mesto

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Košice

KošiceShare |

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Primátor/Starosta: Ing. Jaroslav Polaček
Prednosta/Zástupca starostu: - / Mgr. Marcel Gibóda, Mgr. Lucia Gurbáľová
Tel.: 055/641 91 11, 055/641 91 12
Mobil: -
Fax: 055/643 71 75
E-mail:
magistrat@kosice.sk
sekretariatprimatora@kosice.sk
lucia.gurbalova@kosice.sk
marcel.giboda@kosice.sk
Web: www.kosice.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 235281

Rozloha obce/mesta v ha: 24400

Prvá písomná zmienka: 1230

Úradné hodiny:
Pondelok: 08:00 – 15:30
Utorok: 08:00 – 15:30
Streda: 08:00 – 18:00
Štvrtok: 08:00 – 15:30
Piatok: 08:00 – 14:30


Prezentácia:

Mesto Košice, druhé najväčšie mesto SR sa nachádza vo východnej časti Slovenska, neďaleko hraníc s Maďarskom (20 km), Ukrajinou (80 km) a Poľskom (90 km). Výhodná poloha urobila v minulosti z Košíc dôležitý bod na obchodných cestách, dnes je kľúčovou hospodárskou aglomeráciou, ale aj križovatkou dopravných trás, k čomu prispieva železničný uzol a medzinárodné letisko.

Košice sú prvým európskym mestom, ktoré získalo vlastnú erbovú listinu. V roku 1369 ju panovník Ľudovít Veľký udelil po prvýkrát právnickej osobe - mestu Košice. Ďalšie prvenstvo sa spája so športom - v Košiciach v prvú októbrovú nedeľu štartuje najstarší európsky a druhý najstarší svetový maratón - Medzinárodný maratón mieru (založený v roku 1924). Dóm sv. Alžbety je najvýchodnejšou gotickou katedrálou v Európe. Historické centrum je najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou v Slovenskej republike. Najstaršia stredná škola v strednej Európe bola založená takisto v Košiciach - v roku 1872 Stredná priemyselná škola strojnícka. Na území mesta je rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe (288 hektárov) a rozlohou najväčšia slovenská botanická záhrada s najväčšou zbierkou kaktusov v bývalom Československu. Detská železnica v Čermeľskom údolí je najstaršou a jedinou na Slovensku.

Mesto leží v Košickej kotline v širokom údolí rieky Hornád, ohraničené na západe výbežkami pohoria Slovenské rudohorie. Centrum mesta sa nachádza v nadmorskej výške 208 metrov. Podnebie v Košiciach je mierne teplé s priemernými teplotami 19° C v júli a - 3° C v januári.

Vo svojich administratívnych hraniciach má mesto rozlohu 244 km2, žije v ňom 234 237 obyvateľov (r. 2007). Hustota obyvateľov dosahuje 964 osôb/km2. Je sídlom Ústavného súdu Slovenskej republiky a sídlom Košického samosprávneho kraja. Ako samostatný právny subjekt sa člení na 22 mestských častí.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica kúpalisko lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak welness

Fotogaléria

Košice 1 Košice 2 Košice 3 Košice 4 Košice 5 Košice 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Žiar nad Hronom

Žiar nad HronomShare |

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Štefana Moyzesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom
Primátor/Starosta: Peter Antal
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 045 / 678 71 20
Mobil: -
Fax: 045 / 673 24 04
E-mail:
Web: www.ziar.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 19968

Rozloha obce/mesta v ha: 4000

Prvá písomná zmienka: 1075

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 15.30

Utorok: 7.30 - 15.30

Streda: 7.30 - 17.30

Štvrtok: 7.30 - 15.30

Piatok: 7.30 - 15.30

obedňajšia prestávka: 11.30 - 12.00Prezentácia:

Začiatky ľudskej činnosti v Žiarskej kotline archeológovia zistili na základe náhodne nájdených nálezov. Z chotára Kríža nad Hronom pochádzajú nálezy dvoch bronzových ihlíc, patriacich k tzv. lužickej kultúre, ďalej hromadný nález bronzových nástrojov zo staršej doby železnej (halštat), ide o dva meče zo staršej a jeden z mladšej doby železnej (latén). V mladšej dobe železnej žili u nás keltské kmene, z ktorých rímsky spisovateľ C. Tacitus lokalizuje na územie stredného Slovenska Kotínov. Vzácny je nález tzv. lužického pohrebiska v chotári bývalej osady Horné Opatovce, a to na Dlhých dieloch. Okrem týchto zvyškov pohrebiska, objaveného náhodne, našli sa aj bronzové ihlice a zdobené spony. Bronzové náramky sa našli aj pod hradom Šášov.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Žiar nad Hronom 2 Žiar nad Hronom 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Nitra

NitraShare |

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Štefánikova 60, 949 01 Nitra
Primátor/Starosta: Marek Hattas
Prednosta/Zástupca starostu: Mgr. Ján Odzgan / Mgr. Michaela Hefková, Mgr. Daniel Balko
Tel.: 037/650 21 11
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.nitra.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 87533

Rozloha obce/mesta v ha: 10800

Prvá písomná zmienka: 830

Úradné hodiny:

Pondelok: 8.00 - 15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.45
Štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 13.45Prezentácia:

Mesto Nitra je správnym centrom Nitrianskeho kraja, ktorý tvoria okresy Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. Dnes je Nitra centrom hospodárstva, kultúry, cirkvi a športu Nitrianskeho kraja a vďaka výstavisku Agrokomplex aj medzinárodným výstavným centrom. Nitra je aj mestom mladých, sú tu dve univerzity: Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita. V súčasnosti sídelný útvar Nitra tvoria mestské časti: Dolné Krškany, Horné Krškany, Staré Mesto, Čermáň, Klokočina, Diely, Párovské Háje, Kynek, Mlynárce, Zobor, Dražovce, Chrenová, Janíkovce.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Nitra 2 Nitra 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Gbely

GbelyShare |

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely
Primátor/Starosta: Ing. Jozef Hazlinger
Prednosta/Zástupca starostu: -/ Ing. Dana Vaňková
Tel.: 034 / 690 64 11
Mobil: -
Fax: 034/690 64 23
E-mail:
Web: www.gbely.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 5120

Rozloha obce/mesta v ha: 5993

Prvá písomná zmienka: 1392

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 14:00
Streda: 7:00 - 17:00
Štvrtok: 7:00 - 12:30
Piatok: 7:00 - 15:00Prezentácia:

V roku 1992 si občania mesta Gbely pripomenuli významné jubileum - 600 rokov od prvej zachovanej písomnej zmienky o Gbeloch.
Osídlenie mesta spadá do predslovanského obdobia. V 7.-8.storočí, v dobe veľkomoravskej, tu existovala slovanská osada. Dôkazom je nález pohrebiska a sídliska. Pri výkopových prácach - ťažbe štrku v Gbeloch v Adamove boli vykopané zvyšky mamuta. Ide konkrétne o zub - stoličku mamuta (dlhú 32 cm, vysokú 14,4cm a širokú 9 cm) s lamelami, prostredníctvom ktorých drvil mamut rastlinnú potravu. Druhým nálezom bol fragment z mamutieho kla, konktrétne z jeho povrchovej vrstvy (dĺžka 34 cm, šírka 7 cm a hrúbka 0,8 cm).Črepy kamenných štiepaných nástrojov sa našli v rozsiahlej lokalite, s ťažiskom osídlenia v dobe rímskej, ktorá sa rozkladá v severozápadnej predpokladať, že najstaršie osídlenie Gbelov rámcovo patrí do mladšej doby kamennej.
Z tohto obdobia pochádza i kamenná sekerka so zaobleným ostrím (dlhá 7,7 cm, široká 4 cm, hrubá 1,7 cm). V polohe Záhumenice za cintorínom ju našiel a do múzea priniesol žiak ZŠ Branislav Bezák. Osídlenia z doby bronzovej dokazujú črepy nádob z neskorej fázy jej vývoja, vykopané časti chotára, na pravom brehu Unínskeho potoka. Na základe týchto nálezov možno pri ťažbe štrku adamovských štrkovniach. Pri povrchových prieskumoch a zberoch sa v roku 1975 našiel črepový materiál, ktorý nám signalizuje existenciu sídliska na rozhraní doby bronzovej a halštatskej. Sídlisko sa rozkladalo na južných svahoch priehrady medzi Gbelami a Petrovou Vsou.Najznámejšou a v literatúre najčastejšie uvádzanou gbelskou lokalitou je mohylové pohrebisko v lese Kojatín. Na základe náhodného nálezu bol prevedený zisťovací výskum dvoch mohýl. V jednej z nich sa našla popolnica so zvyškami žiarového pohrebu a v druhej mohyle popol a črepy zdobených a nezdobených nádob. Neskôr SAÚ v Martine vykonal zameranie, pri ktorom bolo objavených 12 mohýl kruhového pôdorysu. Predstavujú jeden zo vzácnych dokladov o slovanskom osídlení nášho regiónu už v 7.-8. storočí.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Gbely 1 Gbely 2 Gbely 3 Gbely 4 Gbely 5 Gbely 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Giraltovce

GiraltovceShare |

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
Primátor/Starosta: Mgr. Ján Rubis
Prednosta/Zástupca starostu: Ing. Pavol Tchurik / -
Tel.: 054/732 24 47
Mobil: 0905 246 078
Fax: 054/732 23 01
E-mail:
Web: www.giraltovce.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 4186

Rozloha obce/mesta v ha: 1105

Prvá písomná zmienka: 1416

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok: 7.30 - 15.30
Streda: 7.30 - 15.30
Štvrtok: 7.30 - 15.30
Piatok: 7.30 - 15.30

Obedňajšia prestávka: 11.30-12.00Prezentácia:

Giraltovce ležia v Raslavickej brázde, ktorá je časťou Ondavskej vrchoviny. Územie patrí do oblasti Nízke Beskydy v provincií Východné Karpaty. Mesto je na 49o 7' severnej zemepisnej šírky a na 21o 31' východnej zemepisnej dĺžky. Klímu miesta vyjadrujú priemery jednotlivých prvkov, ich hodnoty a určenie ich extrémov. Ďalej udávame hodnoty najdôležitejších klimatických činiteľov teploty vzduchu a zrážok získaných z dlhodobého pozorovania za roky 1931 - 1960. Teplota vzduchu priemerná teplota v januári -4, -5 °C v júli 18 až 19 °C Nie vždy je január najchladnejším mesiacom, niekedy je to december. V zime, zvlášť v januári, sa tu uplatňuje zvýšená kontinentalita zvýraznená tuhými mrazmi. Pritom letné maximá sú skoro rovnaké ako na západnom Slovensku. Ročný chod teploty zapríčiňuje, že je tu viac ako 200 dní s priemernými dennými teplotami 5 °C a viac, čo predstavuje širšie vegetačné obdobie. Užšie vegetačné obdobie s priemernou dennou teplotou 10 °C a viac tu trvá 150 - 175 dní. Zrážky Priemerný ročný úhrn zrážok je 650-700 mm, t. j. bližšie k dolnej hranici. Preto sú pre hydrologickú bilanciu dôležité povrchové vody v rieke Topľa, doplňujúce na ňu napojené podzemné vody v poriečnej nive. Rozdelenie zrážok v jednotlivých štvrťrokoch: jar 125 - 150 mm leto 250 - 300 mm jeseň 150 mm zima 100 - 125 mm. Najmenšie zrážky sú tu v zime. Snehová pokrývka trvá 60-80 dní. Na základe teplotných kritérií, vlahových pomerov a ostatných ovplyvňujúcich prvkov patria Giraltovce do teplej oblasti, okrsok mierne vlhký s chladnou zimou. Základné znaky klímy sú: - počet letných dní (25 °C a viac) v roku je 50-100 dní - začiatok žatvy ozimnej raži je pred 15. júlom. Klíma tohto územia patrí k teplému horskému klimatogeografickému typuOznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus pošta športovisko

