Slovensko

Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika (SR), je vnútrozemská krajina v strednej Európe. Nezávislosť získala rozdelením Česko-Slovenska 1. januára 1993. Susedí s Českom, Rakúskom, Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom. Hlavným mestom je Bratislava. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie - Eurozóny. Prijatím eura sa zavŕšil proces integrácie do Európskej únie.

Štátne symboly:
- štátny znak
- štátna vlajka
- štátna pečať
- hymna: Nad Tatrou sa blýska

Štátne zriadenie: republika
Politický systém: parlamentná demokracia (150 poslancov, volených na 4 roky)

Ústavný systém:
- ústavná a zákonodarná moc (NR SR)
- výkonná moc (prezident SR a vláda SR)
- súdna moc (ústavný súd a súdy)

Vznik republiky: 1. január 1993
Štátny jazyk: slovenský
Štátna mena: euro (EUR), od 1. januára 2009
Medzinárodný kód: SVK/SK

Členstvo v medzinárodných organizáciách:
Slovensko je členom Európskej Únie (EÚ) od 1. mája 2004, členom NATO od 29. marca 2004, členom Organizácia Spojených Národov (OSN) od roku 1993 a do Schengenského priestoru patrí od 21. decembra 2007. Okrem toho je členom: UNESCO, OECD, OBSE, CERN, WHO, INTERPOLU, atď.

Územie Slovenska:

Rozloha krajiny: 49 062 km2
Počet obyvateľov: 5 415 949 (k 31.12.2013)
Hustota obyvateľstva: 111,1/km2
Hlavné mesto: Bratislava (417 389 obyvateľov)

Hranice: celkovo 1 672 km
- najkratšia s Ukrajinou (98 km)
- najdlhšia s Maďarskom (669 km)
- s Poľskom (547 km)
- s Rakúskom (106 km)
- s Českom (252 km)
- index štátnych hraníc: 2,1

Administratívne rozdelenie:

Slovensko je od roku 1996 rozdelené na 8 krajov, ktoré sú od roku 2002 zároveň samosprávnymi krajmi (v Ústave sa nazývajú vyššie územné celky - 8 VÚC).

Kraje:
- Banskobystrický kraj (9 454,8 km2, 656 813 obyvateľov, 13 okresov)
- Bratislavský kraj (2 052,6 km2, 618 380 obyvateľov, 8 okresov)
- Košický kraj (6 751,9 km2, 794 756 obyvateľov, 11 okresov)
- Nitriansky kraj (6 343,4 km2, 686 662 obyvateľov, 7 okresov)
- Prešovský kraj (8 974,5 km2, 818 916 obyvateľov, 13 okresov)
- Trenčiansky kraj (4 501,9 km2, 592 394 obyvateľov, 9 okresov)
- Trnavský kraj (4 174,2 km2, 557 608 obyvateľov, 7 okresov)
- Žilinský kraj (6 808,4 km2, 690 420 obyvateľov, 11 okresov)

Slovensko má:
- 79 okresov
- 138 miest (vyše 57 percent populácie)
- 2883 obcí

Krajské mestá:
Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina

Národnostné zloženie obyvateľstva:

Národnostné zloženie:
Slováci (85,8 %), Maďari (9,5 %) - najmä v pásme pri hraniciach s Maďarskom, Rómovia (1,8 %), menšími menšinami sú Česi (0,8 %), Rusíni (0,4 %) a Ukrajinci (0,2 %), Nemci (0,1 %) a Poliaci.

Menšinové jazyky sa môžu používať v styku s úradmi v obciach, kde podiel obyvateľstva prevyšuje 20 %. V praxi sa to týka stoviek maďarských, niekoľko rusínskych/ukrajinských a nemeckých obcí.

Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:

Slovenská ústava zaručuje slobodu vierovyznania.
Väčšina obyvateľov sú rímsko-katolického vierovyznania (68,9 %), druhou najväčšou skupinou sú bez vyznania (13%), treťou evanjelici a.v. (6,9%), štvrtou grécko-katolíckeho vierovyznania (4,1%), piatou reformovaní (2,0%) a šiestou pravoslávni (0,9).

ODKAZY:

www.slovensko.sk
www.statistics.sk