Okres Kysucké Nové Mesto

Okres Kysucké Nové Mesto
Nadpis Web Primátor / Starosta
Dolný Vadičov
Dolný Vadičov www.dolny-vadicov.sk Miroslava Ondreášová
Horný Vadičov
Horný Vadičov www.hornyvadicov.sk Vladimír Káčerík
Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto www.kysuckenovemesto.sk Ing. Marián Mihalda
Kysucký Lieskovec
Kysucký Lieskovec www.kysuckylieskovec.sk Milan Králik
Lodno
Lodno www.obec-lodno.sk Alžbeta Suriaková
Lopušné Pažite
Lopušné Pažite www.obeclopusnepazite.sk Peter Harcek
Nesluša
Nesluša www.neslusa.sk Zuzana Jancová
Ochodnica
Ochodnica www.ochodnica.sk Radoslav Ďuroška
Povina
Povina www.obec-povina.sk PhDr. Alena Dudeková
Radoľa
Radoľa www.radola.sk Ing. Anton Tkáčik
Rudina
Rudina www.rudina.sk Ing. Anna Mičianová
Rudinka
Rudinka www.obecrudinka.sk Viliam Michel
Rudinská
Rudinská www.rudinska.sk Ing. Jozef Švirík
Snežnica
Snežnica www.sneznica.sk Milan Hlavatý