mesto

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Šahy

ŠahyShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy
Primátor/Starosta: Štefan Gregor
Prednosta/Zástupca starostu: Ing. Pál Zachar / Ing. Tomáš Baráti
Tel.: 036/7410150, 036/7412303, 036/7411 071
Mobil: 0903 565 846
Fax: 036/741 01 52
E-mail:
Web: www.sahy.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 8061

Rozloha obce/mesta v ha: 4273

Prvá písomná zmienka: 1265

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 15.30

Utorok: 7.30 - 15.30

Streda: 7.30 - 16.00

Štvrtok: 7.30 - 15.30

Piatok: 7.30 - 15.00Prezentácia:

V malebnom údolí, ktoré zo severu lemuje Krupinská vrchovina, z juhu pohorie Börzsöny, na oboch stranách rieky Ipeľ leží mesto. Na tomto mieste je údolie najužšie: vzdialenosť medzi dvoma pohoriami je necelé 3 km. V strede tohoto údolia tečie Ipeľ. Na brehoch rastúci bohatý porast a blízkosť lesov poskytli ideálne podmienky na usadenie pravekého človeka. Archeologické výskumy dosvedčujú, že už v mladšej dobe kamennej (mladopaleotickej) tu žil človek /1/, a to od potoka Krupinica po Parassu - dnešný priestor colnice slovensko-maďarských hraníc.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak

Fotogaléria

Šahy 1 Šahy 2 Šahy 3 Šahy 4 Šahy 5 Šahy 6 Šahy 7 Šahy 8 Šahy 9

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Tlmače

TlmačeShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Nám. odborárov 10, 935 21 Tlmače
Primátor/Starosta: Miroslav Kupči
Prednosta/Zástupca starostu: - / Mgr. Július Žúbor
Tel.: 036/634 20 33
Mobil: -
Fax: 036/634 21 45
E-mail:
Web: www.mestotlmace.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 4648

Rozloha obce/mesta v ha: 464

Prvá písomná zmienka: 1075

Úradné hodiny:

Pondelok: 8.00 - 11.00 13.00 - 16.00

Utorok: 8.00 - 11.00 13.00 - 16.00

Streda: 8.00 - 11.00 13.00 - 16.30

Štvrtok: 8.00 - 11.00 13.00 - 16.00

Piatok: 8.00 - 11.00Prezentácia:

Mesto Tlmače sa nachádza na 48° 17´ 21“ severnej šírky a 18° 31´ 55“ východnej dĺžky. Stred mesta má nadmorskú výšku 176 m.n.m., chotár od 173 do 275 m.n.m. Kataster obce má 4,64 km2. Mesto Tlmače tvorí pôvodná obec Tlmače na ľavom brehu Hrona a sídlisko Lipník na pravom brehu Hrona. Dolná časť Tlmáč (pôvodná) má 689 obyvateľov, sídlisko Lipník má 3.375 obyvateľov. Pomerne vysoká je aj hustota obyvateľov 577 obyvateľov na km2. Administratívne spadá do okresu Levice v Nitrianskom samosprávnom kraji. Mestské výsady a Štatút mesta získali Tlmače v roku 1986. Mesto používa erb, vlajku a pečať vychádzajúce z histórie. Najstarší prameň erbu Tlmáč je zachovaný z roku 1774. Od roku 1800 používa obec novú pečať. Tlmače patrili od svojho vzniku až do roku 1922 do Tekovskej (Boršskej) župy a k slúžnovskému úradu v Leviciach. Po zrušení historických uhorských žúp patrili od roku 1923 do roku 1928 ako obec levického okresu do XVIII. – Zvolenskej župy. Za Slovenského štátu patrili Tlmače do Pohronskej župy. V rokoch 1929-1938 podliehali Okresnému úradu (ďalej OÚ) v Leviciach. Po viedenskej arbitráži patrili k OÚ v Pukanci, kam sa dočasne presťahovalo sídlo okresu z Levíc. Počas II. svetovej vojny boli Tlmače pričlenené k OÚ v Zlatých Moravciach, po oslobodení v roku 1945 znovu patria do Levického okresu, ktorý bol v roku 1949 pričlenený do Nitrianskeho kraja. V súlade so zákonom SNR č. 13/1970 Zb. o územnom členení SSR rozhodlo Plénum ONV v Leviciach o zlúčení obcí Tlmače, Veľké Kozmálovce a Malé Kozmálovce do jednej politickej obce – Tlmače. S účinnosťou od 1.1.1986 boli Tlmače vyhlásené za mesto. Na základe výsledkov hlasovania obyvateľov časti Malé Kozmálovce, z 10.6.1994 a obyvateľov časti Veľké Kozmálovce, dňa 10.7.1994, došlo k ich odčleneniu od mesta Tlmače a dodnes sú samostatné samosprávne obce.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Tlmače 2 Tlmače 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Brezno

BreznoShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Nám. M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno
Primátor/Starosta: JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ing. arch. Ján Králik, PhDr. Petra Dzurmanová
Tel.: 048 6306 210 - 211
Mobil: 0911 674 673
Fax: 048 6306 228
E-mail:
Web: www.brezno.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 22875

Rozloha obce/mesta v ha: 19625

Prvá písomná zmienka: 1265

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 16.00
Utorok: 7.30 - 15.00 nestránkový deň
Streda: 7.30 - 16.30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 7.30 - 15.00Prezentácia:

Mesto Brezno leží v strede Slovenska, v Banskobystrickom kraji v hornej časti regiónu Horehronie. Okres, ktorého je centrom, sa rozprestiera na rozlohe 1265 km², na východe začína pri obci Telgárt pod sedlom Besník a končí západnými hranicami okresu za obcami Nemecká a Ráztoka. Jeho najväčšiu časť tvorí Horehronské podolie, zo severu lemované mohutnou hradbou Nízkych Tatier a z juhu rozložitými chrbtami Slovenského Rudohoria. Katastrálne územie samotného mesta Brezna má rozlohu 12 946 ha a nachádza sa v nadmorskej výške od 486 po 2043 m n. m., stred mesta je v nadmorskej výške 489 m n. m. Horehronské podolie je korytovitá kotlina patriaca k vysoko položeným kotlinám Slovenska; siaha od 390 do 1 000 m n.m., dno podolia dosahuje najväčšiu nadmorskú výšku zo všetkých kotlín Slovenska v sedle Besník pri Telgárte – 1 000 metrov.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie welness

Fotogaléria

Brezno 2 Brezno 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Tornaľa

TornaľaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Mierová 14, 982 01 Tornaľa
Primátor/Starosta: Mgr. Anna Szögedi
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 047/551 11 00
Mobil: -
Fax: 047/551 11 16
E-mail:
Web: www.mestotornala.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 7945

Rozloha obce/mesta v ha: 57765

Prvá písomná zmienka: 1245

Úradné hodiny:
-

Prezentácia:

Mesto Tornaľa má bohatú a pestrú históriu. Približujú ju viaceré písomné pramene a je zachytená aj v mnografii PhDr. Imre Gaála, ktorá vyšla pod názvom „Sto rokov z histórie Tornale“. Z uvedených dôvodov vám preto ponúkame len stručné výňatky z dejín nášho mesta.

