Štatút súťaží: "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2011" a "Primátor/Starosta Slovenska 2011"

Štatút súťaží: "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2011" a "Primátor/Starosta Slovenska 2011"

(ďalej len Štatút)

15.03.2011 11:00

1. Predmet a účel štatútu

Predmetom štatútu je úprava súťažných podmienok súťaží "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2011" a "Primátor/Starosta Slovenska 2011"

2. Vyhlasovateľ súťaží

LISA, Mierové nám. 941/1, P.O.BOX 35, 924 01 Galanta

(ďalej len Vyhlasovateľ)

3. Termín súťaží

Súťaže prebiehajú v termíne od 1.4.2011 (od 12:00) do 31.10.2011 (do 12:00).

4. Oprávnené osoby

Súťaže sú určené len pre hlasujúcich, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska alebo primátorov a starostov miest a obcí.

5. Podmienky súťaží

Pravidlá súťaže o "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2011":

Súťažné kategórie:

- Najkrajšie mesto Slovenska
Výsledné poradie na adrese: http://www.slovakregion.sk/sutaz/2011/vysledky/mesta/konecneporadie

- Najkrajšia obec Slovenska
Výsledné poradie na adrese: http://www.slovakregion.sk/sutaz/2011/vysledky/obce/konecneporadie

1.) Do súťaže sa majú právo prihlásiť oprávnené osoby prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk.

Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené údaje.

2.) Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za to isté mesto/obec (to znamená, že jedno a to isté mesto/obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne). Hlasovať môžete na viac miest a obcí v priebehu jednej hodiny.

3.) Zvíťaží mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov.

4.) Odoslané hlasy prihlásených užívateľov sa generujú do poradia na stránke: Hlasy užívateľov

Hlasujte kliknutím na "Pridaj hlas!" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce, a to po opísaní piatich čísel z obrázka.

Výnimočne sa môže stať, že sa pridaný hlas nepripočíta ihneď. Hlas sa pripočíta pri nasledujúcom zobrazení prezentácie.

Akýkoľvek pokus o manipuláciu s hlasmi znamená automatické vyradenie registrovaného užívateľa zo súťaže. Mestu/obci budú neoprávnene pridané hlasy odrátané, a to bez akýchkoľvek nárokov.

Výsledky budú zverejnené 3.11.2011 o 12:00 hod.

Nastavenie pre hlasovanie:

1.) Počítač, z ktorého sa hlasuje musí mať vlastnú IP adresu.

Spoločnú IP adresu majú počítače v sieti a aj niektoré bezdrôtové internetové pripojenia.
Ak zdieľate IP adresu, Váš hlas nemusí byť pripočítaný. Zo zdieľanej IP adresy sa započíta len jeden hlas a prvý hlasujúci každú hodinu!

Tieto nastavenia slúžia pre hlasovanie každú jednu hodinu. Bez týchto nastavení by mohol užívateľ hlasovať neobmedzeným klikaním.

Pre zriadenie vlastnej IP adresy, prosím požiadajte správcu Vašej siete!

2.) Vo Vašom počítači musíte mať povolené „cookies“.

Každému prihlásenému užívateľovi, ktorý hlasuje za mesto/obec sa pripočítavajú hlasy, ktoré odovzdal mestu/obci.
Poradie hlasujúcich užívateľov je dostupné na adrese: http://www.slovakregion.sk/hlasy-uzivatelov

Pravidlá súťaže o "Primátora/Starostu Slovenska 2011":

Tento rok portál SLOVAKREGION prináša doplnkovú súťaž o Primátora/Starostu Slovenska 2011.

Súťaží sa v kategóriách Primátor/ka Slovenska 2011 a Starosta/tka Slovenska 2011.

1.) Do súťaže sa majú právo prihlásiť oprávnené osoby prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk.

Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené údaje.

2.) Ak máte záujem podporiť svojho primátora/starostu, zašlite prosím krátky popis s kladnými aktivitami a úspešnými projektmi, ktoré vykonal pre Vaše mesto/obec.

Popis je možné zaslať pomocou banneru, ktorý je umiestnený pod každou prezentáciou mesta/obce.

3.) Na konci súťaže bude zo všetkých zaslaných e-mailov – podporných hlasov vybratý primátor/starosta, ktorý svojimi aktivitami a realizovanými projektmi najviac prispel k rozvoju mesta alebo obce.

Výsledky budú zverejnené 3.11.2011 o 12:00 hod.

6. Ceny súťaží

Víťazných 10 miest a 10 obcí získa:

1. MIESTO

- celoslovenskú propagáciu v médiách
/propagácia bude obsahovať informáciu o víťazných mestách/obciach a priebehu súťaže v týchto médiách: TV Patriot, TV BA, Slovenský Rozhlas, Rádio ZET, Rádio BETA, Kam do mesta, Webnoviny.sk, Mesačník Cestovateľ, Časopis Firma/Siesta, Obecné noviny a regionálna tlač/
- 300 ks pohľadníc /pohľadnice portálu SLOVAKREGION s fotografiami víťazných miest a obcí/
- sadu kvetináčov
- grafický baner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov
- propagačné materiály
- diplom

2. MIESTO

- celoslovenskú propagáciu v médiách
/propagácia bude obsahovať informáciu o víťazných mestách/obciach a priebehu súťaže v týchto médiách: TV Patriot, TV BA, Slovenský Rozhlas, Rádio ZET, Rádio BETA, Kam do mesta, Webnoviny.sk, Mesačník Cestovateľ, Časopis Firma/Siesta, Obecné noviny a regionálna tlač/
- 200 ks pohľadníc /pohľadnice portálu SLOVAKREGION s fotografiami víťazných miest a obcí/
- sadu kvetináčov
- grafický baner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov
- propagačné materiály
- diplom

3. MIESTO

- celoslovenskú propagáciu v médiách
/propagácia bude obsahovať informáciu o víťazných mestách/obciach a priebehu súťaže v týchto médiách: TV Patriot, TV BA, Slovenský Rozhlas, Rádio ZET, Rádio BETA, Kam do mesta, Webnoviny.sk, Mesačník Cestovateľ, Časopis Firma/Siesta, Obecné noviny a regionálna tlač/
- 100 ks pohľadníc /pohľadnice portálu SLOVAKREGION s fotografiami víťazných miest a obcí/
- sadu kvetináčov
- grafický baner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov
- propagačné materiály
- diplom

4. - 10. MIESTO

- celoslovenskú propagáciu v médiách
/propagácia bude obsahovať informáciu o víťazných mestách/obciach a priebehu súťaže v týchto médiách: TV Patriot, TV BA, Slovenský Rozhlas, Rádio ZET, Rádio BETA, Kam do mesta, Webnoviny.sk, Mesačník Cestovateľ, Časopis Firma/Siesta, Obecné noviny a regionálna tlač/
- rozšírenú prezentáciu na portáli SLOVAKREGION
- propagačné materiály
- diplom

Ceny pre víťazného Primátora a Starostu:

Víťažný Primátor a Starosta získa:
- rozšírenú prezentáciu na portáli SLOVAKREGION
- pohár pre víťaza
- diplom

Ceny pre hlasujúcich:

Každý mesiac z pomedzi registrovaných hlasujúcich vyžrebujeme jednoho výhercu hodnotných cien. Každý registrovaný užívateľ musí mať riadne vyplnené registračné údaje.

1, POBYT PRE DVE OSOBY NA DVE NOCI / VECNÁ CENA
2, ROČNÉ PREDPLATNÉ MESAČNÍKA CESTOVATEĽ
3, FOTOKNIHA OD HAPPY FOTO

Hlasujúci, ktorý pridá po dobu súťaže najviac hlasov, získa darčekový balíček.

Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom a telefonicky.

7. Záverečné ustanovenia

Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú účinnými v dňoch ich zverejnenia na portáli www.slovakregion.sk.

Ustanovenia tohto štatútu je možné meniť a dopĺňať zo strany vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých prípadoch týkajúcich sa súťaží.

Ďakujeme každému kto sa zapája do súťaží a dodržuje stanovené pravidlá!

V Galante, 15. marca 2011

Portál SLOVAKREGION, LISA