mesto

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Mesto Sečovce

SečovceShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
Primátor/Starosta: MVDr. Jozef Gamrát
Prednosta/Zástupca starostu: - / Marián Rozman
Tel.: 056/678 24 37, 678 25 25
Mobil: 0905 795 083, 0908 700 109, 0917 220 100
Fax: 056/678 27 14
E-mail:
Web: www.secovce.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 8351

Rozloha obce/mesta v ha: 3266

Prvá písomná zmienka: 1245

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 12.00   12.30 - 15.30
Utorok: 7.30 - 12.00   12.30 - 15.30
Streda: 7.30 - 12.00   12.30 - 16.30
Štvrtok: 7.30 - 12.00   12.30 - 15.30 (nestránkové popoludnie)
Piatok: 7.30 - 12.00   12.30 - 14.30Prezentácia:

Mesto Sečovce (okres Trebišov) ležia v západnej časti Východoslovenskej nížiny vo výške 140 m n. m., v teplej, mierne suchej klimatickej oblasti. Obopínajú ho východné svahy Slanských vrchov. Mestom preteká potok Trnávka. Jeho rozloha je 32,29 km2.

Archeologické nálezy dokazujú osídlenie územia mesta už v mladšej dobe kamennej – neolite (5000 – 4000 r. pred n. l.). Práve z neolitu pochádza najviac nálezov pravekého osídlenia mesta aj jeho okolia. V centre mesta boli nájdené narušené sídliskové objekty bukovohorskej kultúry. Ďalšie sídliskové objekty pochádzajú z neskorej doby kamennej – eneolitu (4000 – 3000 r. pred n. l.) a z doby bronzovej (1900 – 700 r. pred n. l.). V dobe halštatskej a laténskej (700 – 400 r. pred n. l.) tu pravdepodobne sídlili Keltovia. Tí sa zdržiavali na území Zemplína asi do roku 50 pred n. l. Rímska ríša na územie Zemplína a Sečoviec nikdy nezasahovala, preto sa tu mohli usadiť v 2. a 3. storočí n. l. barbarské germánske kmene. Tieto kmene mali obchodné styky s Rímskou ríšou, o čom svedčia aj nálezy rímskych mincí z okolia Sečoviec. Zo 7 – 9 storočia n. l. už pochádzajú slovanské sídliská.

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1245, ale Sečovce existovali už predtým. Najstaršia písomná zmienka o meste je v listine uhorského kráľa Bela IV., ktorou kráľ potvrdzuje, že šľachtic Ján, syn Andronika predal šľachticovi Petrovi z rodu Aba územné majetky dedín Albinov a Techna (neskôr Dvorianky). Pri opise hraníc sa spomína, že tento majetok susedil na západnej strane s chotárom Sečoviec. Listina z roku 1320 uvádza, že obec patrila rodu Miczu bán a hradu Purustian (Parustan). Kataster vtedajších Sečoviec sa však nekryl s dnešným osídlením. Obec sa rozkladala viac na severozápad (dnešné Vinice). Podľa písomných a archeologických prameňov sa usudzuje, že obec Seč, Sečovci, Sečovce, jestvovala už v 9. storočí. Mesto preto patrí k najstarším v okolí.

História mesta: www.secovce.sk/z-historie.phtml?id3=10410
Pamiatky mesta: - www.secovce.sk/pamiatky.phtml?id3=10413
Významné osobnosti: - www.secovce.sk/vyznamne-osobnosti.phtml?id3=10915Oznam mesta/obce:

Aktuálne oznamy
- obcan-podnikatel.secovce.sk/

Mesačník Sečovčan
- www.secovce.sk/mesacnik-secovcan.phtml?id3=64976&original_idm=106492

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica kúpalisko lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak welness

Fotogaléria

Sečovce 1 Sečovce 2 Sečovce 3 Sečovce 4 Sečovce 5 Sečovce 6 Sečovce 7 Sečovce 8 Sečovce 9

Odkazy/linky

Šport
- www.secovce.sk/kultura-a-sport.phtml?id_menu=102140&limited_level=1&stop_menu=102140&hyb=102140

