Partneri súťaží "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2014" a "Primátor/Starosta Slovenska 2014"

ASTOR SLOVAKIA

inch

Obecné noviny - Inprost spol. s.r.o.

Slov Media Group s.r.o.
ASTOR SLOVAKIA s.r.o.

CESTOVATEĽ s.r.o

HOTEL BARÓNKA

HOTEL BELEZ

HOTEL IMPOZANT