Z roku 1291 ostali pre budúce pokolenia nasledovné zápisy: „ .... currendo in codem fluvio Sayo prevenit penes guodam tornad possosion Tornalya“. Voľný preklad : „.... do ústia rieky Slaná zasahuje akýsi brod cez tŕnistú húštinu smerujúcu k osade Tornaľa.“ Od tohto zápisu, i napriek dohadom, sa odvíjajú jej dejiny. Mesto má praveké a staroveké dejiny, ale napriek tomu nás jeho pomenovanie vracia len do 13. storočia.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Tornaľa 1 Tornaľa 2 Tornaľa 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Jelšava

JelšavaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Námestie Republiky 499, 049 16 Jelšava
Primátor/Starosta: MVDr. Milan Kolesár
Prednosta/Zástupca starostu: - / Karol Szabo
Tel.: 058/448 26 31
Mobil: 0915 837 162
Fax: 058/448 27 30
E-mail:
mestskyurad@jelsava.sk
primator@mestojelsava.sk
info@jelsava.sk
Web: www.jelsava.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 3137

Rozloha obce/mesta v ha: 4680

Prvá písomná zmienka: 1243

Úradné hodiny:
Pondelok:     07:00 – 12:00 / 12:30 - 15:00
Utorok:           07:00 – 12:00 / 12:30 - 15:00
Streda:           07:00 – 12:00 / 12:30 - 16:30
Štvrtok:          07:00 – 12:00 / 12:30 - 15:00
Piatok:            07:00 – 12:00 / 12:30 - 13:30


Prezentácia:

Jelšava sa rozprestiera na rozhraní Slovenského rudohoria a Slovenského krasu. Je mestom s bohatou baníckou a železiarskou tradíciou ako i remeselnou výrobou. Mesto sa nachádza na medzinárodnej turistickej trase Gotická cesta. Územnosprávne patrí do Banskobystrického kraja, leží 12 kilometrov juhovýchodne od mesta Revúca.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Jelšava 1 Jelšava 2 Jelšava 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Tisovec

TisovecShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
Primátor/Starosta: Ján Vengrín, MBA
Prednosta/Zástupca starostu: PhDr. Petra Čipková / Mgr. Marta Svobodová
Tel.: 047/560 38 02, 047/560 38 01, 047/560 38 08
Mobil: 0911 399 998, 0902 096 320, 0911 174 540
Fax: -
E-mail:
Web: www.tisovec.com

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 3664

Rozloha obce/mesta v ha: 12343

Prvá písomná zmienka: 1334

Úradné hodiny:
Pondelok:     07:30 – 11:30 / 12:00 - 15:30
Utorok:          07:30 – 11:30 / 12:00 - 15:30
Streda:          07:30 – 11:30 / 12:00 - 17:00
Štvrtok:         07:30 – 11:30 / 12:00 - 15:30
Piatok:           07:30 – 11:30 / 12:00 - 14:00


Prezentácia:

Tisovec sa nachádza v mohutnom horstve Slovenského Rudohoria, v závere širšej časti údolia rieky Rimavy. Tisovec tvoria dve katastrálne územia - Tisovec a Rimavská Píla s celkovou výmerou 12.343 ha. Jeho východná hranica prebieha cez vrcholové výškové kóty horstiev Nižný Javor, Ostrica, Sarkanica, klesajúc smerom až k lokalite Dielik. Ďalej pokračuje cez lokality Tri chotáre, Salašiská, Tŕstie a Paseku, pozvoľna prebiehajúc do polohy južnej hranice, ktorá v ďalšom úseku prechádza po vodnom toku Zárubný potok, ďalej cez rieku Rimavu, lokalitu Murgašovo a Laz. V smere z juhu na sever západná hranica prechádza vedľa vrchu Klen, Tepličné, Kostolný vrch. Bánovo a Diel. Severná hranica pokračuje smerom na vrch Dielik, Ždiar a južne od Fabovej hole pokračuje až po lokalitu Chotár.

História mesta

Tisovec je staré banské mesto, ktorého vznik sa datuje 13. storočím. Prvá, doposiaľ známa písomná zmienka o Tisovci, pochádza z roku 1334 . Túto listinu vydal kráľ Karol Róbert na Vyšehrade, kaločskému arcibiskupovi Ladislavovi a sedmohradskému vojvodovi Tomášovi pri vzájomnej výmene majetkov. V uvedenej listine sa Tisovec spomína ako Tyzolc. Na prelome 14. a 15.storočia sa Tisovec v listinách spomína ešte ako dedina, z toho vyplýva, že na mestečko mohol byť povýšený koncom 15. a začiatkom 16. stor. V druhej polovici 15. stor. nastala v Tisovci zmena vlastníckych vzťahov, pretože vymreli dovtedajší vlastníci majetkov v Tisovci- Sečéniovci.

Ich majetok sa "po praslici" rozdelil na dve časti medzi Lošonciocov a Orságovcov z Gutu. V hospodárskom rozvoji Tisovca bola určujúcim činiteľom ťažba železnej rudy.

História - www.tisovec.com/mesto/o-tisovci/historia/

Geografiawww.tisovec.com/mesto/o-tisovci/geografia/

 Oznam mesta/obce:

Ako vybaviť
www.tisovec.com/obcan/ako-vybavit/

Tisovský mesačník
www.tisovec.com/mesto/kultura/tisovsky-mesacnik-1/

Aktuality
www.tisovec.com/aktuality-1/aktualne/

 

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica kúpalisko lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak welness

Fotogaléria

Tisovec 1 Tisovec 2 Tisovec 3 Tisovec 4 Tisovec 5 Tisovec 6 Mesto Tisovec 7 Mesto Tisovec 8 Mesto Tisovec 9

Odkazy/linky

Kalendár akcií
www.tisovec.com/aktuality-1/kalendar-akcii/?archiv=1

Kultúrne pamiatky
- www.tisovec.com/kam-v-meste/kulturne-pamiatky-/

Historické pamiatky
www.tisovec.com/kam-v-meste/historicke-pamiatky-/

Šport
www.tisovec.com/mesto/sport/letne-kupalisko-tisovec-/

Občianske združenia a organizácie
www.tisovec.com/obcan/obcianske-zdruzenia-a-organizacie-/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Rimavská Sobota

Rimavská SobotaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Svätopluková 9, 979 01 Rimavská Sobota
Primátor/Starosta: JUDr. Jozef Šimko
Prednosta/Zástupca starostu: JUDr. Štefan Szántó / Ing. Ladislav Kovács
Tel.: 047/563 11 39, 562 14 44
Mobil: -
Fax: 047/562 35 07
E-mail:
Web: www.rimavskasobota.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 25118

Rozloha obce/mesta v ha: 7751

Prvá písomná zmienka: 1270

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 16.00
Utorok: nestránkový
Streda: 7.30 - 16.00
Štvrtok: nesránkový
Piatok: 7.30 - 14.45

obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.45Prezentácia:

Mesto a okres ležia v Slovenskom Rudohorí, v údolí rieky Rimavy, obklopené CHKO Cerovou Vrchovinou a NP Muránska Planina. Rimavská Sobota je okresným mestom. Priemysel a služby Jeho priemyselnú bázu predstavujú hlavne potravinárske spoločnosti, ďalej stavebné a strojárske firmy a ďalšie. Neustále sa zriaďujú rozličné prevádzky poskytujúce požadované služby, budujú sa obchodné prevádzky. Vzdelávanie Výchovu a vzdelávanie mladej generácie v meste Rimavská Sobota zabezpečuje: - šesť materských škôl: Ul. Rožňavská, Sídlisko Rimava, Ul. Dobšinského, Ul. rybárska, Ul. Daxnerova, Ul. Hatvaniho - sedem základných škôl: P. Dobšinského, P.K. Hostinského, Š.M. Daxnera, M. Tompu, I. Ferenczyho, ZŠ s MŠ na Dúžavskej ceste, Evanjelická základná škola - dve špeciálne základné školy: Ul. Bottova, Ul. Hviezdoslavova - Základná umelecká škola - Centrum voľného času Relax - gymnáziá: Gymnázium, Reformované cirkevné gymnázium M. Tompu - stredné školy: Obchodná akadémia, Stredná priemyselná škola potravinárska, Združená stredná poľnohospodársko – potravinárska škola - odborné učilištia: Stredné odborné učilište služieb, Stredné odborné učilište strojárske.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica lekáreň polícia pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie vlak welness