Kultúra
www.secovce.sk/kulturny-dom.phtml?id3=10851

Knižnica
www.secovce.sk/mestska-kniznica.phtml?id3=10438


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Veľký Šariš

Veľký ŠarišShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
Primátor/Starosta: JUDr. Viliam Kall
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 051/321 41 11, 321 41 18
Mobil: 0917 421 592
Fax: 051/321 41 13
E-mail:
Web: www.velkysaris.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 4700

Rozloha obce/mesta v ha: 2569

Prvá písomná zmienka: 1217

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 11.30, 12.00 - 15.30
Utorok: 7.30 - 11.30
Streda: 7.30 - 11.30, 12.00 - 16.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30 - 11.30, 12.00 - 15.00Prezentácia:

Veľký Šariš s jeho najbližším okolím sa rozprestiera v juhovýchodnej časti geomorfologického celku Spišsko-Šarišského medzihoria v jeho podcelku Šarišské podolie so Šarišským vrchom. Dnešné mesto sa rozkladá podstatnou časťou na najnižšie položenej časti územia, na riečnej nive Torysy, iba západná časť prilieha k stráni resp. terase Torysy. V západnej časti je situované v podstate staré mesto, vo východnej sa rozprestiera nové mesto s priemyselnou zástavbou.

Najnižším bodom je dno Torysy v južnej časti chotára v prelome Dúbrava-Bikoš, kde výška dna koryta je 255,0m nad morom. Nadmorská výška Šarišského vrchu je 570,1m nad morom.

V chotári Veľkého Šariša významnejšie hory sú ešte Šarišská hora (419m nad morom), Dúbrava (493,1m nad morom), Bikoš (Bukovina 378,6m nad morom) a Okruhliak (390,6m nad morom). V širšom okolí (už mimo chotára) Veľkého Šariša je najvyšším bodom Stráž (739m nad morom) a Lysá Stráž (696,4m nad morom).
Osou územia je Torysa, vytvárajúca širokú dolinu, s viacerými rozvetvujúcimi sa ramenami. Z významejších prítokov z pravej strany je Pajtovský a Šarišský potok. Z ľavej strany Dzikov.
Povrch - reliéf územia - je pomerne pestrý, závislý na geologickej stavbe a geomorfologickom vývoji územia v najmladších geologických obdobiach.

Z histórie mesta Veľký Šariš

Na základe súčasného stavu poznania kladieme počiatky osídľovania stredného šariša do mladšieho úseku stredného paleolitu. Opierame sa o získané kamenné nástroje z náleziska Bikoš V., ktoré sú staré 60 000 až 80 000 rokov. Ide o prvé doklady prítomnosti neandertálskeho človeka v šarišskom regióne.
Prvý písomný záznam o Veľkom Šariši pochádza z roku 1217. Veľký Šariš a Prešov dokázateľne existovali aj pred prvými písomnými správami na úrovní obcí, pravdepodobne so samostatnými farami. (Košice vznikli v roku 1230, Bardejov 1241, Prešov 1247, Sabinov 1248, Levoča 1249).
Pre vznik prešovského osídlenia okrem rieky Torysy bola rozhodujúcim činiteľom dôležitá križovatka obchodných ciest, spájajúca Balkán s poľským Pobaltím (Soľná cesta) a v smere V-Z, to bola cesta spájajúca Halič so Spišom. Veľký Šariš sa rozvíjal ako typické podhradie.Oznam mesta/obce:

Ako čo vybaviť

http://www.velkysaris.sk/ako-vybavit.phtml?id3=101257

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica kúpalisko lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak welness

Fotogaléria

Veľký Šariš 1 Veľký Šariš 2 Veľký Šariš 3 Veľký Šariš 4 Veľký Šariš 5 Veľký Šariš 6 Veľký Šariš 7 Veľký Šariš 8 Veľký Šariš 9

Odkazy/linky

Kultúrno-informačné centrum Veľký Šariš

Nám. sv. Jakuba 26, 082 21 Veľký Šariš

Riaditeľka: PhDr. Mária Gáborová
te.: 051/776 22 33
mobil: 0948 593 266
e-mail: kic.velkysaris@gmail.com
web: http://kicvelkysaris.webnode.sk/
 


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Lipany

LipanyShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Krivianska 1, 082 71 Lipany
Primátor/Starosta: Vladimír Jánošík
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 051 / 488 11 50
Mobil: -
Fax: 051 / 488 11 70
E-mail:
Web: www.lipany.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 6302

Rozloha obce/mesta v ha: 1264

Prvá písomná zmienka: 1312

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 15.00

Utorok: 7.30 - 15.00

Streda: 7.30 - 17.30

Štvrtok: 7.30 - 15.00

Piatok: 7.30 - 15.00

Obedňajšia prestávka: 11.30 - 12.00Prezentácia:

Medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím, na hornom toku Torysy, sa rozprestiera mesto Lipany. V súčasnosti je domovom pre vyše 6000 ľudí a spádovou oblasťou pre 25 000 ľudí. Predstavuje kultúrno - administratívne centrum severnej časti Hornotoryšského regiónu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1312. V tomto období patrili k panstvu Kamenica. V 15. storočí malo mesto zemiansky charakter. Miestni obyvatelia sa venovali najmä poľnohospodárstvu a remeslám. Neskôr získali Lipany kráľovské privilégiá na organizovanie jarmokov. V 16. storočí sa vďaka výhodnej obchodnej polohe začlenilo medzi najvýznamnejšie šarišské mestá. Koniec 19. storočia je poznačený veľkým požiarom a vysťahovaleckou vlnou, čo spôsobilo pokles obyvateľstva. V rokoch 1909 až 1924 boli Lipany okresným mestom. V súčasnosti tu funguje niekoľko priemyselných a obchodných podnikov. Vďaka okoliu, ktoré je bohaté na kultúrne a prírodné krásy, rastie i význam mesta ako centra oddychu a cestovného ruchu. K sakrálnym dominantám v Lipanoch zaraďujeme gotický rímskokatolícky Kostol sv. Martina. Bol postavený v 13. storočí. Oltár pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. Najstaršou súčasťou bohato zdobeného interiéru je drevorezba Panny Márie a Ježiša Krista, ktorá pochádza zo 14. storočia. V meste boli postavené i dve kaplnky.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Lipany 2 Lipany 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Spišské Podhradie

Spišské PodhradieShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Mariánske 37, 053 04 Spišské Podhradie
Primátor/Starosta: MVDr. Michal Kapusta
Prednosta/Zástupca starostu: - / Mgr. Jozef Bača
Tel.: +421 53 41951
Mobil: -
Fax: +421 53 41951
E-mail:
Web: www.spisskepodhradie.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 3857

Rozloha obce/mesta v ha: 2494

Prvá písomná zmienka: 1249

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 16.00

Utorok: 7.30 - 16.00

Streda: 7.30 - 16.00

Štvrtok: 7.30 - 16.00

Piatok: 7.30 - 13.30Prezentácia:
-

Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Spišské Podhradie 2 Spišské Podhradie 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Spišská Stará Ves

Spišská Stará VesShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Štúrová 228, 061 01 Spišská Stará Ves
Primátor/Starosta: Ing. Ján Kurňava
Prednosta/Zástupca starostu: - / Peter Minčík
Tel.: 052 / 418 11 01
Mobil: -
Fax: 052 / 418 11 03
E-mail:
Web: www.spisskastaraves.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 2340

Rozloha obce/mesta v ha: 1667

Prvá písomná zmienka: 1309

Úradné hodiny:

Pondelok: 8.00 - 15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 15.00Prezentácia:

Okrem základného školstva žiaci môžu navštevovať gymnázium, pôsobí tu základná umelecká škola. Nachádza sa tu zdravotné stredisko, mestská knižnica, pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Obvodné oddelenie policajného zboru, Oddelenie hraničnej kontroly, Hraničný priechod Lysá nad Dunajcom. Počtom obyvateľov 2323 je Spišská Stará Ves tretím najmenším mestom na Slovensku. Najvýznamnejšou sakrálnou pamiatkou je Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý pochádza z 2. polovice 14. storočia, barokovo prestavaný v roku 1772. Hlavný oltár je neskorobarokový a pochádza z roku 1765. Z 18. storočia pochádza kaplnka Najsvätejšej Trojice, kaplnka sv. Fabiána a Šebastiána a kaplnka Premenenia Pána. V polovici 18. storočia bol postavený kaštieľ Na tridsiatku. Bola to pôvodne barokovo - klasicistická stavba, no v roku 1860 bola neoklasicisticky upravená.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Spišská Stará Ves 2 Spišská Stará Ves 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Spisska Bela

