Okres Dunajská Streda

Okres Dunajská Streda
Nadpis Web Primátor / Starosta
Báč
Báč www.obecbac.sk Mgr. Helena Vonyiková
Baka
Baka www.obecbaka.sk Juraj Bertalan
Baloň
Baloň www.obecbalon.sk Frigyes Matus
Bellova Ves
Bellova Ves www.bellovaves.sk Ing. Mária Jankovičová
Blahová
Blahová www.blahova.ocu.sk Alfréd Kuczman
Blatná na Ostrove
Blatná na Ostrove www.blatnanaostrove.sk Terézia Földváryová
Bodíky
Bodíky www.bodiky.sk Tamás Világi
Boheľov
Boheľov www.bohelov.sk Mária Kázmérová
Čakany
Čakany www.cakany.sk Lívia Bugárová
Čenkovce
Čenkovce www.cenkovce.sk Ing. Jozef Karika
Čiližská Radvaň
Čiližská Radvaň www.csilizradvany.sk Erzsébet Janík
Dobrohošť
Dobrohošť www.dobrohost.sk Jozef Boráros
Dolný Bar
Dolný Bar www.dolnybar.sk Ing. Oskár Bereczk
Dolny_Stal
Dolný Štál www.alistal.sk Tomáš Horváth
Dunajská Streda
Dunajská Streda www.dunstreda.sk JUDr. Zoltán Hájos
Dunajský Klátov
Dunajský Klátov www.dunajskyklatov.sk Mgr. Mária Csibová
Gabčíkovo
Gabčíkovo www.gabcikovo.sk Ivan Fenes
Holice
Holice www.holice.sk Ing. Ľudovít Iván
Horná Potôň
Horná Potôň www.hornapoton.sk Bc. Tivadar Sidó
Horné Mýto
Horné Mýto www.hornemyto.sk Andrej Puss
Horný bar
Horný bar www.hornybar.sk Štefan Bodó
Hubice
Hubice www.hubice.sk Mária Horváthová
Hviezdoslavov
Hviezdoslavov www.hviezdoslavov.sk Marek Lackovič
Jahodná
Jahodná www.obecjahodna.sk Ing. Jarmila Csiba
Janíky
Janíky www.janiky.sk Lajos Berner
Jurová
Jurová www.jurova.sk Gabriel Fekete
Kľúčovec
Kľúčovec www.klucovec.com Csaba Bognár
Kostolné Kračany
Kostolné Kračany www.kostolnekracany.sk Ladislav Gódány
Kráľovičove Kračany
Kráľovičove Kračany www.kralovicovekracany.ocu.sk Zoltán Wurczell
Kútniky
Kútniky www.kutniky.home.sk František Bokros
Kvetoslavov
Kvetoslavov www.obeckvetoslavov.sk Zoltán Sojka
Kyselica
Kyselica www.kyselica.ocu.sk Erika Orosz Ágošton
Lehnice
Lehnice www.lehnice.sk Ing. František Szitási
Lúč na Ostrove
Lúč na Ostrove www.lucnaostrove.sk Mgr. Ladislav Kiss
Macov
Macov www.obecmacov.sk Ľudmila Lániková
 Erb Madu
Mad www.obecmad.sk Bc. Gabriel László
Malé Dvorníky
Malé Dvorníky www.maledvorniky.sk Ing. Zoltán Marczell
Medveďov
Medveďov www.medvedov.sk Ing. Ladislav Kulacs
Michal na Ostrove
Michal na Ostrove www.michalnaostrove.sk Július Borbély
Mierovo
Mierovo www.mierovo.sk Katarína Janikovicsová
Ňárad
Ňárad www.narad-csiliznyarad.sk Jozef Lukács
Nový Život
Nový Život www.novyzivot.sk JUDr. Tibor Fehér
Ohrady
Ohrady www.obecohrady.sk Ing. Anikó Rabay
Okoč
Okoč www.okoc.sk Ing. Ladislav Polák
Oľdza
Oľdza www.oldza.sk Ildikó Gyurcsiová
Orechová Potôň
Orechová Potôň www.orechovapoton.sk Ing. Szilárd Gálffy
Padáň
Padáň www.padan.sk Zoltán Szabó
Pataš
Pataš www.obecpatas.sk Ernest Takács
Potônske Lúky
Potônske Lúky www.potonske-luky.sk Leonard Flaška
Povoda
Povoda www.obecpovoda.sk Alexander Csóka