Zvolenské múzeum sprístupňuje výstavu drevených bytových doplnkov do 31.03.2019

i_5466377.jpg
3-34b7f2a5950f8fcea2cd4649fd0ead7a7576a2ee.jpg

Drevené bytové doplnky sú témou jubilejného 20. ročníka výstavy prestížnej celoslovenskej súťaže Etudy z dreva, ktorá je prístupná do konca marca v Lesníckom a drevárskom múzeu (LDM) vo Zvolene.

Súťaž, ktorú pod rovnomenným názvom každoročne už od roku 1998 pripravuje Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je zameraná na podporu tvorby predmetov z dreva ako nosného materiálu, v kombinácii s iným prírodným materiálom.

     Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva a zároveň dokumentuje i vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne. Vo svojich fondoch z lesníctva, drevárstva, mykológie, histórie, archeológie, numizmatiky a národopisu má vyše 46 000 predmetov. Je pokračovateľom Lesníckeho múzea v Bratislave, ktoré bolo súčasťou Zemědělského múzea (1927), a Mestského múzea vo Zvolene (1942). Od roku 1992 spája vo svojej činnosti poslanie oboch týchto historických a pamäťových inštitúcií. V roku 2008 sa múzeum stalo organizačnou súčasťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

     Do súťaže sa mohli do 31.01.2019 prihlásiť jednotlivci, firmy, študenti a školy s trvalým pôsobiskom a bydliskom na území Slovenskej a Českej republiky, ktorí sa zaoberajú výrobou, či navrhovaním drevených predmetov. Do súťaže sa mohol prihlásiť aj klient, pre ktorého bol výrobok navrhnutý, či vyrobený. Predmetom súťaže tohto ročníka je drevený bytový doplnok vyrobený z dreva, prípadne v kombinácii s iným prírodným materiálom, určený pre praktické využitie.

Kategórie súťaže:

  1. kategória: Sériovo vyrábané hračky
  2. kategória: Originály, prototypy, modely

     Téma drevené bytové doplnky uzatvára v roku 2019 druhú desaťročnicu súťaže Etudy z dreva. Tak, ako po minulé roky, aj teraz mohli všetci tí, ktorí radi pracujú s drevom, prihlásiť súťažné práce do kategórie sériovo vyrábaných bytových doplnkov alebo do kategórie originálov, prototypov a modelov. Rokmi sa súťaž vykryštalizovala do merania síl najmä študentov stredných a vysokých škôl a väčšina prác  preto súťaží najmä v II. kategórii – originály, prototypy a modely. Inak tomu nebolo ani v súčasnom ročníku súťaže.

     Garant súťaže a výstavy Bc. Milan Boledovič uviedol, že do tohto ročníka súťaže v kategórii originály, prototypy a modely sa zapojilo celkovo 52 autorov, ktorí prihlásili 78 bytových doplnkov. Dva sériovo vyrábané doplnky v prvej kategórii prihlásil len jeden výrobca M&M máme masív Brezno.

     V tomto roku sa do súťaže zapojili Školy úžitkového výtvarníctva z Ružomberka, Bratislavy a Kremnice. Svojimi prácami sa prezentujú  tiež študenti Strednej odbornej školy drevárskej zo Zvolena, Vranova nad Topľou, Krásna nad Kysucou a Spišskej Novej Vsi. Zastúpenie v tomto ročníku má tiež Technická univerzita vo Zvolene. Výstava ponúkne prevažne drobné nábytkové prvky - svietidlá, predsieňové doplnky, odkladacie stolíky, vešiaky, odkladacie prvky rozmanitého druhu, ako aj iné nevšedné nápady moderného využitia dreva, ktoré vkusne doplnia akýkoľvek interiér.

Vyhlásenie výsledkov súťaže bolo súčasťou programu slávnostnej vernisáže spolu so sprístupnením retrospektívnej výstavy Etudy z dreva – druhé desaťročie,  ktoré sa konalo v utorok 19.02.2019 o 13.30 hod v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.

     Víťazom súťaže v kategórii originálov sa stala Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru z Bratislavy, ktorej študent Filip Hrubý získal prvú cenu za kolekciu bytových doplnkov - svietidlá, barová stolička, závesné sedenie. Porota ocenila kreatívny tvorivý prínos pri výbere materiálov, tvarového riešenia a technológie výroby. 

     Druhú cenu získala Škola úžitkového výtvarníctva v Ružomberku za kolekciu bytových doplnkov s dôrazom na drevenú lavicu, taburety a policu s oporným systémom od autorky Patrície Paulovičovej. Cena bola udelená za kreatívny dizajn a rôznorodosť dizajnérskych riešení.

     Trojicu uzatvára študent Bratislavskej školy úžitkového výtvarníctva Patrik Škorvaga ocenený za využitie tradičnej košikárskej techniky, dizajn produktu s praktickými ergonomickými parametrami v predmete prútené hojdacie kreslo.

     Ocenené, ale i ostatné prihlásené súťažné práce si môžu  návštevníci  pozrieť do 31.3.2019 vo výstavných priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene na Nám. SNP 22/33 vždy od pondelka do piatku, v čase od 9.00 do 17.00 hod., pričom posledný vstup na prehliadku výstav a expozícií múzea je o 16.30 hod.

 

 

V prípade záujmu viac informácii poskytne garant súťaže a výstavy:

Bc. Milan Boledovič, tel: +421 918 828 711, e-mail: milan.boledovic@lesy.sk