Spišská BeláShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
Primátor/Starosta: Jozef Kuna
Prednosta/Zástupca starostu: -
Tel.: 52/468 05 11, 468 05 00
Mobil: -
Fax: 052/468 05 01
E-mail:
Web: www.spisskabela.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 6422

Rozloha obce/mesta v ha: 3394

Prvá písomná zmienka: 1263

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 11:30   12:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 11:30   12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 11:30   12:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 11:30   12:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 11:30   12:30 - 14:30Prezentácia:

Osídlenie chotára Spišskej Belej v rôznych obdobiach praveku dokumentujú početné archeologické nálezy. Najstaršie je osídlenie zo staršej doby kamennej (mladší paleolit) z obdobia spred 40 000 rokov na lokalite "Dlhá medza" pri Strážkach, kde sa našla štiepaná kamenná industria kultúry aurignacien (38000-30000 pred Kr.). Z konca poslednej ľadovej doby, pred 10 000-8 000 rokmi, je niekoľko nálezísk neskoropaleolitických kultúr.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Vysoké Tatry

Vysoké TatryShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Starý Smokovec 1, 062 01 Starý Smokovec - Vysoké Tatry
Primátor/Starosta: Ing. Ján Mokoš
Prednosta/Zástupca starostu: Ing. Eugen Knotek / -
Tel.: 052 478 04 11, 052 478 04 10
Mobil: 0915 777 264
Fax: 052 478 04 62
E-mail:
Web: www.vysoketatry.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 4222

Rozloha obce/mesta v ha: 35979

Prvá písomná zmienka: 1209

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 15:30 hod.
Utorok 7:30 - 15:30 hod. nestránkový deň
Streda 7:30 - 16:00 hod.
Štvrtok 7:30 - 15:30 hod. nestránkový deň
Piatok 7:30 - 15:00 hod.Prezentácia:

Mesto Vysoké Tatry sa rozprestiera na ploche 380 km2 a svojou rozlohou patrí medzi najväčšie mestá v Slovenskej republike. Pokrýva podstatnú časť rovnomenného pohoria a tvorí ho 15 mestských častí, pôvodne samostatných osád, ktoré boli postupne integrované do jedného územného celku. Dopravnou osou celého územia mesta je "Cesta Slobody", ktorou sa návštevník približne za jednu hodinu dostane z najzápadnejšej mestskej časti Podbanské, cez všetky tatranské osady s výnimkou Dolného Smokovca, až na východnú hranicu mesta, do osady Tatranská Kotlina. Administratívnym centrom mesta je Starý Smokovec, ktorý spolu s Tatranskou Lomnicou a Štrbským Pleso patrí tiež medzi najvýznamnejšie tatranské strediská cestovného ruchu.Oznam mesta/obce:

Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica kúpalisko lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak welness

Fotogaléria

Vysoké Tatry 1 Vysoké Tatry 2 Vysoké Tatry 3 Vysoké Tatry 4 Vysoké Tatry 5 Vysoké Tatry 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Svit

SvitShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Primátor/Starosta: Ing. Dáša Vojsovičová
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ing. Ján Drobný
Tel.: 052 / 78 75 111
Mobil: -
Fax: 052 / 77 56 140
E-mail:
Web: www.svit.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 7460

Rozloha obce/mesta v ha: 450

Prvá písomná zmienka: 1946

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.00 - 15.30

Utorok: 7.00 - 15.30

Streda: 7.00 - 16.00

Štvrtok: 7.00 - 15.30

Piatok: 7.00 - 13.00Prezentácia:

edno z najmladších slovenských miest, vzniklo v roku 1934, keď firma „Baťa“ zo Zlína zakúpila pozemky od obce Veľká na postavenie podniku na výrobu viskózových vlákien. Názov mesta je odvodený od pomenovania podniku – Slovenská VIskózová Továreň. Štatút mesta obdržal Svit dňa 30. mája 1962. Hlavný podiel na rozvoji mesta mali a v súčasnosti majú firmy Chemosvit, a.s., Tatrasvit, a.s. a Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. V meste sídli okrem dvoch materských, dvoch základných škôl a Základnej umeleckej školy aj Stredná priemyselná škola M. C. Sklodowskej s chemickými, textilnými a odevníckymi odbormi, Stredné odborné učilište textilné a Stredné odborné učilište chemické.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Svit 1 Svit 2 Svit 3 Svit 4 Svit 5 Svit 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Spišské Vlachy

