Štatút súťaže: „Súťaž o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2010!“

Štatút súťaže: „Súťaž o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2010!“

(ďalej len Štatút)

15.03.2010 11:00

1. Predmet a účel štatútu

Predmetom štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže „Súťaž o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2010!“

2. Vyhlasovateľ súťaže

LISA, Mierové nám. 941/1, P.O.Box 35, 924 01 Galanta.
(ďalej len Vyhlasovateľ)

3. Termín súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 1.4.2010 (od 12:00) do 31.10.2010 (do 12:00).

4. Oprávnené osoby

Súťaž je určená len pre ľudí, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska.

5. Podmienky súťaže

Pravidlá súťaže:

1.) Do súťaže majú právo prihlásiť sa oprávnené osoby prostredníctvom internetu, a to na www.slovakregion.sk.

2.) Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu na to isté mesto/obec (to znamená, že jedno a to isté mesto/obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne). Hlasovať môžete na viac miest a obcí.

3.) Vyhrá mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov.

4.) Odovzdané hlasy prihlásených užívateľov sa generujú do poradia na stránke: Hlasy užívateľov

Hlasujte kliknutím na "Pridaj hlas!" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce, a to po opísaní piatich čísel z obrázka.

Výnimočne sa môže stať, že sa pridaný hlas nepripočíta ihneď. Hlas sa pripočíta pri nasledujúcom zobrazení prezentácie.

Akýkoľvek pokus o manipuláciu s hlasmi znamená automatické vyradenie registrovaného užívateľa zo súťaže. Mestu/obci budú neoprávnene pridané hlasy odrátané, a to bez akýchkoľvek nárokov.

Výsledky budú zverejnené 3.11.2010 o 12:00 hod.

Súťažné kategórie:

1. Mestá Slovenska
Výsledné poradie na adrese: http://www.slovakregion.sk/sutaz/vysledky/mesta

2. Obce Slovenska
Výsledné poradie na adrese: http://www.slovakregion.sk/sutaz/vysledky/obce

Nastavenie pre hlasovanie:

1.) Počítač, z ktorého sa hlasuje musí mať vlastnú IP adresu.

Spoločnú IP adresu majú počítače v sieti a aj niektoré bezdrôtové internetové pripojenia.
Ak zdieľate IP adresu, Váš hlas nemusí byť pripočítaný. Zo zdieľanej IP adresy sa započíta len jeden hlas a prvý hlasujúci každú hodinu!

Tieto nastavenia slúžia pre hlasovanie každú jednu hodinu. Bez týchto nastavení by mohol užívateľ hlasovať neobmedzeným klikaním.

Pre zriadenie vlastnej IP adresy, prosím požiadajte správcu Vašej siete!

2.) Vo Vašom počítači musíte mať povolené „cookies“.

Každému prihlásenému užívateľovi, ktorý hlasuje za mesto a obec sa budú pripočítavať hlasy, ktoré odovzdal mestu alebo obci.
Poradie hlasujúcich užívateľov bude dostupné na adrese: http://www.slovakregion.sk/hlasy-uzivatelov

6. Ceny

Víťazných 10 miest a 10 obcí získa:

1. MIESTO
- multimediálny balík
- propagáciu v tlačových médiách
/propagácia bude obsahovať informáciu o víťazných mestách/obciach a priebehu súťaže v týchto periodikách: Obecné noviny, Cestovateľ, regionálna tlač/
- 300 ks pohľadníc /pohľadnice portálu SLOVAKREGION s fotografiami víťazných miest a obcí/
- grafický baner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov
- propagačné materiály
- diplom

2. MIESTO
- športový balík
- propagáciu v tlačových médiách
/propagácia bude obsahovať informáciu o víťazných mestách/obciach a priebehu súťaže v týchto periodikách: Obecné noviny, Cestovateľ, regionálna tlač/
- 200 ks pohľadníc /pohľadnice portálu SLOVAKREGION s fotografiami víťazných miest a obcí/
- grafický baner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov
- propagačné materiály
- diplom

3. MIESTO
- knižný balík
- propagáciu v tlačových médiách
/propagácia bude obsahovať informáciu o víťazných mestách/obciach a priebehu súťaže v týchto periodikách: Obecné noviny, Cestovateľ, regionálna tlač/
- 100 ks pohľadníc /pohľadnice portálu SLOVAKREGION s fotografiami víťazných miest a obcí/
- grafický baner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov
- propagačné materiály
- diplom

4. - 10. MIESTO

- diplom
- propagačné materiály
- rozšírenú prezentáciu na portáli SLOVAKREGION
- propagáciu v tlačových médiách
/propagácia bude obsahovať informáciu o víťazných mestách/obciach a priebehu súťaže v týchto periodikách: Obecné noviny, Cestovateľ, regionálna tlač/

Ceny pre hlasujúcich:

Každý mesiac bude spomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebovaný jeden výherca hodnotnej ceny. Každý registrovaný užívateľ musí mať riadne vyplnené registračné údaje.

Hlasujúci, ktorý pridá po dobu súťaže najviac hlasov, získáva darčekový balíček.

Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom a telefonicky.

7. Záverečné ustanovenia

Ustanovenia tohto Štatútu sa stávajú účinnými v dňoch ich zverejnenia na portáli www.slovakregion.sk.

Ustanovenia tohto Štatútu je možné meniť a dopĺňať zo strany Vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých prípadoch týkajúcich sa súťaže.

Ďakujeme každému kto sa zapája do súťaže a dodržuje stanovené pravidlá!

V Galante, 15. marca 2010

Portál SLOVAKREGION, LISA