Štatút súťaže: „Súťaž o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2009!“

Štatút súťaže: „Súťaž o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2009!“

(ďalej len Štatút)

30.04.2009 11:00

1. Predmet a účel štatútu

Predmetom štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže „Súťaž o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2009!“

2. Vyhlasovateľ súťaže

LISA, Mierové nám. 941/1, P.O.Box 35, 924 01 Galanta.
(ďalej len Vyhlasovateľ)

3. Termín súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 1.5.2009 do 30.11.2009 (do 24:00)

4. Oprávnené osoby

Súťaž je určená len pre ľudí, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska.

5. Podmienky súťaže

Pravidlá súťaže:

1.) Do súťaže majú právo prihlásiť sa oprávnené osoby prostredníctvom internetu, a to na
www.slovakregion.sk
2.) Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu. (To znamená, že
obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne).
3.) Vyhráva mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov.

Hlasujte kliknutím na "Pridaj hlas!" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce, a to po opísaní piatich čísel z obrázka.

Výnimočne sa môže stať, že sa pridaný hlas nepripočíta ihneď. Hlas sa pripočíta pri nasledujúcom zobrazení prezentácie.

Akýkoľvek pokus o manipuláciu s hlasmi znamená automatické vyradenie zo súťaže, a to bez akýchkoľvek nárokov.

Výsledky budú zverejnené 5.12.2009.

Súťažné kategórie:

1. Mestá Slovenska
2. Obce Slovenska

Nastavenie pre hlasovanie:

1.) Počítač z ktorého sa hlasuje musí mať vlastnú IP adresu.

Spoločnú IP adresu majú počítače v sieti a aj niektoré bezdrôtové internetové pripojenia.
Ak zdieľate IP adresu, Váš hlas nemusí byť pripočítaný. Zo zdieľanej IP adresy sa hlas započíta len jeden a prvý hlasujúci každú hodinu!

Tieto nastavenia slúžia pre hlasovanie každú jednu hodinu. Bez týchto nastavení by mohol užívateľ hlasovať neobmedzeným klikaním.

Pre zriadenie vlastnej IP adresy, prosím požiadajte správcu Vašej siete!

2.) Vo Vašom počítači musíte mať povolené „cookies“.

6. Ceny

Víťazné tri mestá a tri obce získajú:

1. MIESTO
- propagáciu v tlačových médiách
/propagácia bude obsahovať informáciu o víťazných mestách/obciach a priebehu súťaže v týchto periodikách: Obecné noviny, Nový čas, regionálna tlač/
- 300 ks pohľadníc /pohľadnice portálu SLOVAKREGION s fotografiami víťazných miest a obcí/
- grafický baner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce na dobu 4 mesiacov
- propagačné materiály
- diplom

2. MIESTO
- propagáciu v tlačových médiách
/propagácia bude obsahovať informáciu o víťazných mestách/obciach a priebehu súťaže v týchto periodikách: Obecné noviny, Nový čas, regionálna tlač/
- 200 ks pohľadníc /pohľadnice portálu SLOVAKREGION s fotografiami víťazných miest a obcí/
- grafický baner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce na dobu 4 mesiacov
- propagačné materiály
- diplom

3. MIESTO
- propagáciu v tlačových médiách
/propagácia bude obsahovať informáciu o víťazných mestách/obciach a priebehu súťaže v týchto periodikách: Obecné noviny, Nový čas, regionálna tlač/
- 100 ks pohľadníc /pohľadnice portálu SLOVAKREGION s fotografiami víťazných miest a obcí/
- grafický baner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce na dobu 4 mesiacov
- propagačné materiály
- diplom

Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom alebo telefonicky.

7. Záverečné ustanovenia

Ustanovenia tohto Štatútu sa stávajú účinnými v dňoch ich zverejnenia na portáli www.slovakregion.sk.

Ustanovenia tohto Štatútu je možné meniť a dopĺňať zo strany Vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých prípadoch týkajúcich sa súťaže.

Ďakujeme každému kto sa zapája do súťaže a dodržuje stanovené pravidlá!

V Galante, 30. apríla 2009

Portál SLOVAKREGION, LISA