Fotogaléria

Giraltovce 2 Giraltovce 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Handlová

HandlováShare |

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Nám. baníkov 7, 972 51 Handlová
Primátor/Starosta: Mgr. Silvia Grúberová
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ing. Radoslav Iždinský
Tel.: 046/ 519 25 11
Mobil: -
Fax: 046/519 25 34
E-mail:
Web: www.handlova.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 17985

Rozloha obce/mesta v ha: 8555

Prvá písomná zmienka: 1376

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.00 - 16.00
Streda: 8.00 - 16.00
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 14.00Prezentácia:

Mesto Handlová leží na strednom Slovensku, približne 10 km od geometrického stredu Európy. Administratívne spadá do Trenčianskeho kraja, okresu Prievidza a je druhým najväčším mestom regiónu Horná Nitra. Je obklopené pohoriami Vtáčnik, Žiar a Kremnické vrchy, ktoré poskytujú priestor pre turistiku. Blízke lyžiarske stredisko Remata vytvára možnosť celoročného využitia na rekreáciu. Vrátane mestských častí Morovno a Nová Lehota (pridružené k mestu v roku 1976) má rozlohu 85,55 km2 s počtom obyvateľov 17 910 k 1.7.2008. Zakladajúcu listinu Handlovej vydal v roku 1376 Ľudovít I. vtedajšiemu richtárovi Crickeerovi. Štatút mesta získala v roku 1960. Samotné mesto má tradíciu baníckeho priemyslu. Priemyselná ťažba začala v roku 1909. Dlhodobá tradícia ťažby a spracovania hnedého uhlia vytvorili jednostranne štruktúrovanú skladbu ekonomickej základne mesta. Celkový útlm baníctva spôsobil pokles pracovných príležitostí. Baníctvo, kedysi nosný pilier zamestnanosti, nahrádzajú iné priemyselné odvetvia. Najväčší podiel na zamestnanosti majú v súčasnosti GeWiS – Slovakia, s.r.o , Cab Tech, spol. s r.o.(automobilový priemysel), Rialto s.r.o.(výroba obuvných zvrškov). V Meste Handlová sú zriadené 4 materské školy, 3 základné školy, 1 špeciálna škola, 1 základná umelecká škola, Spojená škola s organizačnými zložkami Stredná priemyselná škola elektrotechnická a Združená stredná škola obchodu a služieb, Gymnázium. Na voľnočasové aktivity sú k dispozícií športová hala, plaváreň, futbalový štadión, 8 telocviční (pri ZŠ a SŠ), 3 fitnes centrá, novovybudované relax centrum s tenisovými kurtmi, masážnym bazénom a saunou. Mesto sa zapája do tvorby projektov v rámci čerpania prostriedkov z eurofondov. Niektoré z realizovaných projektov počas rokov 2005 a 2006: Aktivácia pracovnej sily - Program zaraďovania sa ťažko zamestnateľným občanom Mesta Handlová a okolia na trh práce – vznik HELP n.o., Podpora malého a stredného podnikania v Meste Handlová - vybudovanie podnikateľského inkubátora, Nová kvalita sociálnych služieb v Meste Handlová – vybudovanie Centra sociálnych služieb na Dimitrovovej ul., Projekt separovaného zberu odpadu. V súčasnej dobe je Handlová príjemným miestom na oddych s bohatou zeleňou v okolí a centre.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Handlová 2 Handlová 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Čadca

ČadcaShare |

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca
Primátor/Starosta: Ing. Milan Gura
Prednosta/Zástupca starostu: Ing. Anna Zbojanová / Ing. František Prívara, Ing. Rudolf Cyprich
Tel.: 041/ 430 22 12
Mobil: -
Fax: 041/ 430 22 18
E-mail:
Web: www.mestocadca.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 25144

Rozloha obce/mesta v ha: 5678

Prvá písomná zmienka: 1565

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 15:30
Utorok 8:00 - 15:30
Streda 8:00 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:30Prezentácia:

Mesto Čadca sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska, v severnej časti regiónu Kysuce a je vstupnou bránou na Slovensko z Českej republiky a Poľska. Výhodná poloha mesta na križovatke medzinárodných ciest zabezpečila prepojenie s hlavnými priemyselnými a obchodnými centrami v strednej Európe.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Čadca 1 Čadca 2 Čadca 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Krompachy erb

KrompachyShare |

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Nám. Slobody 1, 053 42 Krompachy
Primátor/Starosta: Ing. Iveta Rušinová
Prednosta/Zástupca starostu: Mgr. Emil Muľ / -
Tel.: 053 / 419 22 11
Mobil: -
Fax: 053 / 419 22 14
E-mail:
Web: www.krompachy.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 8800

Rozloha obce/mesta v ha: 2300

Prvá písomná zmienka: 1256

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok: 7.30 - 15.30
Streda: 7.30 - 17.00
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 7.30 - 14.00Prezentácia:

Krompachy sa nachádzajú na Strednom Spiši, v údolí rieky Hornád, v nadmorskej výške 360-450 m. Ležia na styku troch horských celkov. Severne sú to Levočské vrchy a masív Branisko (najvyšší bod je Sľubica 1129 m. n. m.), na juhu Volovské vrchy, ktoré sú súčasťou Slovenského Rudohoria. Terénna konfigurácia má všetky znaky stredohorského pásma. Mesto je zo všetkých strán zovreté horskými masívmi s vrcholmi v nadmorskej výške 900 - 1100 m.
pohľad na mesto Krompachy

Obyvateľstvo

Podľa posledného sčítania ľudu v r.2001 žije v Krompachoch 8812 obyvateľov. K slovenskej národnosti sa hlási 7679 obyvateľov, rómskej 736 a českej 49 obyvateľov. Z hľadiska vierovyznania je 91% rimokatolíkov, 4% pravoslávnych, 3% grékokatolíkov a 2% evanjelického vyznania. Podiel ekonomicky aktívnych osôb je 47,6%

Podnebie a príroda

V Hornádskej kotline sa ročné zrážky pohybujú od 590 do 800 mm. Najviac zrážok pripadá na mesiac júl, najmenej na február. Prírodná snehová pokrývka trvá 75 - 90 dní v roku.
Priemerná ročná teplota je + 6,8°C, najnižšia v januári - 6,2°C, najvyššia v júli +17,0°C. Terén upravuje prúdenie prevládajúcich vetrov, ktoré sú prevažne západného a východného smeru. V absolútnych hodnotách ale prevažuje 47% bezvetrie.
V rozsiahlych ihličnatých a zmiešaných lesoch žije jelenia a srnčia zver, diviak, vlk, rys, jazvec. Lesy sú bohaté na huby a lesné plody. Zo vzácnych rastlín je možné vidieť poniklec a ľaliu zlatohlavú. V rieke Hornád žijú pstruhy, jalce, kapre, lipne, šťuky, zubáče, úhory a ostrieže.

Hospodársky potenciál

Prírodné podmienky predurčili mestu prevažne priemyselný charakter. Najväčším podnikom je firma MATSUSHITA AUDIO VIDEO Slovakia, ktorá vyrába spotrebnú elektroniku zn. Panasonic. SLOVENSKÉ ELEKTROTECHNICKÉ ZÁVODY a.s. vyrábajúce široký sortiment elektrotechnických prístrojov pre použitie v priemysle ale aj domácnosti. KOVOHUTY a.s. Krompachy sú súčasťou rakúskej firmy Montanwerke A.G. Brixlegg, spracúvajú druhotné suroviny s obsahom medi na medený drôt. Výrobky z liatiny sú zase hlavným programom firmy ZLIEVAREŇ SEZ a.s. Celoslovenský význam má taktiež činnosť podniku VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. -Opravárenský závod. Zamestnanosť obyvateľstva je však orientovaná aj do školstva, zdravotníctva, služieb, stavebníctva a lesného hospodárstva.

Pamiatky

- klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Jána Evanjelistu z roku 1774
- evanjelický kostol z roku
- kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1776
- baroková kúria zo 17. storočia rekonštruovaná na penzión
- pamätník Krompašskej vzbury a administratívna budova bývalých železiarní
- starý železiarsky hámor na Starej Maši
- prvá vodná elektráreň na východnom Slovensku

Doprava

Dopravnou cestnou tepnou je cesta II. triedy č. 547, ktorá prechádza zo Spišského Podhradia cez Spišské Vlachy, Krompachy, Jaklovce do Košíc. Na európsku cestu E 50 sa napája v Spišskom Podhradí. Územím Krompách prechádza hlavný železničný ťah Čierna nad Tisou - Košice - Poprad - Žilina s napojením na Bratislavu a Ostravu.

Zdravotníctvo

Krompachy majú Nemocnicu s poliklinikou, so šiestimi oddeleniami - chirurgickým, ARO, gynekologickým a pôrodníckym, interným a kožným. V meste je sieť neštátnych zdravotníckych zariadení zabezpečujúcich spolu s dvoma lekárňami komplexnú zdravotnícku starostlivosť.
Školstvo a kultúra

V meste sú tri základné školy, Základná umelecká škola a Špeciálna základná škola. O vhodnom vyplnení voľného času detí a mládeže sa stará Centrum voľného času, ktoré zriaďuje záujmové krúžky. Mesto je tiež sídlom Gymnázia a Stredného odborného učilišťa elektrotechnického.

Centrom kultúry je Mestské kultúrne stredisko ,pri ktorom účinkuje dychová hudba s 90-ročnou tradíciou, Robotnícky spevokol, folklórnych súborov Krompašan a Krompašanček. Medzinárodného uznania sa taktiež dostalo jednej zo štyroch skupín mažoretiek. Stredisko je taktiež sídlom mestskej knižnice spravujúcej knižničný fond s 29 000 titulmi. Pri rímsko-katolíckom chráme účinkuje miešaný zbor Cantica Christiana.

Šport

Športové dianie v meste je sústredené najmä v Mestskom športovom klube, ktorý združuje oddiel stolnotenisový, karate, turistický, cykloturistický, ZRTV, hokejbalový, triatlon-duatlon-maratón. Aktívny je tiež Futbalový klub s ambíciami na III. ligu ale aj Basketbalový klub po účinkovaní v I. lige.

Pre športovcov je k dispozícii lyžiarsky areál na Plejsoch, futbalový štadión na ulici SNP, telocvičná hala a krytý plavecký bazén na Maurerovej ulici, tenisový kurt na Trangusovej ulici, prírodné klzisko na ulici SNP a taktiež viacúčelová stolnotenisová herňa a IN-LINE park v areáli gymnázia.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Krompachy 1 Krompachy 2 Krompachy 3 Krompachy 4 Krompachy 5 Krompachy 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Púchov

PúchovShare |

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
Primátor/Starosta: JUDr. Katarína Heneková
Prednosta/Zástupca starostu: JUDr. Iveta Brindzová / -
Tel.: 042/465 80 11, 08 64
Mobil: -
Fax: 042/465 08 26
E-mail:
Web: www.puchov.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 18880

Rozloha obce/mesta v ha: 4138

Prvá písomná zmienka: 1243

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 hod. - 15:00 hod.

Utorok: 7:00 hod. - 14:30 hod. 

Streda: 7:00 hod. - 16:30 hod.

Štvrtok: 7:00 hod. - 14:30 hod.

Piatok: 7:00 hod. - 14:30 hod.Prezentácia:


Mesto Púchov leží v doline stredného toku Váhu a severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov. Z hľadiska administratívneho členenia Slovenskej republiky je patrí do Trenčianskeho kraja, ktorý tvorí 9 okresov: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Trenčín.

História mesta:

Prvýkrát história písomne zaregistrovala Púchov v roku 1243, kedy kráľ Belo IV. vydal viacero darovacích listín a v jednej z nich sa spomína aj muž menom Puch, vlastník rovnomennej osady. Jej založenie môžeme datovať do obdobia okolo roku 1100, kedy sa púchovskí ľudia po opätovnom zničení hrádku a ich sídliska pri púchovskej "Skale" Maďarmi presťahovali na rovinu pod touto skalou.

Púchovskú "Skalu" ešte aj dnes archeológovia radia k najintenzívnejšie osídleným polohám z obdobia praveku a ranej doby dejinnej. Veď v archeológií má svoje pevné miesto aj pojem "púchovská kultúra", ktorá reprezentuje osídlenie hornatých častí Slovenska v období piatich storočí na prelome letopočtov.

Pre názov "púchovská kultúra" sa stali základom archeologické nálezy vykopané barónom Hoennigom. Tento rodák s Hildeshermu, ktorý je pochovaný v Púchove, získal pri prekopávaní sídliskových vrstiev viacero pozoruhodných nálezov. Jedinú známu podobu Skaly vyhotovil práve Hoenning. Zachytáva archeologickú situáciu a upozorňuje aj na ľudovú tradíciu: bralo vraj pripomína Máriu Teréziu s jej dvorným radcom Václavom Antonínom Kounicom.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak

Fotogaléria

Púchov 1 Púchov 2 Púchov 3 Púchov 4 Púchov 5 Púchov 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Levice

LeviceShare |

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice
Primátor/Starosta: RNDr. Ján Krtík
Prednosta/Zástupca starostu: Ing. Rastislav Juhár / p. Csaba Tolnai
Tel.: 036/635 02 79,635 02 82, 635 02 63
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.levice.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 32587

Rozloha obce/mesta v ha: 6099

Prvá písomná zmienka: 1156

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 11:30   12:30 - 15:30
Utorok: 8:00 - 11:30   12:30 - 15:30
Streda: 8:00 - 11:30   12:30 - 17:00
Piatok: 8:00 - 14:00

Prijímací deň primátora mesta je každú stredu v čase od 9.00 h - 11.00 h a od 13.00 h - 16.00 h. Prosíme občanov telefonicky nahlásiť požiadavku o stretnutie s primátorom na tel. čísle +421 36 6350 263, 6350 261.Prezentácia:

História mesta Prvá písomná správa o Leviciach pochádza z roku 1156. Podľa nej v uvedenom roku v osade Bratka ostrihomský arcibiskup Martirius posvätil kostol, postavený županom Euzidinom. Spomenutá Bratka, je priamym predchodcom Levíc, ležala na juhozápadnom okraji mesta a zanikla v rokoch 1429-1456. O ďalších osudoch Levíc sa dozvedáme až z listiny pochádzajúcej z roku 1318. Je to prvá písomná správa o existencii Levického hradu, ktorý bol postavený na nízkom skalnom ostrohu nad močariskami Hrona. Po stáročia bol vysunutou baštou na ceste k stredoslovenským banským mestám.

Písomné pramene ako prvého majiteľa hradu uvádzajú Matúša Čáka. Po jeho smrti prešiel do majetku kráľa Karola Róberta. Pod silnejúci hrad sa začali postupne sťahovať obyvatelia Starých Levíc a okolitých obcí. V XIV. storočí tak vznikla nová obec, podhradie - Nové, resp. Veľké Levice. Staré Levice ako menšia osada existovali nezávisle od Nových Levíc až do roku 1614. Rozrastajúce sa Nové Levice patrili k Levickému hradu a už v roku 1388 mali právo trhov a vyberania mýta. Kráľ Žigmund Luxemburský v roku 1395 daroval hrad Ladislavovi zo Šároviec. Časté a ničivé nájazdy Turkov prinášali utrpenie obyvateľom mestečka a celého okolia. Mnohých odvliekli do zajatia a Levice niekoľkokrát vypálili. V roku 1558 sa majiteľom Levíc a kapitánom hradu stal Štefan Dobó, ktorý rozšíril areál gotického hradu a dal postaviť renesančno-barokový opevnený kaštieľ pred baštami hradu. Napriek tomu sa Levice v prvej polovici XVII. storočia vzmáhali, boli administratívnym a ekonomickým centrom rozsiahleho hradného panstva, trhovým miestom, v ktorom sa do značnej miery sústreďovala remeselná výroba. Od roku 1615 sa tu popri dvoch týždenných trhoch konali aj veľké výročné jarmoky.

V šesťdesiatych rokoch XVII. storočia opäť vzplanul boj s Turkmi. Vo veľkej bitke pri Leviciach v r. 1664 boli Turci porazení. V tejto bitke padol aj legendárny hrdina Štefan Koháry. Levický hrad, ktorý je nerozlučne spojený s osudmi tohto mesta bol cisárskym nariadením v roku 1699 zrušený ako pevnosť. Napriek tomu ešte aj za Rákocziho povstania bol príčinou pustošenia kurucko-labanských bojov a až v roku 1709 bol ustupujúcimi kurucmi zámerne zbúraný natoľko, že úplne stratil význam vojenskej pevnosti. Bohatá história Levíc zachovala svoje dedičstvo v podobe zaujímavých stavieb – hrad, ktorý je najvýznamnejšou dominantou mesta, Dobóovský kaštieľ, ktorý je súčasťou hradného areálu, budova bývalého učiteľského ústavu z r.1870, budova radnice postavená v r.1902, Schoellerov mlyn z 19. stor. či barokový kaštieľ v mestskej časti Kalinčiakovo. Významnými pamiatkami sú sakrálne stavby - kostol Sv. Michala z r. 1773, evanjelický kostol z r.1789, kalvínsky kostol z r.1785, v mestskej časti Kalinčiakovo sa týči románsky kostolík z 12. storočia.

Mestskými časťami mesta sú: Čankov, Horša, Kalinčiakovo, Malý Kiar

Informácie o pamiatkach v meste:
https://www.lia.mskslevice.sk/klient-742/stranka-12743Oznam mesta/obce:

Aktuálne oznamy mesta:
https://www.levice.sk/

Aktuálne podujatia v meste:
https://www.levice.sk/kultura-a-sport.phtml?id5=16523

alebo
https://www.lia.mskslevice.sk/klient-742/stranka-12792

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica kúpalisko lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak welness

Fotogaléria

Levice 1 Levice 2 Levice 3 Levice 4 Levice 5 Levice 6 Levice 7 Levice 8 Levice 9 Levice 10 Levice 11

Odkazy/linky

Kultúra
www.levice.sk/kultura.phtml?id5=16523

Šport
www.levice.sk/sport.phtml?id5=16524

Levická informačná agentúra:
Ľ. Štúra 3, Levice
tel.: 036/631 80 37
e-mail: lia7@mail.t-com.sk

Dôležité telefónne čísla:
hasiči: 112 (150)
rýchla zdravotnícka pomoc: 112 (155)
polícia: 112 (158)
mestská polícia: 112 (159)
lekárska služba prvej pomoci: 036/631 60 20
nemocnica/poliklinika: 036/637 91 11


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí