JUDr. Boris Šimkovi - starosta obce ZÁHORSKÁ VES

JUDr. Boris Šimkovi - starosta obce ZÁHORSKÁ VES

Životopis:

Narodený:  V Bratislave, 6. marca 1962

Vzdelanie:  

  • Základné ZŠ – športová, Bratislava 
  • Stredné Gymnázium, Vazovova 6, Bratislava 
  • Vysokoškolské UK – Právnická Fakulta, ukončená 
  • v roku 1985, doktorát v roku 1988 (JUDr.)

Zamestnania:

  • ZS Martin, personálne oddelenie 
  • OPKS Pezinok, vedúci ÚEP
  • OPKS Malacky, riadite závodu
  • 1990 – 1991 zamestnaný v Rakúsku ako pomocný
  • robotník, futbalový hrajúci tréner

Pochádzam zo Záhorskej Vsi, kde má korene moja celá rodina. Sú tu pochovaní moji
starí rodičia i prarodičia.
Mám tri deti, Matúša, Tomáša a Barboru. Som rozvedený.
Som športovec – futbalista, hral som vrcholový futbal v klube Slovan Bratislava. Momentálne
ešte hrám a trénujem v obci Suchohrad. Som bývalý reprezentant Československa do „21
rokov“, víťaz Československého pohára.

Od roku 2002 pracujem ako starosta obce Záhorská Ves. Práca ma napľňa a verím, že
v spolupráci s občanmi a obecným zastupitesľtvom dostaneme obec tam, kam patrí, to
znamená na vysokú kultúrnu a rozvoja schopnú Záhorskú Ves.

Kontakt:

Adresa: Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves 
Tel.: 34 778 03 85 
Mobil: 948 550 050
E-mail: starosta@zahorskaves.sk
Web: www.zahorskaves.sk