Festival slobody, November 2019

Situácie staršie ako 30 rokov môžu ľudia opäť zažiť na Festivale slobody prostredníctvom filmov, divadla, hudby, výstav, diskusií. Festival slobody prinesie aj "nácvik atmosféry totality" na workshope.

Festival trvá v Bratislave od 11. do 17. novembra a v priebehu novembra sa uskutoční v Nitre, Bardejove, Martine, Spišskej Belej, Brezne a v Šintave.

Festival ťahajú najmä filmy, dokumentárne i hrané, v ktorých diváci spoznajú skutočné príbehy ľudí a atmosféru doby pred novembrom '89 – od 50. rokov a prenasledovania a väznenia predstaviteľov cirkvi aj skautov cez pašovanie literatúry a vydávanie samizdatov v 80. rokoch až po rok sviečkovej manifestácie, ktorý predznamenal blížiacu sa revolúciu a koniec starého režimu.

Festival predoslala výstava Pocta slobode na hornom nádvorí hradu Devín, ktorá pripomína železnú oponu od jej vzniku po jej pád. Návštevníci ju môžu vidieť do konca novembra. Festival slobody už deviaty rok organizuje Ústav pamäti národa.

Zdroj: https://kultura.pravda.sk/festivaly/clanok/532365-festival-slobody-ozivi-atmosferu-neslobody/

Viac inforácií o festivale nájdene na http://www.festivalslobody.sk/