JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta Prievidza

JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta Prievidza