SĽUK: TRIPTYCH (2019) 8. - 9.11.2019 Bratislava

Slovenský ľudový umelecký kolektív - TRIPTYCH

Miesto konania: Mestské Divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava

V roku 70. výročia vzniku Slovenského ľudového umeleckého kolektívu prichádzame s premiérou nového celosúborového programu Triptych. 

TRIPTYCH autori rozdelili na časti Balady, Cifry Tatry.

Balady sú obrazom umeleckého spracovania a štylistických možností „piesní s príbehom“. Tento typ ľudovej piesne sa vyznačuje jednoduchým dejom, ktorý, na rozdiel od ľudovej rozprávky, končí tragicky. Predstavíme rôzne formy scénického spracovania balady do podoby tanečného divadla.

Cifry  znamenajú v tradičnej ľudovej kultúre ozdoby a ornamenty v hudbe, tanci i v ľudovom výtvarnom prejave. Obyčajne sú svedectvom technickej vyspelosti muzikanta, tanečníka, vyšívačky krojov a ďalších ľudových umelcov. V tejto časti sa autori zamerali na zdôraznenie umeleckých interpretačných výkonov našich profesionálnych tanečníkov, spevákov a muzikantov.

Tatry predstavujú v širších kontextoch jeden z najvýznamnejších prírodných symbolov slovenskej kultúry. V tejto časti programu sme sa sústredili na umelecké spracovanie hudby, tanca, spevu a krojov s dôrazom na goralský a podtatranský región. Je to pestrá paleta mužských, ženských a párových tancov, ale aj hudby a piesní.

Triptych jezjednodušene odkaz na tzv. zlatý fond umeleckého telesa a na úspešné projekty SĽUK-u v súčasnosti.

 

Námet, scenár a dramaturgia: Juraj Hamar
Choreografia: Libuša Bachratá, Laco Cmorej, Marek Grega, Juraj Kubánka, Simona Machovičová, Stanislav Marišler, Ján Ševčík, Ervín Varga
Hudba: Juraj Farkaš, Ľubomír Gašpar, Peter Mikulec, Štefan Molota, Rinaldo Oláh, Stano Palúch, Marek Pastírik, Svetozár Stračina
Kostýmy: Katarína Holková, SĽUK
Scéna, projekcia a grafický dizajn: Ján Šicko

Produkcia: Maroš Červenák

Réžia: Juraj Hamar, Stanislav Marišler

Účinkujú: tanečný súbor, ľudová hudba a spevácka skupina SĽUK-u

Vstupenky možno kúpiť: https://www.ticketportal.sk/event/Slovensky-ludovy-umelecky-kolektiv-TRIPTYCH

 

Triptych 1