Tokajská vínna cesta

Tokajská vínna cesta

Jedinečnosť tokajského vína, predstavenie slovenskej časti Tokajskej vinohradníckej oblasti, pestovanie a spracovanie viniča, technológia výroby tokajských vín viedla zainteresovaných a miestnych nadšencov, pestovateľov a producentov vína k vyvoreniu tokajskej vínnej cesty.

Tokajská vinohradnícka oblasť s výmerou 998 ha je najmenšou zo šiestich vinohradníckych oblastí Slovenska. Tvorí ju 7 obcí trebišovského okresu: Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa a Viničky. História tokajskej oblasti siaha do 3. – 4. storočia nášho letopočtu. Po zničení vinohradov tatárskymi vpádmi zabezpečil obnovu tokajských viníc uhorský kráľ Belo IV.

O rozvoj vinohradníctva v 17. a 18. storočí v slovenskej časti tokajskej oblasti sa zaslúžili kráľovské mestá horného Uhorska - Prešov, Bardejov, Levoča, Košice a Kežmarok, ktoré mali v tokajskej oblasti vlastné aj prenajaté vinice.

Charakter tokajských vín tvoria tri základné odrody : Furmint, Lipovina a Muškát žltý. Tieto odrody v priebehu dlhej a teplej jesene vytvárajú za pomoci ušľachtilej plesne Botrytis cinerea cibéby – hrozienka.

V súčasnosti sa v slovenskej časti tokajskej vinohradníckej oblasti produkujú vína odrodové – Furmint, Lipovina, Muškát žltý, vína suché – Omšové, Tokajské samorodné suché a vína sladké – Tokajské samorodné sladké, Tokajský výber 2 – 6 putňový.

Združenie Tokajská vínna cesta
ul. SNP 1049/76
075 01 Trebišov, SR
Tel: +421 56 672 56 20