obec

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Mikušovce

MikušovceShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 018 57 Mikušovce 22
Primátor/Starosta: Eva Holbová
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: +421 42 446 40 82
Mobil: 0907 393 947
Fax: +421 42 446 40 82
E-mail:
Web: www.mikusovce.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1027

Rozloha obce/mesta v ha: 850

Prvá písomná zmienka: -

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 15:45   12:00 - 12:30
Utorok  7:30 - 15:45   12:00 - 12:30
Streda  7:30 - 17:00   12:00 - 12:30
Štvrtok 7:30 - 16:00   12:00 - 12:30
Piatok  7:30 - 13:00Prezentácia:

Obec Mikušovce sa rozprestiera v kotline horského pásma Bielych Karpát na oboch stranách Tovarského potoka, smerujúceho zo severozápadu na juhovýchod, necelých 8 km severne od mesta Ilava. Dolina je ohraničená zalesnenými vrchmi. Na východe Čížovým, z juhu Mánovou, pokračujúcou až po majestátnu Chotuč zo západu a zo severu Závlačnou. Najnižšia nadmorská výška chotára je na Nivkách 295 m.n.m. a najvyššia je vrchol Chotuče 794 n.n.m. Intravilán obce má rozlohu 37 ha.

V obci sú dve predajne potravín, hostinec a bar. Ďalej kultúrny dom s kuchyňou, javiskovým pódiom, dvomi zasadačkami, klubovňou a v zadnej časti s dvoma miestnosťami vhodnými na podnikanie v oblasti služieb.

Poštový úrad je tu zriadený od 1.decembra 1988 v kultúrnom dome. PSČ: 018 57.

V roku 1998 bola v obci zriadená telefónna linka približne v polovici obývaných rodinných domov. Mobilný  telefón vlastní približne 90% obyvateľov obce.

Obec je od roku 1948 elektrifikovaná a od roku 1995 plynofikovaná a od roku 2000 je zavedený vodovod. Možnosť pripojenia na internet je od viacerých poskytovateľov.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus pošta škola škôlka športovisko

Fotogaléria

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Horné Chlebany

Horné ChlebanyShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Horné Chlebany 6, 956 31 Krušovce
Primátor/Starosta: Ing. Jozef Ladický
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 038/530 02 34
Mobil: 0908 796 055
Fax: 038/530 01 92
E-mail:
Web: www.hornechlebany.unas.cz

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 353

Rozloha obce/mesta v ha: 380

Prvá písomná zmienka: 1328

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 - 15:00

Streda: 7:00 - 15:00

Piatok: 7:00 - 13:00

obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30Prezentácia:

Obec leží v strednej časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny, na pravostrannej nive a terase rieky Bebravy, v blízkosti sútoku s riekou Nitrou.

Prvýkrát sa spomína v r. 1328 pod názvom Halban, ako majetok Rajcsányiovcov. Neskôr patrila Krušovskovcom, potom Zerdahelyiovcom, Zayovcom a ďalším.
R. 1532 zaznamenáva súpis existenciu richtára v Horných (Veľkých) Chlebanoch v jednej poddanskej usadlosti a v r. 1553 už mala obec 4 porty.

Obyvatelia

V r. 1715 boli v Chlebanoch po ničivých vojnách a povstaniach iba 3 domácnosti. V tom čase (1715) žili v obci - ich potomkovia v nej žijú dodnes - rodiny s priezviskami Kmotorka, Novotný, Kúdela, Bočkay, Gális, Kluka.

Pri sčítaní ľudu, domov a hospodárskych zvierat r. 1784 - 1787 bolo v obci 13 domov, v ktorých bývalo 27 rodín, čo predstavovalo 141 obyvateľov, z toho 4 sedliaci a 4 dediči, 17 želiarov a 62 detí. Obyvatelia sa dožívali vysokého veku ojedinele.

Hospodárstvo

Obyvatelia boli roľníci, za 1.ČSR pracovali zväčša na veľkostatku Júliusa Finka, ktorý bol po 2.svetovej vojne rozparcelovaný.
Po r. 1950 pracovali v JRD, od r. 1952 tu boli Štátne majetky. V r. 1954 tu založili Šľachtiteľskú stanicu Krajského výskumného ústavu v Nitre.

Kaštieľ

V obci je kaštieľ, pôvodne barokový z 18. stor., ktorý bol úplne prestavaný v 19.stor.

