Okres Zlaté Moravce

Okres Zlaté Moravce
Nadpis Web Primátor / Starosta
Beladice
Beladice www.beladice.eu Mário Žáčik PhDr
Čaradice
Čaradice www.caradice.sk Vladislav Uličný
Červený Hrádok
Červený Hrádok www.cervenyhradok.sk Mgr. Miroslav Kráľ
Choča
Choča www.obecchoca.sk Alena Záhoreczová
Čierne Kľačany
Čierne Kľačany www.cierneklacany.sk Ing. Milan Švec, PhD.
Hostie
Hostie www.hostie.sk Peter Štepiansky
Hosťovce
Hosťovce www.obechostovce.sk Ing.Silvia Kukučková
Jedľové Kostoľany
Jedľové Kostoľany www.jedlovekostolany.sk Dušan Kazimír
Kostoľany pod Tríbečom
Kostoľany pod Tríbečom www.kostolanypodtribecom.estranky.cz Mária Segíňová
Ladice
Ladice www.ladice.sk Mgr. Alžbeta Patayová
Lovce
Lovce www.lovce.eu Bc. František Richter
Machulince
Machulince www.obecmachulince.sk Bohumil Bielik
Malé Vozokany
Malé Vozokany www.malevozokany.ocu.sk Jana Ďurčeková
Mankovce
Mankovce www.mankovce.tym.sk Milan Vrábel
Martin nad Žitavou
Martin nad Žitavou www.martinnadzitavou.sk Slavomír Fabian
Nemčiňany
Nemčiňany www.nemcinany.eu Jozef Keseg
Neverice
Neverice www.neverice.sk Milan Kováč
Nevidzany
Nevidzany www.nevidzany.ocu.sk Kristína Bónová
Obyce
Obyce www.obyce.eu Ing. Milan Garaj, PhD.
Skýcov
Skýcov www.skycov.sk Mgr. Tomáš Kolembus
Sľažany
Sľažany www.obec-slazany.szm.com Ing. Jozef Magát
Slepčany
Slepčany www.slepcany.sk Ing. Ján Határ
Tekovské Nemce
Tekovské Nemce www.tekovskenemce.sk Ing. Erika Valkovičová
Tesárske Mlyňany
Tesárske Mlyňany www.tesarskemlynany.sk Ing. Štefan Valkovič
Topolčianky
Topoľčianky www.topolcianky.sk Juraj Mesko
Veľčice
Veľčice www.velcice.sk Ing.Ľubomír Gahír
Veľké Vozokany
Veľké Vozokany www.obecvelkevozokany.sk Ing. Justína Pálková
Vieska nad Žitavou
Vieska nad Žitavou www.obec-vieskanadzitavou.sk Štefan Mladý
Volkovce
Volkovce www.volkovce.sk JUDr. Ondrej Kozolka
Žikava
Žikava www.obec-zikava.sk Ing. Jozef Broniš
Žitavany
Žitavany www.zitavany.sk Mgr. Edita Grzybová
Zlaté Moravce
Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu PaedDr. Dušan Husár
Zlatno
Zlatno www.obeczlatno.eu Ing. Martin Zeman