Fotogaléria

Rimavská Sobota 2 Rimavská Sobota 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Hnúšťa

HnúšťaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
Primátor/Starosta: PhDr. Roman Lebeda
Prednosta/Zástupca starostu: Ing. Oľga Maciaková / Mgr. Grigorij Šamin
Tel.: 047/542 32 51, 047/202 88 11
Mobil: -
Fax: 047/542 32 52
E-mail:
info@hnusta.sk
primator@hnusta.sk
Web: www.hnusta.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 7459

Rozloha obce/mesta v ha: 7200

Prvá písomná zmienka: 1334

Úradné hodiny:
Pondelok:      07:30 - 11:45 / 12:15 - 15:00
Utorok:           07:30 - 11:45 / 12:15 - 15:00
Streda:           07:30 - 11:45 / 12:15 - 15:00
Štvrtok:          07:30 - 11:45 / 12:15 - 15:00
Piatok:            07:30 - 11:45 / 12:15 - 15:00


Prezentácia:

HISTÓRIA A SÚČASTNOSŤ Mestské časti : Hnúšťa, Brádno, Polom, Likier, Hačava Počet obyvateľov : 7 459 osôb, 94. najväčšie mesto SR. Dejiny: Prvé zmienky sú z roku 1334. Hnúšťa je písomne doložená roku 1438 už ako obec s farským kostolom. V jej držbe sa striedali rôzne rody (Horántfiovcov, Felediovcov, Kubínyiovcov, Mariassyovcov a i.). V 15.storočí vyrabovaná od Turkov. V 17. storočí sa začína rozvoj baníckeho podnikania a spracovania rúd. Rozvoj od konca 18. storočia spätý s tavbou a spracovaním železa (huty, hámre), v Likieri až tri vysoké pece Rimamuránsko – šalgotariánskej spoločnosti. Najväčšia výroba surového železa na Slovensku. Hnúšťa bola v poddanskej závislosti do roku 1848. V r. 1848 účasť na národnom vzopätí zásluhou rodáka J. Francisciho. Tento na prelome 18. a 19. storočia významne ovplyvňoval osvetovú prácu v okolí Hnúšte. Medzi ľudom záslužnú kultúrno-osvetovú činnosť vyvíjal kolpoltér slovenskej a českej knihy – Matej Hrebenda (1786-1880). Od začiatku 20. storočia úpadok železiarstva, v 20. rokoch zastavenie výroby a likvidácia hút. Veľká nezamestnanosť. Z halierových zbierok obyvateľov bol v 30-tych rokoch – čase veľkej hospodárskej krízy - postavený Hotel Robotnícky dom. Mesto bolo sídlom Okresného úradu v rokoch 1938-1945 a 1949-1960. V Likieri namiesto huty vznikla chemická továreň na suchú destiláciu dreva (1923) – Slovenské lučobné závody. V meste sú dve Materské a dve Základné školy, Základná umelecká škola, Gymnázium Mateja Hrebendu, Stredné odborné učilište a Dievčenská odborná škola, Špeciálna základná škola. Významnou budovou je budova z roku 1906, kde sídli Mestský úrad. Za zmienku stoja budovy tzv. Tóbikov kaštieľ, kde je teraz Pizéria, Obnovená budova starej štátnej sporiteľne – budova polyfunčkného domu s reštauráciou CAFFÉ 77. Mestské kultúrne stredisko spoločne s Mestskou knižnicou a kinom zabezpečujú všestranný kultúrny a spoločenský život v meste. Ako sa dostať do Hnúšte? Mesto spája so svetom železničná na trati Jesenské - Rimavská Sobota – Tisovec –Brezno. Priame autobusové spojenie je s mestami Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Lučenec, Levice, Piešťany, Prievidza - Bojnice , Poprad a Štrbské pleso. TURISTICKÉ MOŽNOSTI Uprostred najdlhšieho horského pásma Slovenska, Slovenského Rudohoria - v Revúckej vrchovine - obklopená výbežkami pohoria Stolické vrchy leží v milej doline Rimavy mesto Hnúšťa. Rozrástlo sa na sútoku Klenoveckej a Tisoveckej Rimavy. Jeho názov bol odvodený od slova „húšťava“, čo bolo a je príznačné na tomto území lesov a hájov. Časť Polom leží vysoko (710m) na chrbáte Tŕstia, časť Brádno v doline Striežovského potoka. Od Národného parku Muránska planina je mesto vzdialené 12 km. Hnúšťa patrí do teplej a mierne vlhkej klimatickej oblasti. Pamiatky: katolícky a evanjelický kostol, oba v klasicistickom slohu z počiatku 19 stor., oba po komplentej rekonštrukcii – obnovené. Pomníky J. Francisci-Rimavského a Padlým v SNP na vynovených námestiach s pešou zónou. Robotnícky dom stavaný 1930-1935 svojpomocne. V Hačave pomník Mateja Hrebendu – slovenského kolportéra – rozširovateľa slovenskej a českej literatúry v minulom storočí. Vo všetkých pričlenených obciach klasicistické kostoly Ev.a.v. V Polome zvonica zo začiatku 19 stor., v Brádne a v Polome niekoľko starých domov, ktoré môžu po rekonštrukciách slúžiť na rekreačný ruch a prekrásnou okolitou prírodou a človečenským pokojom. Evanjelické kostoly so stredovekými gotickými nástennými maľbami a vzácnymi zaoblenými krstiteľnicami a drevenými dverami (13. stor.) v Rimavskom Brezove (4 km) , Rimavskej Bani (7 km), Kyjaticiach (10 km) a Kraskove (12 km) - všetky vyhlásené za národné kultúrne pamiatky. V Kyjaticiach archeologický nález žiarových pohrebísk zo strednej doby bronzovej - tzv. Kyjatická kultúra. Z oblasti cestovného ruchu mesto ponúka turistiku po značkových trasách na vrch Sinec, Ostrú, no pozornosť by sme chceli upriamiť na hradnú magistrálu „Cesta Márie Széchy“, ktorá spája dva hrady – Fiľakovo a Muráň. Celková dĺžka je 78 km, vedie z Fiľakova, cez Rimavskú Sobotu, Horné Zahorany, Kraskovo, Brezinu, vrch Tŕstie až na Muráň. Je označená červenou turistickou značkou, ktorú pretínajú zjazdné hradské a krátke značkované chodníky, ktoré sa môžu použiť pre nástup, či ukončenie túry v ľubovoľnom mieste. Po tejto trase chodil Fraňo Wesselenyi z Fiľakovského hradu za Máriou Széchy – muránskou Venušou na Muránsky hrad. Pri jej zdolávaní sa nám naskytne príležitosť spoznávať krásy našej slovenskej prírody. Príroda okolo nášho mesta je nielen krásna, ale aj bohatá na lesné plody a zvieratá. V meste Hnúšťa k pozoruhodnostiam biologického a architektonického významu patrí chránený strom – Katalpa bignóniová vo veku 170 rokov, obvod 396 cm, výška 11m a priemer koruny 12 m.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus kanalizácia knižnica reštaurácia škola škôlka telocvičňa

Fotogaléria

Hnúšťa 1 Hnúšťa 2 Hnúšťa 3 Hnúšťa 4 Hnúšťa 5 Hnúšťa 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Poltár

PoltárShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Primátor/Starosta: Mgr. Martina Brisudová
Prednosta/Zástupca starostu: - / JUDr. Bronislava GARAJOVÁ
Tel.: 047/430 84 23
Mobil: 0908 844 478
Fax: -
E-mail:
Web: www.poltar.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 6002