Kaplnka

V r. 1728 dal gróf Zay postaviť kaplnku, ktorá bola zasvätená Panne Márii z Monte Carmelo.
V roku 1936 sa začalo s prípravou a v roku 1937 bola kaplnka prestavaná a v nej vybudovaná rodinná hrobka pánov Finkových a Motešických.

Socha sv.Floriána

Pred kaplnkou stojí kamenná socha sv. Floriána z r. 1773 zrekonštruovaná v r.2002 - 2005.

Kamenný prícestný kríž
Pred kaplnkou stojí aj prícestný kamenný kríž.

Kamenná socha "Božia muka"

Kamenná socha "Božia muka" - Pieta so Sedembolestnou Pannou Máriou, ktorej pôvod nie je známy, po rekonštrukcii bola v roku premiestnená z extravilánu "Hlbočina" na miestny cintorín.
Do kaplnočky v "Hlbočine" bola osadená nová socha socha v roku 2008.

Socha Jána Nepomuckého

Socha Jána Nepomuckého bola taktiež zrekonštruovaná aj s podstavcom v roku 2009.

Starý zvon

Starý zvon z roku 1789, visiaci v drevenej zvonici postavenej na pokyn grófa Zaya, na ktorého čepci bol nápis: „IOANES KNOBLOCH NEOSOLI A. 1789“, bol odcudzený.

Kultúra

- Vydaná publikácia o obci Hornéí Chlebany s hlavnýnm redaktorom pánom Mgr. Vaňom a kolektívom v r. 2008 a vytlačené pohľadnice pri príležitosti 680.r.obce od prvej písomnej zbierky.

- Vydanie publikácie v r. 2009 "Nové pohľady" a pohľadnice obce.

- Vydaná publikácia o obci Horné Chlebany (1328 - 1998) autorka publikácie Anežka Vražbová a vytlačené dve pohľadnice pri príležitosti 670. výročia obce od prvej písomnej zmienky.

Knižnica

Obecná knižnica funguje v obci od roku 1924, kedy mala 120 kníh.
- Za 72 rokov existencie Obecnej a neskôr Miestnej ľudovej knižnice bol knižný fond premiestňovaný 7-krát.
- Z počiatočných 100 - 120 ks vzrástol na 4694 knižných jednotiek.
V roku 1982 knihovníčka Anežka Vražbová získala a prevzala čestné uznanie „Vzorná ľudová knižnica“ okresu Topoľčany

Kronika

Kronika obce Horné Chlebany je vedená od roku 1933, kedy ju začal písať kronikár majster kolár z Moravy, pán ADOLF VOZÁK.
Obecná kronika, ktorú viedla kronikárka Anežka VRAŽBOVÁ, v roku 2000 získala v súťaži „Kronika Slovenska 2000“ 1.miesto v kategórii do 500 obyvateľov.
a kronika Občianského združenia CB rádioamatérov, ktorú takisto viedla písala, získala 2. miesto v kategórií kroník organizácií a občianskych združení.

Divadlo

Zakladateľom a režisérom ochotníckeho divadla sa stal v r. 1959 pán František Medo. V r. 1961 odohrali prvú premiéru pod plachtami na nádvorí Šľachtiteľskej stanice. Pán František Medo,sa stal držiteľom najvyššieho ocenenia za prácu v ochotníckom divadle, získal odznak J.K.Tyla.

Nové investičné zámery obce

- Výstavba bytového domu - 13 Bj. s možnosťou odpredaja bytov do vlastíctva.
- V spolupráci s OJD Okresná prehliadka speváckych súborov seniorov 3. ročník.

Obec je známa v širokom okolí pečením domáceho chleba v súkromnej pekárni.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus pošta športovisko

Fotogaléria

acer-platanoides-chraneny-strom budiva-kastiel hlavicka horne-chlebany-autor-d-vano ocu-horne-chlebany oltar-kaplnkar-pm-karmelska p-maria-karmelska sv-florian zvonica

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Tovarnianska Polianka

Tovarnianska PoliankaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Tovarnianska Polianka 25, 094 01 Tovarné
Primátor/Starosta: Marián Kerčák
Prednosta/Zástupca starostu: - / Peter Dudáš
Tel.: 057/449 52 41
Mobil: 0918 360 872
Fax: 057/449 52 41
E-mail:
Web: www.tovarnianskapolianka.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 110

Rozloha obce/mesta v ha: 424

Prvá písomná zmienka: 1335

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 – 12:00 12:30 – 16:00
Utorok: 7:30 – 12:00 12:30 – 16:00
Streda: 7:30 – 12:00 12:30 – 16:00
Štvrtok: 7:30 – 12:00 12:30 – 16:00
Piatok: 7:30 – 12:00 12:30 – 16:00

Obedná prestávka: 12:00 – 12:30Prezentácia:

Tovarnianska Polianka leží v ondavskom výbežku Východoslovenskej nížiny v Pozdišovskej pahorkatine na terasách Ondavky. Nadmorská výška v strede obce je 140 m n. m. a v chotári 127-271 m n. m. Na vyšších polohách pahorkatiny je listnatý les, nižšie časti a dolina Ondavky sú odlesnené.

Dejiny

Našli sa tu zvyšky eneolitických mohylových násypov. Obec je doložená z roku 1335 ako Polenka, neskôr ako Polyon (1372), Polyunka (1414), Towarnanská Polánka (1773), Tovarnianska Polianka (1948); po maďarsky Tovarnapolyanka, Tavarnamező. V roku 1363 patrila panstvu Čičava, koncom 16. storočia niekoľkým zemepánom, od konca 17. storočia Barkóczyovcom a iným. V roku 1715 mala 11 opustených a 7 obývaných domácností, v roku 1787 mala obec 25 domov a 190 obyvateľov, v roku 1828 mala 31 domov a 227 obyvateľov. Pracovali ako roľníci a v lesoch. V polovici 19. storočia a v rokoch 1900-1910 sa mnohí vysťahovali.

Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom. V roku 1944 bola obec celkom vypálená. JRD bolo založené v roku 1958. Časť obyvateľov bola zamestnaná v priemyselných podnikoch v Humennom, Strážskom a v Hencovciach.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus

Fotogaléria

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Vozokany

VozokanyShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 925 05 Vozokany 57
Primátor/Starosta: Tamás Zupko
Prednosta/Zástupca starostu: - / Imrich Karácsony
Tel.: 031/785 52 39
Mobil: 0907 350 539
Fax: -
E-mail:
Web: www.obecvozokany.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1113

Rozloha obce/mesta v ha: 1289

Prvá písomná zmienka: 1240

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30-12:00 / 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00 / 12:30-15:30
Streda: 7:30-12:00 / 12:30-15:30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 7:30-12:00 / 12:30-15:30Prezentácia:

Obec Vozokany leží v Podunajskej nížine v nadmorskej výške 114 až 118 m pri rieke Čierna voda, ktorá preteká dedinou. Chotár je rovina, ktorá je okrem lužných lesov pri Čiernej vode odlesnená lužnými černozemnými pôdami. Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali okrem poľnohospodárstva aj rybárstvom a poľovníctvom. Vyplývalo to z bývalých daností tunajšej prírody.

Prvá písomná správa o obci je až z roku 1297, keď obec bola už známou lokalitou. Uvedený rok teda rozhodne nie je rokom založenia. Názov obce pochádza z rodového názvu Wezeken. Slovo Wezeken pravdepodobne pochádza z tureckého slova bezäkän, čo znamená „malú ozdobu“. Existujú názory, že názov obce Vozokany sa odvodzuje od slovanského slova voz. O najstarších dejinách obce vieme pomerne málo. Už začiatkom 15. storočia patrila k Šintavskému hradu a v polovici 16. storočia sa dostala do rúk Thurzovcov. K výraznej zmene došlo, keď obec získali Eszterházyovci, ktorí podporovali miestne hospodárenie rôznymi úľavami.

Tunajší barokový rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie bol postavený v roku 1718 ako väčšia kaplnka za podpory vtedajšieho zemepána grófa Ferenca Eszterházyho a zemana Jánosa Urbána. V deň sviatku patrónky kostola sú v obci hody. Ku kaplnke bola v roku 1778 pristavaná južná loď a murovaná veža, ktorá nahradila pôvodnú drevenú vežu. Na námestí v blízkosti kostola sa nachádza kúria rodiny Kofrányiovcov, postavená v polovici 19. storočia. Od roku 1960 je v budove umiestnená materská škola. V miestnom cintoríne sa nachádza rímskokatolícka kaplnka sv. Jána Nepomuckého, ktorú dal v roku 1925 postaviť Elek Mikus, riaditeľ školy v Tomášikove, ako pamätník obetiam I. svetovej vojny. V roku 2006 prebehla výmena strechy kostola, odkvapových rúr, maľba fasády a vnútorných priestorov, vyloženie chodníkov zámkovou dlažbou. Táto oprava kostola sa financovala za pomoci Obce Vozokany a zbierky občanov.Oznam mesta/obce:

Oznamy:
obecvozokany.sk/uradna-tabula/

Kalendár udalostí:
obecvozokany.sk/udalosti/

Služby:

autobus doktor kanalizácia knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko telocvičňa ubytovanie

Fotogaléria

Vozokany 1 Vozokany 2 Vozokany 3 Vozokany 4 Vozokany 5 Vozokany 6 Vozokany 7 Vozokany 8 Vozokany 9 Vozokany 10 Vozokany 11 Vozokany 12

Odkazy/linky

Šport
obecvozokany.sk/sport/

Služby v obci
obecvozokany.sk/firmy-sluzby/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Lehota pod Vtáčnikom

Lehota pod VtáčnikomShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Nám. SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Primátor/Starosta: Ing. Ján Daňo
Prednosta/Zástupca starostu: - / Ing. Ľubomír Mendel
Tel.: 046/546 91 15, 546 91 73
Mobil: -
Fax: 046/546 91 73
E-mail:
Web: www.lehotapodvtacnikom.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 3943

Rozloha obce/mesta v ha: 2797

Prvá písomná zmienka: 1362

Úradné hodiny:

Pondelok: 7,30 - 11,30  12,00 - 15,30
Utorok:    7,30 - 11,30  12,00 - 15,30
Streda:    7,30 - 11,30  12,00 - 17,00
Štvrtok:   nestránkový deň
Piatok:    7,30 - 11,30  12,00 - 14,00Prezentácia:

Obec Lehota pod Vtáčnikom sa nachádza v južnej časti Hornonitrianskej kotliny v okrese Prievidza, patriaceho do Trenčianskeho kraja ako vyžšieho územného celku.
Centrálna časť Veľkej Lehoty leží 356 m a Malej Lehoty 397 m nad morom.
Chotár obce má rozlohu 2797 ha s nadmorskou výškou 313 - 1293 m.

Hranice katastrálneho územia tvoria nasledovné obce:
na JZ Kamenec pod Vtáčnikom, na SZ Nováky a Laskár, na severe  Koš a Sebedražie, na východe Handlová, na SV Cígeľ, na juhu Podhradie a Prochoť. Z hľadiska geomorfologického patrí územie obce do vyššieho stupňa tzv. pahorkatinového.

Pohorie Vtáčnik tvorí súčasť Slovenského stredohoria. Vznikolo v treťohorách pri prudkej sopečnej činnosti a oddelilo tak Prievidzskú kotlinu od Handlovskej. Skladá sa výhradne z andezitu. Najvyšším vrcholom pohoria je Vtáčnik s nadmorskou výškou 1346 m.

Živočíšstvo
Celá oblasť má charakter podhorský a stredohorský. V hojnosti je zastúpený hmyz, napr.: bystruška zlatá, bystruška lesklá, bystruška horská, behúnik horský, fúzač alpský. Horské druhy stavovcov reprezentuje mlok vrchovský, jašterica živorodá, zmija obyčajná a užovka stromová. Ornitologické výskumy potvrdili výskyt hlucháňa obyčajného, bažanta obyčajného a v nováckej vodnej nádrži sa vyskytujúcej labute veľkej. Počas celého roka tu sídli výr skalný, myšiak hôrny, jariabok hôrny, krivonos obyčajný, tetrov obyčajný, drozd trskotavý, orešnica perlavá. V sadoch, záhradách, na lúkach, oráčinách a v blízkosti príbytkov žije hrdlička záhradná, kukučka obyčajná, plamienka driemavá, dážďovník obyčajný, pipíška chocholatá, lastovička obyčajná, ľaptuška hôrna, trasochvost biely, drozd čierny a mnohé iné. Z ostatných zástupcov fauny sú to hlodavce, ako veverička obyčajná, ryšavky, plch obyčajný a ďalšie. Husto sú zastúpené aj mäsožravce a z nich lasica obyčajná, tchor obyčajný a kuny. V lesnom prostredí sa vyskytuje najmä sviňa divá, líška obyčajná, jeleň obyčajný, srnec hôrny, daniel škvrnitý, medveď hnedý a rys ostrovid.

Rastlinstvo
Chotár obce je charakterizovaný podhorskými lúkami, poliami a krovinami. Z pasienkových a lúčnych druhov je to najmä iskerník prudký, lipkavec poviazka, zvonček konáristý a iné. Kroviny zastupuje často sa vyskytujúca trnka obyčajná, ruža šípová, vtáčí zob obyčajný, z drevín lipa a jelša.

História obce
- http://www.lehotapodvtacnikom.sk/historia-obce.phtml?id3=47349
- http://www.lehotapodvtacnikom.sk/historia-nazvu-obce.phtml?id3=47048

Významné osobnosti
- http://www.lehotapodvtacnikom.sk/vyznamne-osobnosti.phtml?id3=103112Oznam mesta/obce:

Oznamy obce a aktuality
- http://www.lehotapodvtacnikom.sk/

Obecný podnik služieb Lehota pod Vtáčnikom
- http://www.lehotapodvtacnikom.sk/kontakt-a-uradne-hodiny.phtml?id3=46833

Knižnica
- http://www.lehotapodvtacnikom.sk/kniznica.phtml?id3=48106

Služby v obci
-http://www.lehotapodvtacnikom.sk/zastupca-starostu-obce.phtml?id_menu=69625&id_kat_for_open=11345#kat_label_11345

Služby:

autobus knižnica pošta reštaurácia športovisko

Fotogaléria

Lehota pod Vtáčnikom 1 Lehota pod Vtáčnikom 2 Lehota pod Vtáčnikom 3

Odkazy/linky

Šport
- http://www.lehotapodvtacnikom.sk/zastupca-starostu-obce.phtml?id_menu=69...

Spolky a organizácie
- http://www.lehotapodvtacnikom.sk/zastupca-starostu-obce.phtml?id_menu=69...


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Sučany

SučanyShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: OcÚ Sučany, Námeste SNP č. 31, 038 52 Sučany
Primátor/Starosta: Martin Rybár
Prednosta/Zástupca starostu: Mgr. Vladimír Olbert / -
Tel.: 043/424 10 11, 12, 17
Mobil: 0911 832 645
Fax: 043/424 10 25
E-mail:
Web: www.sucany.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 4620

Rozloha obce/mesta v ha: 3326

Prvá písomná zmienka: 1258

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 11:45, 13:00 - 14:45

Utorok: Nestránkový deň

Streda: 8:00 - 11:45, 13:00 - 16:30

Štvrtok: 8:00 - 11:45, 13:00 - 14:45

Piatok: 8:00 - 11:45, 13:00 - 13:45Prezentácia:

Obec Sučany leží v nadmorskej výške 393 m n.m., 5 km severovýchodne od Martina na súradniciach 49° 6' 1.9" SŠ a 18° 59' 27.7" VD. Nachádzajú na severe Slovenska v regióne Turiec. Obec je obklopená prekrásnou prírodou Veľkej a Malej Fatry. Rozloha 3 326 ha. Okolie Sučian pri svojej mnohotvárnosti, geologickej rôznorodosti, prítomnosti lesov, úrodných polí a lúk, vôd, skalných stien a živočíchov s vzácnou vysokohorskou faunou a flórou predstavuje zaujímavú ponuku pre turistiku a cestovný ruch.

V Turci sú Sučany obcou s najvyšším počtom obyvateľov. Je tu v súčasnosti prihlásených na trvalý pobyt cca 4 620 obyvateľov s miernou prevahou žien. V produktívnom veku je cca 61 % občanov, v predproduktívnom veku 18 % a poproduktívnom 21%. Prevažuje slovenská národnosť - vyše 96%, z ostatných je významnejšie zastúpená len rómska a česká. Podľa náboženského vyznania je cca 55 % zastúpená rímskokatolícka cirkev, 28 % evanjelická cirkev, 14 % občanov v poslednom sčítaní sa vyjadrilo, že je bez vyznania, ostatné cirkvi sú zastúpené vo veľmi malej miere.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus pošta škola škôlka športovisko telocvičňa

Fotogaléria

Sučany 1 Sučany 2

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Abrahám

AbrahámShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 52, 925 45 Abrahám
Primátor/Starosta: Ing. Igor Németh
Prednosta/Zástupca starostu: - / Mgr. Radovan Fodor
Tel.: 031/785 72 20, 031/785 72 41
Mobil: -
Fax: 031/785 72 20
E-mail:
Web: www.abraham.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1125

Rozloha obce/mesta v ha: 1578

Prvá písomná zmienka: 1231

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.00 - 15.30

Utorok: 7.00 - 15.30 - nestránkový deň

Streda: 7.00 - 17.00

Štvrtok: 7.00 - 15.30

Piatok: 7.00 - 15.30

obedňajšia prestávka: 12.00 - 13.00Prezentácia:

Územie obce bolo osídlené už od praveku. Striedali sa tu kultúry od najstaršieho neolitu až po Slovanov. Prvá písomná zmienka o obci je z 5. marca 1231. Listina z roku 1266 uvádza obec pod názvom Szenti Abraam. V obci sa nachádza drevený kostol na kamennej podmurovke, ktorý bol postavený v roku 1561. Na mieste dreveného kostola dal v roku 1782 postaviť Karol Eszterházy dnešný kostol v slohu neskorého baroka, ku ktorému boli neskôr pristavané bočné lode. Pri kostole sa nachádza barokový kríž z roku 1759. Secesný kaštieľ v Abraháme bol postavený v roku 1899 podľa plánu E. Lechnera. Najstaršia pečať obce pochádza z 18. storočia. Obec má dlhoročnú tradíciu v oblasti športovej i kultúrnej. V súčasnosti má obec kvalitný futbalový areál a strelnicu, ktorú navštevujú aj slovenský reprezentanti v brokovej streľbe.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Abrahám 1 Abrahám 2 Abrahám 3 Abrahám 4 Abrahám 5 Abrahám 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Lysá pod Makytou

Lysá pod MakytouShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Centrum 1, 020 54 Lysá pod Makytou
Primátor/Starosta: Michal Ondrička
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 042/468 00 71
Mobil: 0911 618 257, 0903 219 764
Fax: 042/471 06 90
E-mail:
Web: www.lysapodmakytou.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 2140

Rozloha obce/mesta v ha: 3340

Prvá písomná zmienka: 1471

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 – 12:00 a 12:30 - 15:30

Utorok: 7:30 – 12:00 a 12:30 - 15:30

Streda: 7:30 – 12:00 a 12:30 - 17:00

Piatok: 7:30 – 13:30Prezentácia:

Obec Lysá pod Makytou leží v hornej časti doliny Biela voda - na mieste, kde sa severný okraj Bielych Karpát stretáva s Javorníkmi . Rozloha obce je 34 km2. Stred obce leží v nadmorskej výške 360 metrov. Dominantou obce je vrch MAKYTA - 922 metrov.Jeho názov si dala obec do svojho názvu v roku 1927. Je hraničnou obcou SR a ČR Členitý terén katastra je mimo centra obce posiaty 32 kopanicami. V obci sa nachádza športový areál s futbalovým, hádzanárskym a basketbalovým ihriskom, s možnosťou volejbalu, tenisu. V prírodnom amfiteátri sa každoročne konajú folklórne slávnosti. V zimných mesiacoch je možnosť využitia lyžiarskych vlekov a lyžiarskych bežeckých tratí. V lete k dispozícii športové tenisové ihrisko s gumovým povrchom. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1471. Mnoho rodín sa vysťahovalo za stálou prácou, v r. 1933 takto odišli do Ameriky. Dnes má obec jednu MŠ a ZŠ. Z historických pamiatok je zaujímavý rím. kat. kostol postavený v r. 1824, drevená zvonica v časti obce Strelenka z r. 1933, bývalá štátna škola z r. 1912, kaplnka v prírodnom prostredí časti Beňadín. V obci sa nachádza športový areál s futbalovým, hádzanárskym a basketbalovým ihriskom, s možnosťou volejbalu, tenisu. V prírodnom amfiteátri sa každoročne konajú folklórne slávnosti. V zimných mesiacoch je možnosť využitia lyžiarskych vlekov a lyžiarskych bežeckých tratí. V lete k dispozícii športové tenisové ihrisko s gumovým povrchom. Nový územný plán obce počíta s budovaním turistickej rozhľadne, všestranným rozšírením služieb cestovného ruchu, vybudovaním kúpaliska, turistického penziónu s využitím financovania z fondov EÚ. V rámci cezhraničnej spolupráce chcú obnoviť turistické chodníky hrebeňom Javorníkov a vybudovať medzinárodný cykloturistický chodník.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Služby:

autobus kanalizácia knižnica pošta požiarna zbrojnica reštaurácia škola škôlka športovisko ubytovanie vlak

Fotogaléria

Lysá pod Makytou 1 Lysá pod Makytou 2 Lysá pod Makytou 3 Lysá pod Makytou 4 Lysá pod Makytou 5 Lysá pod Makytou 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Brezovica

BrezovicaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Osloboditeľov 346, 028 01 Brezovica
Primátor/Starosta: Marián Ujmiak
Prednosta/Zástupca starostu: - / Kaník Martin
Tel.: 043/539 20 27
Mobil: 0905 594 743, 0911 244 716
Fax: 043/539 20 27
E-mail:
Web: www.brezovica.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1306

Rozloha obce/mesta v ha: 1922

Prvá písomná zmienka: 1580

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok: 7.30 - 15.30
Streda: 7.30 - 15.30
Štvrtok: 7.30 - 15.30
Piatok: 7.30 - 15.30
Obedňajšia prestávka: 12.00 - 12.30Prezentácia:
Oravská obec Brezovica, okres Tvrdošín, leží juhovýchodne od Trstenej, na severnej strane Skorušiny, ktorá je najvyšším bodom Skorušinského pohoria. Nachádza sa na vrchu medzi dvoma údoliami, cez ktoré preteká z jednej strany potok Teplica a z druhej potok Trsteník. Zemepisná poloha a nadmorská výška spôsobujú, že Brezovica leží z väčšej časti v chladnej oblasti. V zime sú v okolí obce výborné podmienky pre milovníkov zimnej turistiky a lyžovania. Snehová prikrývka sa udrží od začiatku novembra do začiatku apríla.

Oznam mesta/obce:

Lyžiarske stredisko - SKI - CENTRUM TEPLICA

Fotogaléria

Brezovica 1 Brezovica 2 Brezovica 3 Brezovica 4 Brezovica 5 Brezovica 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí
Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Topoľnica

TopoľnicaShare |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 925 92 Topoľnica 13
Primátor/Starosta: Zoltán Szilvási
Prednosta/Zástupca starostu: -/-
Tel.: 031/781 12 58
Mobil: -
Fax: 031/781 12 58
E-mail:
Web: www.topolnica.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 836

Rozloha obce/mesta v ha: 1014

Prvá písomná zmienka: 1114

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 - 16.00

Utorok: 7.30 - 16.00

Streda: 7.30 - 18.00

Štvrtok: 7.30 - 16.00

Piatok: 7.30 - 14.00

obedňajšia prestávka: 12.00 - 13.00Prezentácia:

Obec Topoľnica sa nachádza na úrodnej Trnavskej rovine v okrese Galanta. Má veľmi výhodnú polohu. Cez obec vedie hlavná železničná trať Štúrovo - Bratislava. Autobusová doprava je zameraná na prepravu žiakov do škôl. V obci je základná škola, materská škôlka, obecný úrad a kultúrny dom. Sú tu vybudované siete vodovodu a plynu, je tu postavená čistička odpadových vôd (ČOV) a kanalizačná sieť. - počet obyvateľov: 83, rozloha obce: 1047 ha Prvá písomná zmienka o obci je doložená v Zoborskej listine z roku 1113 ako narias. Názov obce sa odvodzuje z maďarského slova „nyárfa“ - „topoľ“. V 16. storočí sa vyskytuje v spojení „Toós - Nyárasd“ – Jazerná Topoľnica. Obec patrila zemepánskym rodinám Méreyovcom (1533), Balassyovcom (1646), Baranyayovcom (1646) a časť panstvu Hody už od 13. storočia. K obci Topoľnica patrí aj osada Pálovce, ktorá bola súčasťou šintavského panstva. Osada do roku 1955 patrila k Matuškovu. V obci sa nachádza rímsko-katolícky kostol sv. Štefana Kráľa, ktorý bol postavený v druhej polovici 18. storočia na staré základy. Pôvodný kostol bol postavený v roku 1307, neskôr však bol zničený povodňami, požiarmi a spustošený vpádom Turkov. V roku 2002 bola ukončená renovácia vonkajších omietok a ukončená celková údržba.Oznam mesta/obce:
Momentálne žiadne oznamy.

Fotogaléria

Topoľnica 1 Topoľnica 2 Topoľnica 3 Topoľnica 6

Odkazy/linky

Momentálne žiadne odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí