Vyhľadaj primátora/starostu

Názovikona zoradenia Primátor / Starosta
Horná Krupá Ľuboš Hačko
Horná Kráľová Emil Rábek
Horná Breznica Tibor Mičko
Horňa Ján Varga
Hôrky Ing. Dušan Chvíľa, MBA
Hôrka nad Váhom Eva Sevaldová
Hôrka Ing. Helena Mihalčinová
Hontianske Trsťany JUDr. Jozef Gálus
Hontianske Tesáre Dana Kohútová
Hontianske Nemce PaedDr. Jozef Nemec
Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš
Hontianska Vrbica Ondrej Labant
Honce Mgr. Robert Hlaváč
Holumnica Jana Tureková
Holiša Karol Ferencz
Holice Ing. Ľudovít Iván
Holíč Zdenko Čambal, PhDr.
Holiare Juraj Kürthy
Holčíkovce Mgr. Michal Flešár
Hokovce Juraj Kis
Hodruša - Hámre Jozef Uram
Hodkovce Gabriel Sobota
Hodejovec Zoltán Kovács
Hodejov Katarína Jakabová
Hnúšťa PhDr. Roman Lebeda
Hnojné Helena Kráľová
Hnilec Otokár Jeremiaš
Hnilčík Ľubomír Kačír
Hniezdne Ing. Viktor Selep
Hlohovec Miroslav Kollár
Hlivištia Miroslav Džuba
Hlinné Milena Naštová Hladová
Hliník nad Hronom Vladimír Mikuláš
Hlboké nad Váhom Mgr. Karina Holešová
Hlboké Ing. Miloš Čobrda
Hladovka Marián Brnušák
Hincovce Anna Filipová
Hiadeľ Ondrej Snopko
Hervartov Miroslav Mackanič
Hertník Ing. Jozef Semanek
Hermanovce nad Topľou Ing. Martin Ivan
Hermanovce PhDr. Lukáš Grejták
Herľany Ing. Slavomír Rusnák
Hendrichovce Martin Martaus
Hencovce JUDr. Matúš Tomáš
Henclová Lýdia Šomšáková
Henckovce Viera Nemcová
Heľpa Peter Hyriak
Helcmanovce Tibor Theis
Hažlín František Olah
Hažín nad Cirochou Július Buček
Hažín Ing. Marianna Šimková
Havranec Mgr. Milan Ščerba
Havka Pavol Jabrocký
Havaj Stanislav Viňarský
Hatné Mgr. Iveta Žilovcová
Hatalov Vladimír Kováč
Harmanec Henrieta Ivanová
Harichovce Ing. Miloš Augustiňák
Harhaj Maroš Jantek
Harakovce Božena Cmorejová
Hanušovce nad Topľou Štefan Straka
Hankovce Ján Grega-Jakub
Hankovce Ing. Ľudmila Veľasová
Hanková Matilda Jakubíková
Haniska Ing. Miloš Barcal
Haniska Ladislav Šimkovič
Hanigovce Alena Havrilová
Handlová Mgr. Silvia Grúberová
Hamuliakovo Ing. Ludmila Goldbergerová
Haluzice Miloš Madila
Haligovce Monika Bjalončíková
Halič Mgr. Alexander Udvardy
Haláčovce Zuzana Mokryšová
Hajtovka Pavol Nosek
Hájske Jaroslav Bennár
Hajnáčka Ivan Poprocký
Hajná Nová Ves Ľuboš Koma
Háj Erika Herčúthová
Háj Július Farkaš
Hačava Peter Gábor
Habura Michal Prejsa
Habovka Alojz Lajčin
Gyňov Denisa Vargová
Gruzovce Martin Petík
Gribov Štefan Mulik
Gregorovce Ing. Slavomíra Daráková
Gregorova Vieska Renata Hrnčiarová
Granč - Petrovce Peter Pitoňák
Gôtovany Jozef Cút
Gortva Gejza Balog
Golianovo Mgr. Ľuboš Kolárik
Gočovo Milan Mlynár
Gočaltovo Jarmila Pavlíková
Glabušovce Štefan Chudý
Girovce Bc. Jana Lešková
Giraltovce Mgr. Ján Rubis
Giglovce Zuzana Bochová
Gerlachov Ján Hroboň
Gerlachov Ondrej Ševcov