Advokáti

KRAKOVSKÝ & PARTNERS, s.r.o.

Advokátske konzorcium. Právne služby v oblastí účtovníctva, daňového poradenstva, verejného obstarávania a oceňovania majetku a nehnuteľností.


www.advocat.sk
S.A.Legal, s. r. o.
S.A.Legal, s. r. o.

Komplexné právne poradenstvo pre podnikateľov vo všetkých oblastiach slovenského a európskeho práva.


www.sa-legal.sk
JUDr. KVIETKOVÁ Melánia
JUDr. KVIETKOVÁ Melánia

Právne služby v odbore obchodné, občianske, rodinné, pracovné a správne právo.


Kudla s r.o.
Kudla s r.o.

Zabezpečujeme vymáhanie pohľadávok, zakladanie obchodných spoločností, právne služby – zmeny, likvidácia bez likvidácie, konkurz, mediácia a iné, v...
www.kudla-inkaso.sk

Advocatus Martinková s.r.o.

Nezávislá advokátska kancelária poskytujúca komplexný právny servis v prevažnej väčšine odvetví práva, v prípade potreby aj v spolupráci s lídrami...
www.advocatus-law.eu

JUDr. Jozef Herbulák
JUDr. Jozef Herbulák

Advokátska kancelária poskytujúca právne poradenstvo, vyhotovovanie zmlúv a listín a zastupovanie pred súdom v oblasti občianskeho, obchodného, rod...
www.advokat-herbulak.sk

Haládik & Partners, spol. s r.o.
Haládik & Partners, spol. s r.o.

Advokátska kancelária, riešenia sporov, právne poradenstvo, konkurzov a nehnuteľností.


www.haladik.com
HÁJOS & Partners, s.r.o.

Advokátska kancelária. Obchodné, rodinné právo, právo obchodných spoločností. Všeobecné právne poradenstvo.


www.hajospartners.sk
PETERKA & PARTNERS s.r.o.

Nezávislá advokátska kancelária - poskytovanie právnych služieb a poradenstva.


www.peterkapartners.com