Spišské VlachyShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Primátor/Starosta: Ľubomír Fifik
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ing. Michal Kiššák
Tel.: 053 / 417 42 12
Mobil: -
Fax: 053 / 417 42 18
E-mail:
Web: www.spisskevlachy.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 3550

Rozloha obce/mesta v ha: 4221

Prvá písomná zmienka: 1243

Úradné hodiny:

Po: 7:30-11:30 , 13:00-15:00
Ut: 7:30-11:30 , 13:00-15:00
St: 7:30-11:30 , 13:00-15:00
Št: 7:30-11:30 , 13:00-15:00
Pia: nestránkový deňPrezentácia:

Spišské Vlachy vznikli začiatkom dvanásteho storočia, ale známky osídlenia siahajú až do obdobia 5000 rokov pred Kristom. V roku 1243 im uhorský kráľ Belo IV. udelil privilégia, ktoré boli zároveň prvou písomnou zmienkou o meste.

V histórii Spiša patrili vždy k významným mestským centrám. V štrnástom storočí patrili do Spoločenstva spišských Sasov, od roku 1412 boli na 360 rokov v poľskom zálohu, od roku 1778 v Provincii šestnástich spišských miest a podobne. Najväčší rozmach zaznamenali v 16. - 18. storočí. V roku 1923 im bol titul mesta odňatý a znovu priznaný až 1. mája 1992. Stred mesta tvorí pretiahnuté vretenovité námestie. Svoj stredoveký vzhľad stratilo po veľkých požiaroch v rokoch 1656, 1862 a 1924.

Medzi najvýznamnejšie historické pamiatky mesta patrí pôvodne románsky, po prestavbe neskorogotický kostol sv. Jána Krstiteľa s barokovým interiérom, bronzovou krstiteľnicou a krucifixom z okruhu Majstra Pavla z Levoče.

Obyvateľstvo:

Mesto Spišské Vlachy patrí k najmenším obciam so štatútom mesta na Slovensku. Počet obyvateľov dosiahol v roku 2004 3550 obyvateľov. Od sedemdesiatych rokov, kedy počet obyvateľov presahoval 3 600 obyvateľov mal až do začiatku 90-tych rokov klesajúcu tendenciu, až kým táto hodnota nedosiahla úroveň okolo 3350 obyvateľov.

Odvtedy sa Spišské Vlachy vyznačujú vzrastom populácie, na ktorom sa z dlhodobého hľadiska podieľa hlavne migračný pohyb. Prirodzený prírastok je tiež kladný, ale dosahuje hodnoty blízke nule.

Spišské Vlachy sú výrazne kresťanským, resp. výrazne rímskokatolíckym sídlom. Takmer 90% obyvateľov sa pri poslednom sčítaní v roku 2001 prihlásilo k tomuto nábožentvu. Zastúpenia majú aj pravoslávne, gréckokatolícke a evajnelické a.i. vierovyznanie.

Druhou najpočetnejšou skupinou z hľadiska religióznej štruktúry sú ateisti, presnejšie obyvatelia bez náboženského vyznania, ktorí dosahujú 10%-ný podiel. Desatinami percenta sú zastúpené aj náboženské skupiny: Svedkovia Jehovovi, Cirkev Bratská, novoapoštolská cirkev...Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus doktor kanalizácia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak

Fotogaléria

Spišské Vlachy 1 Spišské Vlachy 2 Spišské Vlachy 3 Spišské Vlachy 4 Spišské Vlachy 5 Spišské Vlachy 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Medzev

MedzevShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Školská 6, 044 25 Medzev
Primátor/Starosta: Mgr. Matej Smorada
Prednosta/Zástupca starostu: Bc. Romana Zvirinská / -
Tel.: 055/489 80 78
Mobil: -
Fax: 055/466 23 95
E-mail:
mesto@medzev.sk
primator@medzev.sk
Web: www.medzev.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 3670

Rozloha obce/mesta v ha: 3188

Prvá písomná zmienka: 1359

Úradné hodiny:

Pondelok: 07:30 – 11:30 / 12:30 – 15:30 
Utorok: 07:30 – 11:30 /12:30 – 15:30 
Streda: 07:30 – 11:30 / 12:30 – 18:00 
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 11:30 Prezentácia:
-

Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí