Vyhľadaj primátora/starostu

Názovikona zoradenia Primátor / Starosta
Ratkovo Rastislav Frkáň
Ratkovce Ing. Martin Červenka
Ratková Bc. Ján Bobrovský
Ratka Milan Spodniak
Rastislavice Miroslav Juhász
Raslavice Marek Rakoš
Rašice Aladár Miklós
Rapovce Ing. Ladislav Sóky
Rankovce Stanislav Hada
Rakytník Ján Rencsok
Rakúsy Mgr. Lenka Fedáková
Rakša Eva Gajdicová
Rakovo Patrik Antal
Rakovnica Ľuboš Lešták
Rakovice Dušan Daloš
Rakovec nad Ondavou MVDr.Peter Olejník
Rakovčík Iveta Horvátová
Raková Mgr. Anton Heglas
Rákoš Lýdia Nemogová Gallová
Rákoš Igor Antoni
Rajecké Teplice Mgr. Katarína Hollá
Rajecká Lesná Miloš Mikula
Rajec Ing. Milan Lipka
Rajčany Mária Švecová
Rafajovce Božena Dubasová
Radzovce Ing. Peter György
Radvanovce Ľudmila Kerestešová
Radvaň nad Laborcom Jana Svičinová
Radvaň nad Dunajom Ing. Ľubomír Púchovský
Radôstka Jaroslav Fekula
Radošovce Ing. Vladimír Kočárik
Radošovce Miroslav Remenár
Radošina JUDr. Marta Kolková
Radoma Daniela Zelonkayová
Radoľa Ing. Anton Tkáčik
Radobica Mgr. Elena Valenteje
Radnovce Aladár Bari
Radimov Kristína Biskupičová
Radava Ing. Marián Chrenko
Radatice Gabriela Viazanková
Rad Mária Mozsárová
Rabčice Jozef Slovík
Rabča Július Piták
Pusté Úľany Ing. Henrich Čambál
Pusté Sady Ing. Tomáš Nemeček
Pusté Pole Bc. Ondrej Andraščík
Pusté Čemerné Ing. Juraj Jevin
Pušovce Ján Namešpetra
Pukanec Ing. Ján Rievaj
Pucov Ing. Metod Sojčák
Púchov JUDr. Katarína Heneková
Ptrukša Alexander Takács
Ptičie Martin Dzemjan
Pstriná Mgr. Anna Mihaliková
Pružina Michal Ušiak
Prusy Igor Súkeník
Pruské MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
Prša Gábor Nagy
Prosiek Mgr. Peter Hamráček
Prosačov Martin Digoň
Prochot Ing. Martina Rozenbergová
Proč Ján Pavuk
Prituľany Jozef Sivák
Príslop Jozef Blaško
Príkra Miroslav Goldir
Prihradzany Milan Čipka
Prievidza JUDr. Katarína Macháčková
Prievaly Tatiana Beňáková
Prietržka Peter Flamík
Prietrž Ing. Dana Blažková
Priepasné Peter Czere
Priekopa Peter Sekerák
Priechod Mgr. Stanislav Chaban
Pribylina Ing. Milan Kohút
Príbovce Erika Vrabcová
Pribiš Rastislav Suroviak
Pribeta Norbert Zsitva
Pribeník Ing. Ernest Fedor
Príbelce Tibor Čierny
Prestavlky Ján Abrahám
Prešov Ing. Andrea Turčanová
Preseľany Juraj Trsťan
Prenčov Mgr. Alena Ciglanová
Predmier Štefan Klus
Predajná Ing. Tatiana Čontofalská
Prečín Anton Lagíň
Práznovce PhDr. Dušan Macho
Pravotice Mgr. Viera Graňačková
Pravica Ján Debnár
Pravenec Róbert Mikulášik
Prašník Emil Škodáček
Prašice Erika Nemešová
Prakovce Mgr. Pavol Lukáš
Praha Erik Marčok
Pozdišovce Ing. Ján Čižmárik
Pozba Katarína Ivaničová
Povrazník Ivona Patrášová
Povoda Alexander Csóka
Povina PhDr. Alena Dudeková
Považská Bystrica doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.