Okres Banská Bystrica

Okres Banská Bystrica
Nadpis Web Primátor / Starosta
Badín
Badín www.obecbadin.sk Pavol Hric
Baláže
Baláže www.balaze.sk Jozef Chaban
Banská Bystrica
Banská Bystrica www.banskabystrica.sk Ján Nosko
Brusno
Brusno www.brusno.sk Ing. Jozef Šimeček
Čerín
Čerín www.cerin.sk Pavel Kmeť
Dolná Mičiná
Dolná Mičiná www.dolnamicina.sk Oto Hudec
Dolný Harmanec
Dolný Harmanec www.dolnyharmanec.sk Matúš Vajs
Donovaly
Donovaly www.donovaly.sk Miroslav Daňo
Dúbravica
Dúbravica www.dubravica.sk Janka Slobodníková
Harmanec
Harmanec www.harmanec.sk Henrieta Ivanová
Hiadeľ
Hiadeľ www.hiadel.sk Ondrej Snopko
Horná Mičiná
Horná Mičiná www.hornamicina.eu Ivan Lenár
Horné Pršany
Horné Pršany www.horneprsany.sk Ivan Dobrota
Hrochoť
Hrochoť www.hrochot.sk Bc. Marian Mazúch
Hronsek
Hronsek www.hronsek.sk Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD.
Kordíky
Kordíky www.kordiky.ocu.sk Ján Záchenský
Králiky
Králiky www.obeckraliky.sk Ivan Škamla
Kynceľová
Kynceľová www.kyncelova.sk Ing. Martina Kubišová, PhD
Ľubietová
Ľubietová www.lubietova.sk Ing. Pavel Zajac
Lučatín
Lučatín www.lucatin.eu Bc. Pavel Kováč
Malachov
Malachov www.malachov.sk Lucia Ferenc Gajdúšková
 Medzibrod
Medzibrod www.obecmedzibrod.estranky.sk Ing. Pavol Svetlík
Môlča
Môlča www.molca.sk Ján Kluka
Moštenica
Moštenica www.mostenica.eu Katarína Chabanová
Motyčky
Motyčky www.motycky.sk Maroš Lacko
Nemce
Nemce www.nemce.sk Alena Samuelčíková
Oravce
Oravce www.e-obce.sk/obec/oravce/oravce.html Anna Filipčová
Podkonice
Podkonice www.nasepodkonice.sk JUDr., Ing. Ivan Barla
Pohronský Bukovec
Pohronský Bukovec www.pohronskybukovec.sk Igor Šagát
Poniky
Poniky www.poniky.sk Ing. Jana Ondrejková
Povrazník
zvonica_03.jpg
Povrazník www.povraznik.bbp.sk Ivona Patrášová
Priechod
Priechod www.priechod.sk Mgr. Stanislav Chaban
Riečka
Riečka www.riecka.sk Ing. Marián Spišiak
Sebedín - Bečov
Sebedín - Bečov http://www.sebedinbecov.sk/ Ing. Ján Škamla
Selce
Selce www.selce.sk Ján Kupec
Slovenská Ľupča
Slovenská Ľupča www.slovenskalupca.sk Mgr. Roland Lamper
Špania Dolina
Špania Dolina www.spaniadolina.sk Martina Wilhelmerová
Staré Hory
Staré Hory www.starehory.sk Ing. Marián Gajdoš
Strelníky
Strelníky www.strelniky.sk Ján Majer
Tajov
Tajov www.tajov.sk Mgr. Janette Cimermanová
Turecká
Turecká www.obecturecka.sk Ivan Janovec
Vlkanová
Vlkanová www.vlkanova.sk Antonín Melichar