Vyhľadaj primátora/starostu

Názovikona zoradenia Primátor / Starosta
Považany Eva Ninisová
Potvorice Peter Kučík
Pôtor Miroslav Činčura
Potônske Lúky Leonard Flaška
Potoky Milan Vavrek
Potok Katarína Machová
Potok Martin Kurek
Potôčky Dušan Šmajda
Poša Mgr. Tadeáš Malý
Porúbka Igor Frko
Porúbka Gabriel Falis
Porúbka Mgr. Martina Stašová
Porúbka Andrea Raková
Poruba pod Vihorlatom Juraj Kriška ml.
Poruba Ing. Tomáš Tóth
Porostov Miroslav Hreščák
Poriadie Mgr. Martin Pražienka
Poráč Ing. Peter Volčko
Popudinské Močidľany Bc. Dana Žúrková
Poproč Ľubor Kvaka
Poproč Ing. Iveta Komorová Hiľovská
Poprad Ing. Anton Danko
Poniky Ing. Jana Ondrejková
Pongrácovce Mgr. Mária Matlochová
Poluvsie Martin Šujan
Poltár Mgr. Martina Brisudová
Polomka Ing. Ján Lihan
Poloma Ing. Pavol Hanušovský
Poľný Kesov Ing. Ľubica Poluchová
Polina Ján Punka
Polichno Pavel Kyseľ
Polianka Pavol Kňazský
Poliakovce Jaroslav Tvardzík
Poľany Mikuláš Csorba
Poľanovce Jozef Kaľavský
Pokryváč Ing. Miroslav Lupták
Pohronský Ruskov Roman Dávid
Pohronský Bukovec Igor Šagát
Pohronská Polhora Ing. Dušan Nepšinský
Pohranice Bc. Laura Prešinská
Pohorelá Jana Tkáčiková
Podzámčok Mária Hrčková
Podvysoká JUDr. Ján Opial
Podtureň Marián Vojtík
Podskalie Zuzana Dočekalová
Podrečany Ing. Peter Kulich
Podolínec Mgr. Jaroslav Seman
Podolie PaedDr. Rastislav Bobocký
Podlužany Ing. Pavel Miksa
Podlužany Ing. Ida Kováčová
Podkylava Ing. Ján Morihladko
Podkriváň Jozef Malatinec
Podkonice JUDr., Ing. Ivan Barla
Podhradík Mgr. Katarína Pošiváková
Podhradie Ľudovít Michalovič
Podhradie Bohuslav Bella
Podhradie Milan Štefkovič
Podhoroď Anton Hricko
Podhorie Anton Chobot
Podhorie Ing. Dana Lóžiová
Podhorany Mgr. Magdaléna Bogyová
Podhorany Jozef Oráčko
Podhorany Jozef Oračko
Podhájska Mgr. Roman Ivan
Podbrezová Mgr. Ladislav Kardhordó
Podbranč Ing. Milan Kadlíček
Podbiel Slavomír Korčuška
Počúvadlo Dušan Triebušník
Pochabany Mária Štrbáková
Počarová Ladislav Lagín
Pobedim Mgr. Andrea Augustínová
Ploské Eva Bakošová
Ploské František Petro
Pliešovce Ing. Štefan Sýkora
Plevník - Drienové Miroslav Kremeň
Plešivec Iveta Šušánová
Pleš Miroslav Plaucha
Plechotice Ing. Peter Koščo
Plavnica Rastislav Grich
Plavecký Štvrtok Radoslav Benkovič
Plavecký Peter Jozefína Bartoňová
Plavecký Mikuláš Ing. Peter Válek
Plavecké Podhradie Ing. Július Papán
Plaveč Mgr. Peter Šlosár
Plavé Vozokany RNDr. Kornélia Sádovská
Plášťovce Ing. Peter Köpöncei
Pitelová Martina Záhorcová
Piskorovce Mgr. Magdaléna Šatníková
Pinkovce Ján Kočiš
Pinciná Ing. Valéria Votoupalová
Píla RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.
Píla Ing. Ľubomír Aláč
Píla Eugen Čižmárik
Piešťany Mgr. Peter Jančovič PhD.
Pichne Július Baník
Pezinok Ing. arch. Igor Hianik
Petrovo Ján Dovec
Petrovice Ing. Anton Pláňavský
Petrovce nad Laborcom Ing. Štefan Rovňák
Petrovce Gyula Köböl