12.2017 - 28.2.2018

Zemplínska karička

Príďte si pozrieť do Sninského kaštieľa súčasné výtvarné umenie mladšej generácie autorov zo zemplínskeho regiónu. Výstavný koncept prezentácie širšej autorskej skupiny má ambíciu predstaviť polyfónickú generačnú výpoveď maliarov spojených spoločným regionálnym kontextom.

Svoju tvorbu jednotliví autori doteraz vo viacerých prípadoch prezentovali na individuálnych výstavách. Toto je prvý raz, keď tvorbu autorov prezentujú verejnosti prostredníctvom kolektívnej prehliadky ako ucelený výstavný výber s jednoznačným regionálnym vymedzením.

Základným cieľom výstavy v Snine bola potreba prezentácie tvorby početnej a talentovanej skupiny maliarov, pochádzajúcich z rôznych častí zemplínskeho regiónu. Do projektu vybraní autori pochádzajú prevažne z absolventov Fakulty výtvarných umení v Košiciach. Slavomír Durkaj, Peter Králik, Tomáš Picha, Radoslav Repický, Boris Sirka, Viliam Slaminka, Marián Straka, Soňa Varcholová, Ján Vasilko, Vladimíra Weiss a Ján Zelinka predstavujú predovšetkým početné pohľady na podoby súčasnej mladšej slovenskej maľby.

Výstava samotná potrvá do 28. februára.
Web: www.mskssnina.sk