PhDr. Jana Vaľová - primátorka mesta HUMENNÉ

PhDr. Jana Vaľová - primátorka mesta Humenné

Narodená:
08.07.1965 v Humennom

Národnosť:
slovenská

Najvyššie ukončené vzdelanie:
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Odbor: Sociálna práca

Politická činnosť:
Od roku 2000 je členkou strany SMER, zároveň pôsobila ako regionálna predsedníčka pre Horný Zemplín v okresoch Humenné, Vranov nad Topľou, Medzilaborce a Snina.
Zmenou nového členenia v strane na kraje v roku 2003-4 dodnes pôsobí ako okresná predsedníčka strany SMER-SD Humenné.
Od roku 2005 je poslankyňou Prešovského samosprávneho kraja za stranu SMER-SD, kde je zároveň zvolená aj za predsedníčku Komisie kultúry a národnostných menšín PSK.
Od roku 2006 je zvolená za poslankyňu NR SR. Zastáva post predsedníčky Stálej komisie pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí, je členka Výboru pre sociálne veci a bývanie, členka Rady vlády pre rodovú rovnosť a taktiež prizývaným členom Protidrogového fondu.
V roku 2007 bola zvolená za poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Humennom. V roku 2009 bola opätovne zvolená ako poslankyňa Prešovského samosprávneho kraja.
V roku 2010 bola znova zvolená za poslankyňu NR SR a bola zvolená za primátorku mesta Humenné.
Na základe schválenia MsÚ a Zboru pre občianske záležitosti sobáši mladomanželské páry a víta novonarodené deti do života.

Kontakt:
Mestský úrad
Kukorelliho 34
066 28 Humenné
tel. : 057/7863 218
fax.: 057/7752 667
e-mail: primatorka@humenne.sk
web: http://www.janavalova.sk/