mesto

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Hlohovec

HlohovecShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
Primátor/Starosta: Miroslav Kollár
Prednosta/Zástupca starostu: -/ Mgr. Tomáš Borovský / Ing. arch. Miloslav Drgoň, Peter Dvoran
Tel.: 033/736 81 11, 033/736 81 01
Mobil: -
Fax: 033/742 32 28
E-mail:
Web: www.hlohovec.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 20851

Rozloha obce/mesta v ha: 6411

Prvá písomná zmienka: 1113

Úradné hodiny:

Pondelok: 8.00 - 15.00

Utorok: 8.00 - 15.00

Streda: 8.00 - 17.00

Štvrtok: 8.00 - 15.00

Piatok: 8.00 - 14.00Prezentácia:

Hlohovec sa rozprestiera v úvaline medzi južným výbežkom predhoria masívu Považského Inovca a časťou Nitrianskej pahorkatiny. Mesto patrí podľa typizácie súčasnej krajiny do mestského typu nížinnej krajiny. Mestom preteká rieka Váh, najdlhšia slovenská rieka. Hlohovec je križovatkou medzi historickými mestami Trnava a Nitra, v tesnej blízkosti svetoznámych kúpeľov Piešťany.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Hlohovec 1 Hlohovec 2 Hlohovec 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Trnava

TrnavaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Hlavná 1, 917 71 Trnava
Primátor/Starosta: Peter Bročka
Prednosta/Zástupca starostu: Ing. Hana Dienerová / Ing. Vladimír Butko
Tel.: 033/590 61 01
Mobil: -
Fax: 033/323 64 00
E-mail:
Web: www.trnava.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 68322

Rozloha obce/mesta v ha: 7153

Prvá písomná zmienka: 1211

Úradné hodiny:

Pondelok: 8.30 - 11.30 12.30 - 16.30

Utorok: nestránkový deň

Streda: 8.30 - 11.30 12.30 - 17.00

Štvrtok: 8.30 - 11.30 12.30 - 16.30

Piatok: 8.30 - 11.30 12.30 - 14.00

Kancelária prvého kontaktu:

Pondelok: 8.30 - 16.30

Utorok: 8.30 - 16.30

Streda: 8.30 - 17.00

Štvrtok: 8.30 - 16.30

Piatok: 8.30 - 14.00Prezentácia:

Trnava - jedno z najvýznamnejších miest Slovenska, leží v centre Trnavskej pahorkatiny, v nadmorskej výške 146 m, vo vzdialenosti 45 km od hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy. Na križovatke starých obchodných ciest využívaných od praveku, pri riečke Trnávka, bola založená kupecká osada Trnava.

Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1211. Je to listina ostrihomského arcibiskupa Jána o donácii príjmov miestneho kostola ostrihomskej kapitule. Trnava bola prvým mestom na území dnešného Slovenska, ktoré dostalo výsady slobodného kráľovského mesta. Udelil jej ich v roku 1238 uhorský kráľ Belo IV. Privilégiom podriadil mesto priamo korune a vymedzil mu také práva, ktoré umožňovali rýchly rozvoj mesta. Pôvodné poľnohospodárske centrum sa začalo postupne meniť na centrum výroby, obchodu a remesiel.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Trnava 1 Trnava 2 Trnava 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Skalica

SkalicaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Námestie Slobody 10, 909 01 Skalica
Primátor/Starosta: Ing. Anna Mierna
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ing. Vladislav Horňák
Tel.: 034/690 32 09, 034/690 32 10, 034/690 32 11
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.skalica.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 14918

Rozloha obce/mesta v ha: 5999

Prvá písomná zmienka: 1217

Úradné hodiny:

Pondelok:       08:00 - 11:30 / 12:30 - 15:30
Utorok:           08:00 - 11:30 / 12:30 - 15:30
Streda:           08:00 - 11:30 / 12:30 - 16:30
Štvrtok:          08:00 - 11:30 / 12:30 - 15:00
Piatok:            08:00 - 11:30 / 12:30 - 15:00Prezentácia:

Okresné mesto Skalica sa nachádza v severozápadnom cípe Slovenska, na úpätí Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, v povodí rieky Moravy a na hraniciach s Českou republikou. Patrí k najstarším slovenským mestám.

História

K starobylým slovenským mestám, ktoré sa v uplynulých storočiach hrdili prívlastkom slobodné kráľovské mesto, patrí i Skalica, mesto na hraniciach s Českou republikou. Jeho história je dlhá a bohatá. Striedali sa v nej obdobia budovania, rozmachu a rozkvetu s tými, ktoré boli poznačené vojnami, povstaniami, rabovaním a ničením, epidémiami či živelnými pohromami. Z viacerých hľadísk má Skalica na historickej, ale i súčasnej mape Slovenska významné postavenie. Priaznivé životné podmienky boli dôvodom intenzívneho osídlenia územia chotára Skalice už od čias mladšej doby kamennej (4000 rokov pred n. l.). Osídľovanie potom pokračovalo i v eneolite, dobe bronzovej, železnej, laténskej, rímskej, včasnoslovanskej a veľkomoravskej. Prvé písomné zmienky* o existencii Skalice pochádzajú z roku 1217 a 1256, kedy sa v dokumentoch spomína ako Zakolcha.

Pamiatky - Dom kultúry - Evanjelický a.v. kostol - Farský kostol sv. Michala Archanjela - Františkánsky kostol a kláštor Sedembolestnej Panny Márie - Jezuitský kostol a kláštor - Kalvária - Kostol Najsvätejšej Trojice a kláštor milosrdných bratov - Karner sv. Anny - Kostolík sv. F. Xaverského - Kostol sv. Pavla Pustovníka a paulínsky kláštor - Kostolík sv. Urbana - Mestská knižnica - Mestské hradby - Mittákovský domOznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica kúpalisko lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak

Fotogaléria

Skalica 2 Skalica 3 Zábavno-obchodné centrum Rotunda a centrum Prístav Centrum mesta v noci Námestie sloboby Historické foto Skalice Historické foto Skalice Historické foto Skalice Historické foto Skalice Historické foto Skalice

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Senica

SenicaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Primátor/Starosta: Ing. Mgr. Martin Džačovský
Prednosta/Zástupca starostu: - / Mgr. Filip Lackovič
Tel.: 034/651 50 04
Mobil: -
Fax: 034/657 40 58
E-mail:
Web: www.senica.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 20100

Rozloha obce/mesta v ha: 5033

Prvá písomná zmienka: 1256

Úradné hodiny:
Pondelok:       07:30 - 11:00 / 12:00 - 15:30
Utorok:           07:30 - 11:00 / 12:00 - 15:30
Streda:           07:30 - 11:00 / 12:00 - 16:30
Štvrtok:          nestránkový deň
Piatok:           07:30 - 11:00 / 12:00 - 14:30


Prezentácia:

Mesto Senica leží na západnom Slovensku na okraji výbežku Záhorskej nížiny a na úpätí Bielych Karpát. Mesto je sídlom okresu, ktorý je súčasťou Trnavského samosprávneho kraja. Z hľadiska regionálnej samosprávy patrí rovnako do Trnavského vyššieho územnosprávneho celku (VÚC). Senica sa nachádza 77 km severozápadne od hlavného mesta Bratislavy, v blízkosti hraníc s Českou republikou (30 km) a Rakúskom. Podľa počtu obyvateľov patrí medzi stredne veľké slovenské mestá. Mesto je jedným z moderných, obchodno-priemyselných a kultúrnych centier regiónu Záhorie. Stredom mesta preteká rieka Teplica. Povrch rovinného až pahorkatinného územia tvoria mlado treťohorné íly, miestami s pieskami, ďalej pieskovce, čiastočne zlepence a štrky. Na povrchu sú hlavne štvrtohorné spraše, naviate piesky, menej nivné uloženiny a zvetraliny mladších treťohorných hornín.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak welness

Fotogaléria

Senica 2 Senica 3 Senica 1

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Dunajská Streda

Dunajská StredaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Primátor/Starosta: JUDr. Zoltán Hájos
Prednosta/Zástupca starostu: Ing. Júlia Bubniaková
Tel.: 031 590 39 41
Mobil: -
Fax: 031 552 71 42
E-mail:
Web: www.dunstreda.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 22900

Rozloha obce/mesta v ha: 1112

Prvá písomná zmienka: 1162

Úradné hodiny:

Pondelok: 8.00 - 16.00
Utorok: 8.00 - 16.00
Streda: 8.00 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 13.00Prezentácia:

Mesto Dunajská Streda vyrástlo na mieste starodávnej usadlosti ležiacej v srdci Žitného ostrova. Najstaršie osídlenie pochádza z bronzovej doby a stopy tu zanechali i stáročia z čias rímskej nadvlády a sťahovania národov.

Usadlosť nachádzajúcu sa na území dnešného okresného mesta Dunajská Streda dokazujú nálezy z doby kamennej, bronzovej a artefakty z 1. storočia nášho letopočtu nájdené na štrkoviskách v chotári mesta: je to brúsená kamenná sekera, bronzový náramok, hroty kopijí a náušnice z medi, hlinená misa a dve rímske spony.

Pôvodná usadlosť bola svojou polohou miestom s čulým obchodným ruchom, pretože ležala na križovatke obchodných ciest a karaván. Takou bola, resp. mohla byť aj rímska usadlosť na území dnešného mesta, ktorá ležala neďaleko frekventovanej cesty, pretínajúcej územie Carnunta-Brigetia, vedúcej smerom do usadlosti zvanej Anduation nachádzajúcej sa neďaleko dnešného Kolárova.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica kúpalisko lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak welness

Fotogaléria

Kostol reformovanej cirkvi Radnica v Dunajskej Strede Detské ihrisko Dunajská Streda THERMALPARK Dunajská Streda 2 THERMALPARK Dunajská Streda 1 METRANS Dunajská Streda 2 Dunajská Streda 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Senec

SenecShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Mierové nám. 8, 903 01 Senec
Primátor/Starosta: Ing. Pavol Kvál
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ing. Juraj Gubáni
Tel.: 02/2020 51 01, 02/2020 51 02, 02/2020 51 05
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
musenec@senec.sk
primator@senec.sk
juraj.gubani@senec.sk
Web: www.senec.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 20115

Rozloha obce/mesta v ha: 3871

Prvá písomná zmienka: 1251

Úradné hodiny:
Pondelok: 07:30 - 14:30
Utorok: 07:30 - 14:30 len podateľňa
Streda: 08:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 14:30 len podateľňa
Piatok: 07:30 - 13:30


Prezentácia:

Súčasný názov Senec, používaný od prvej polovice 20.storočia, vychádza zo starších pomenovaní Zemch, Szempc a Wartberg. Mesto sa skladá zo štyroch sídelných častí (Senec, Svätý Martin, Červený majer a Horný dvor). Senec je známy predovšetkým ako významné slovenské letné turistické centrum. Mesto je príťažlivé na bývanie nielen pre blízkosť hlavného mesta Bratislavy, ale aj kvalitné životné prostredie a rekreačný areál Slnečných jazier. Senec bol v rokoch 1949-1960 a 1996-2004 sídlom okresu.

Senec sa nachádza v Stredoeurópskom regióne. Leží na juhozápade Slovenska - v Podunajskej nížine, na rozhraní Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny. Mesto je vzdialené 27 km od rakúskych hraníc (prechod Kittsee) a 28 km od maďarských hraníc (prechod Rajka). Najbližšími európskymi metropolami sú Viedeň (90 km), Budapešť (230 km) a Praha (350 km).
Leží severovýchodne od Bratislavy, vo vzdialenosti 25 kilometrov v nadmorskej výške 126 m.n.m. Matematicko-geografická poloha stredu mesta je určená kartografickými súradnicami 17° 24´ východnej geografickej dĺžky a 48° 13´ severnej geografickej šírky. Leží na diaľnici D1 z Bratislavy do Žiliny a na významnom európskom železničnom ťahu Praha-Bratislava-Balkán/Orient. Podľa územnosprávneho usporiadania SR sa rozprestiera vo východnej časti Bratislavského kraja, vyššieho územného celku (VÚC) Bratislava.

História

Historický vývoj Senca možno sledovať od polovice 13. storočia. Lokalita dnešného Senca poskytovala dobré podmienky pre osídľovanie vďaka poveternostným podmienkam, nížinnému charakteru krajiny a vďaka blízkosti významných miest. Bol vždy centrom obchodu pre okolité obce a postupne sa stal aj centrom spracovania poľnohospodárskych produktov a priemyselným centrom. Postupne prešli na mesto aj administratívne funkcie. Územie dnešného mesta bolo osídľované už v období od 7. storočia pred n. l. Z tohto obdobia pochádzajú najstaršie nálezy osídlenia. Dokumentuje ho skýtske pohrebisko v národnom múzeu. V 1. storočí pred n. l. tu sídlili Kelti. Na rozhraní nášho letopočtu ovplyvnili územie dnešného Senca Rimania. Po zániku ich impéria sa na tomto teritóriu vystriedalo niekoľko nomádskych kočovných kmeňov, ktoré sa včlenili do slovenského obyvateľstva. O prítomnosti Slovanov svedčí 17 nájdených staroslovanských hrobov pochádzajúcich z 8. storočia. Vývoj ďalšieho osídlenia seneckého chotára závisel od obchodnej cesty a komunikačnej spojnice medzi slovenskými lokalitami - Devínom, Bratislavou a Nitrou.

Viac histórie: www.senec.sk/sk/clanok/historia-mesta

Pamätihodnosti: www.senec.sk/sk/clanok/pamatihodnostiOznam mesta/obce:

Aktuality: 
www.senec.sk/sk

Mestské noviny Senčan:
www.senec.sk/sk/register/mestske-noviny-sencan

Kalendár podujatí:
www.senec.sk/sk/podujatia

 

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica kúpalisko lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak welness

Fotogaléria

Senec 1 Senec 2 Senec 3 Senec 4 Senec 5 Senec 6 Senec 7 Senec 8 Senec 9 Senec 10 Senec 11 Senec 12

Odkazy/linky

Kam v Senci:
www.senec.sk/sk/clanok/kam-v-senci

Cyklotrasy:
www.senec.sk/sk/clanok/cyklotrasy

Slnečné jazerá
www.senec.sk/sk/clanok/informacie


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Pezinok

PezinokShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
Primátor/Starosta: Ing. arch. Igor Hianik
Prednosta/Zástupca starostu: Matúš Meňhart / Mgr. Mária Wagingerová, Ing. Marián Šipoš
Tel.: 033/690 11 00, 033/690 11 01, 033/690 11 03
Mobil: -
Fax: 033/641 23 03
E-mail:
Web: www.pezinok.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 22000

Rozloha obce/mesta v ha: 7276

Prvá písomná zmienka: 1208

Úradné hodiny:
Pondelok: 7:30 - 11:30 / 12:30 - 16:00
Utorok: 07:30 - 11:30 / 12:30 - 16:00
Streda: 07:30 - 11:30 / 12:30 - 17:00
Štvrtok: 07:30 - 11:30 / 12:30 - 16:00
Piatok: 07:30 - 11:30 / 12:30 - 15:00


Prezentácia:

Pezinok leží 18 km severovýchodne od hlavného mesta Bratislavy. Rozkladá sa na dvoch katastrálnych územiach Grinava a Pezinok na ploche 7276 ha na úpätí Malých Karpát, vo výške 156 m n. m. Je okresným mestom, súčasťou Bratislavského kraja. Susedí s okresmi Senec, Bratislava, Malacky a Trnava. Pezinok síce nemá priamy styk so štátnou hranicou, ale najbližší hraničný priechod do Rakúska je vzdialený iba 25 km, do Maďarska približne rovnako.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie welness

Fotogaléria

Pezinok 1 Pezinok 2 Pezinok 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Malacky

MalackyShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Radlinského 2751/1
Primátor/Starosta: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Tel.: 034/796 61 00
Mobil: -
Fax: 034/796 61 52
E-mail:
Web: www.malacky.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 18377

Rozloha obce/mesta v ha: 2678

Prvá písomná zmienka: 1206

Úradné hodiny:

Pondelok: 8.00 - 15.30
Utorok: 8.00 - 15.30
Streda: 8.00 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 15.30
Piatok: 8.00 - 13.00Prezentácia:

Mesto Malacky leží v centre južnej časti Záhorskej nížiny a je jej významným hospodárskym, administratívnym a kultúrnym strediskom. Západne od mesta tečie rieka Morava, východne sa tiahnu Malé Karpaty. Súčasné Malacky sú strediskom naftárensko-plynárenského komplexu, strojárskeho, nábytkárskeho a potravinárskeho priemyslu i mestom športu. V ich blízkosti vyrastá Priemyselno-technologický park Záhorie (Eurovalley) a Priemyselný park Malacky.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie welness

Fotogaléria

Malacky 1 Malacky 2 Malacky 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Bratislava

BratislavaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Primátor/Starosta: Ing. arch. Matúš Vallo
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 02/59356111
Mobil: -
Fax: 02/544 14 392
E-mail:
Web: www.bratislava.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 425155

Rozloha obce/mesta v ha: 36000

Prvá písomná zmienka: 907

Úradné hodiny:

Utorok 8:00 - 16:30 hod.
Streda 8:00 - 16:30 hod.
Piatok 8:00 - 16:30 hod.Prezentácia:

Bratislava patrí medzi najmladšie hlavné mestá Európy. Napriek tomu je to mesto s bohatou históriou slobodného kráľovského korunovačného mesta, v čase keď sa nazývala Prešporkom (Pozsony, Pressburg). Dnes je Bratislava dynamicky sa rozvíjajúcou metropolou, plnou mladých a šarmantných ľudí, ktorí jej vdychujú príjemnú neopakovateľnú atmosféru. Poloha priamo v srdci Európy, na brehu rieky Dunaj, ju už od začiatku predurčila stať sa významnou križovatkou obchodných ciest a miestom stretávania sa mnohých kultúr. Či už to boli obchodné cesty, ktoré sa tu križovali alebo blízkosť Dunaja, mnohí ktorí Bratislavou prechádzali sa v nej zastavili a pobudli určitý čas. V Bratislave žilo množstvo národov a národností. Hovorí sa, že každý správny Prešporák rozpráva 4 jazykmi : slovensky, nemecky, maďarsky a mišmaš. V Bratislave, či starodávnom Prešporku (Pressburg, Pozsony) v minulosti neboli výnimkou zmiešané nemecko – maďarsko – slovenské rodiny. Spolu s tým sa rozvíjal i jazyk. V jednej vete v starej prešpurčine boli zvyčajne dve slová nemecky, dve slová maďarsky a dve po slovensky. Tak vznikol „mišmaš“. Mix kultúr a národov, ktorý v Bratislave žil nezanechal stopy len v jazyku ale aj vo zvykoch, kuchyni a životnom štýle. Rovnako ako Viedenčania i Bratislavčania sa radi prechádzajú po svojom centre. Bratislavčania túto časť mesta prezývajú Korzo. Korzo ,ktoré vedie od Michalskej veže až k Dunaju, je miestom kde sa stretávajú ľudia bez ohľadu na vek a popíjajú obľúbenú kávu.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Bratislava 1 Bratislava 2 Bratislava 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí