Okres Revúca

Okres Revúca
Nadpis Web Primátor / Starosta
Chvalová
Chvalová www.obec-chvalova.sk Ing. Vladimír Vaculčiak
Chyžné
Chyžné www.obecchyzne.sk Peter Medvec
Držkovce
Držkovce www.obec-drzkovce.sk Mária Duszová
Gemer
Gemer www.obecgemer.sk Zoltán Jankóšik
Gemerská Ves
Gemerská Ves www.gemerskaves.sk Monika Lévaiová
Gemerské Teplice
Gemerské Teplice www.gemerske-teplice.sk Mgr. Laura Durančíková
Gemerský Sad
Gemerský Sad www.gemerskysad.ou.sk Vojtech Pataki
Hrlica
Hrlica www.e-obce.sk/obec/hrlica/hrlica.html Slavomír Poliak
Hucín
Hucín www.obechucin.sk Ervín Samko
Jelšava
Jelšava www.jelsava.sk MVDr. Milan Kolesár
Kameňany
Kameňany www.obec-kamenany.sk Erik Vranka
Leváre
Leváre www.levare.ou.sk Marta Halaszová
Levkuška
Levkuška www.obec-levkuska.sk Kristína Cselényiová
Licince
Licince www.licince.ocu.sk Ing. Ladislav Miklóš
Lovinobaňa
Lubeník www.obeclubenik.sk Milan Pavko
Magnezitovce
Magnezitovce www.magnezitovce.sk Ing. Milan Pršebica
Mokrá Lúka
Mokrá Lúka www.mokraluka.eu Ing. Július Laššan
Muráň
Muráň www.muran.sk Ing. Roman Goldschmidt
ERB obce
Muránska Dlhá Lúka www.muranskadlhaluka.sk Mgr. Ján Kvetko
Muránska Huta
Muránska Huta www.muranskahuta.sk Marian Szentandrássi
Muránska Lehota
Muránska Lehota www.muranskalehota.sk Miloslav Marčák
Muránska Zdychava
Muránska Zdychava www.obec-muranskazdychava.sk Jaroslav Oravec
Nandraž
Nandraž www.nandraz.sk Ing. Marian Laciak
Otročok
Otročok www.obec-otrocok.sk Vojtech Šomošvári
Ploské
Ploské www.ploske.ocu.sk Eva Bakošová
Polina
Polina www.obec-polina.sk Ján Punka
Prihradzany
Prihradzany www.prihradzany.sk Milan Čipka
Rákoš
Rákoš www.obecrakos.sk/re Lýdia Nemogová Gallová
Rašice
Rašice www.rasice.ocu.sk Aladár Miklós
 Ratková
Ratková www.ratkova.ocu.sk Bc. Ján Bobrovský
Ratkovské Bystré
Ratkovské Bystré www.ratkovskebystre.ocu.sk Mgr. Dušan Bodnár
Revúca
Revúca www.revuca.sk Ing. Július Buchta
Revúcka Lehota
Revúcka Lehota www.revuckalehota.sk Ján Šeševička
Rybník
Rybník www.rybnik.ocu.sk, www.obec-rybnik.sk Ľubomír Eremiáš
Sása
Sása www.e-obce.sk/obec/sasa-revuca/sasa.html Marta Bystránová
Sirk
Sirk www.obecsirk.sk Daniel Fakla
Šivetice
Šivetice www.sivetice.ou.sk Ludovít Sendrei
Skerešovo
Skerešovo www.obec-skeresovo.sk Mgr. Alena Kalinová
Tornaľa
Tornaľa www.mestotornala.sk Mgr. Anna Szögedi
Turčok
Turčok www.turcok.ocu.sk Mgr. Tatiana Belánová
Višňové
Višňové www.obec-visnove.sk Zoltán Borsodi
Žiar
Žiar www.obecziar.sk Zoltán Csizmadia