Rozloha obce/mesta v ha: 3045

Prvá písomná zmienka: 1246

Úradné hodiny:
Pondelok:      07:30 - 15:30 
Utorok:           07:30 - 15:30  
Streda:           07:30 - 16:00 
Štvrtok:         07:30 - 15:30 
Piatok:           07:30 - 15:00  


Prezentácia:

Mesto a jeho okolie sú vhodné pre letnú aj zimnú turistiku. V meste je vybudované moderné kúpalisko s rozsiahlym areálom a doplnkovými službami. Na svoje si prídu vyznávači agroturistiky a cykloturistiky, jazdectva, rybárstva a poľovníctva. Mesto má pre turistov pripravené ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby. Samospráva pripravuje každoročne pre obyvateľov aj návštevníkov rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia. V blízkosti mesta v lokalite Kúpna baňa sa nachádzajú vzácne chránené druhy rastlín.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Štúrovo

ŠtúrovoShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Námestie Slobody 1, 943 01 Štúrovo 1
Primátor/Starosta: Eugen Szabó
Prednosta/Zástupca starostu: - / PaeDR. Kornélia Slabáková
Tel.: 036 7511074
Mobil: -
Fax: 035/751 14 72
E-mail:
Web: www.sturovo.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 11370

Rozloha obce/mesta v ha: 1300

Prvá písomná zmienka: 1300

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 15.30

Streda: 7.30 - 17.00

Piatok: 7.30 - 14.00Prezentácia:

Štúrovo je najjužnejšie ležiacim mestom na Slovensku, ktoré priťahuje návštevníkov svojim zaujímavým prírodným prostredím. Tu sa začína ohyb Dunaja s úchvatným výhľadom na klasickú baziliku v Ostrihome. Pri meste sa vlieva Hron do Dunaja ponúkajúc vynikajúce podmienky pre milovníkov dobrodružných výletov. Mesto je obklopené s Kováčovskými kopcami s maximálnou výškou 395 m nad morom (vrch Burda). Štúrovo je predovšetkým kúpeľným mestom. Termálne kúpalisko VADAŠ je právom slávne aj za hranicami. Svojou kapacitou nad 8.500 návštevníkov, obnovenými bazénmi rôznej veľkosti, krytou plavárňou, obnovenými radmi bufetov a sociálnych zariadení, možnosťou športovania ponúka ideálne podmienky na oddych milovníkom vody a slnka. Územie mesta bolo osídlené už v kamennej dobe. V rímskom období sa v týchto miestach nachádzala strážna stanica „Anavum“. Mesto vzniklo pravdepodobne z osád Nána a Kakath, letohrádok Kakathvár dal v 10. storočí vybudovať syn maďarského kmeňového náčelníka Árpáda. Osada Kakath postupne získala na význame a bola akýmsi trhoviskom stredovekých kupcov z južnej a západnej Európy. V období vpádov bola osada opevnená, preto sa začal používať nový názov „Párkány“. V roku 1724 bola obec povýšená na mestečko s jarmočným právom. Kráľ Karol IV. udelil mestu trhové právo, pričom najvýznamnejší bol trh Šimona a Júdu. Jeho história trvá dodnes. Po vzniku Československa v roku 1918 sa Parkan z vnútroštátneho mesta Uhorska mení na pohraničné mesto Československa. Konečná zmena názvu Parkan na Štúrovo sa udiala v roku 1948. Mesto je známe svojou toleranciou. Už celé stáročia pokojne spolunažívajú na jeho území príslušníci rôznych národností a náboženstiev. Táto rôznorodosť dáva mestu zvláštny kolorit. Som si istý, že počas Vášho pobytu sa u nás budete cítiť dobre a že Štúrovčania Vás presvedčia o svojej srdečnosti a pohostinnosti.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Štúrovo 1 Štúrovo 2 Štúrovo 3

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí