Okres Detva

Okres Detva
Nadpis Web Primátor / Starosta
Detva
Detva www.detva.sk Ing.Ján Šufliarský
Detvianska Huta
Detvianska Huta www.detvianskahuta.sk Pavel Šulek
Dúbravy
Dúbravy www.dubravy.sk Elena Grňová
Horný Tisovník
Horný Tisovník www.hornytisovnik.eu Ján Kľuka
Hrinova
Hriňová www.hrinova.sk Mgr. Stanislav Horník
Klokoč
Klokoč www.klokoc.sk Radoslav Hruška
Korytárky
Korytárky www.korytarky.sk Dušan Mitter
Kriváň
Kriváň www.obeckrivan.sk Imrich Paľko
Látky
Látky www.obeclatky.sk Bc. Mário Kubiš
Podkriváň
Podkriváň www.podkrivan.ocu.sk Jozef Malatinec
Slatinské Lazy
Slatinské Lazy www.lazy.sk Ing. Darina Hroncová
Stožok
Stožok www.stozok.sk Darina Petrincová
Vígľaš
Vígľaš www.viglas.net Ing. Róbert Záchenský
Vígľašska Huta-Kalinka
Vígľašská Huta-Kalinka www.vhkalinka.sk Jozef Tuček