Školy na Slovensku

Školy na Slovensku

Každý kto má záujem o bezplatné pridanie ŠKOLY/VZDELÁVACIEHO ZARIADENIA na portál SLOVAKREGION, môže tak spraviť po registrácii.

Informácie ohľadne používania stránky si pričítajte v UŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE.

ZOZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SR

Názovikona zoradenia Web
1. súkromné gymnázium v Bratislave
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika - Liptovský Mikuláš www.aos.sk
Akadémia Policajného zboru v Bratislave www.akademiapz.sk
Akadémia umení v Banskej Bystrici www.aku.sk
ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM biskupa P. JANTAUSCHA v Trnave www.agy.edupage.sk
Bakomi - Súkromná základná škola
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa v Bratislave www.bilgym.sk
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave www.bisla.sk
Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho v Bratislave www.soufrasba.edupage.org
Cirkevné konzervatórium v Bratislave www.ckba.edu.sk
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom www.dti.sk
Ekonomická univerzita v Bratislave www.euba.sk
Evanjelické lýceum v Bratislave www.evlyceum.sk
Fakulta mechatroniky Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne www.fm.tnuni.sk
Fakulta práva Janka Jesenského Richterova v Sládkovičove www.fpjj.sk
Gymnázium www.gymts.sk
Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave www.einsteinova.sk
Gymnázium Andreja Kmeťa http://www.gymbs.sk
Gymnázium Angely Merici v Trnave www.gamtt.edupage.org
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu v Bratislave www.gymhron.sk
Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave www.horvatha.edupage.org
Gymnázium Jána Hollého v Trnave www.gymholl.edupage.org
Gymnázium Jána Papánka v Bratislave www.vazka.sk
Gymnázium Laca Novomeského v Bratislave www.glnt.edupage.org
Gymnázium Matky Alexie v Bratislave www.gma.edupage.org
Gymnázium Pavla Horova Michalovce www.gphmi.sk
Gymnázium školských bratov v Bratislave www.gsb.lasalle.sk
Gymnázium Svätej Rodiny v Bratislave www.gsr.edupage.org
Gymnázium Svätej Uršule v Bratislave www.gsurba.sk
Gymnázium v Bratislave www.gymbilba.edupage.org
Gymnázium v Bratislave www.gamca.sk
Gymnázium v Bratislave www.ghaanova.stranka.info
Gymnázium v Bratislave www.ghubeneho.edupage.org
Gymnázium v Bratislave www.gymlsba.edupage.org
Gymnázium v Bratislave www.gympaba.sk
Gymnázium v Nitre www.gymgolnr.sk
Gymnázium v Nitre www.gymparnr.edu.sk
Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi www.gymsered.sk
Hotelová akadémia v Bratislave www.zha.sk
Hotelová akadémia v Nitre www.hanr.sk
Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského http://www.katgymbs.sk
Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice www.konja.eu
Konzervatórium v Bratislave www.konzervatorium.sk
Konzervatórium v Nitre www.konzervatoriumnitra.sk
Obchodná akadémi Imricha Karvaša v Bratislave www.oaikba.sk
Obchodná akadémia Trnava www.oakuktt.edupage.org
Obchodná akadémia v Nitre www.oanitra.edu.sk
Obchodná akadémia v Seredi www.oasered.sk
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza www.oaprievidza.sk
Paneurópska vysoká škola v Bratislave www.uninova.sk
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury v Trnave http://pasa.edupage.org
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre www.pgjknr.sk
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela Komenského v Banskej Bystrici www.prf.umb.sk
Prešovská univerzita v Prešove www.unipo.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre www.uniag.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave www.stuba.sk
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave www.szu.sk
SOŠ polytechnická http://ssjh.sk
Spojená katolícka škola s o. z. GYMNÁZIUM sv. Cyrila a Metoda a Základná škola sv. Svorada a Benedikta v Nitre www.gcm.sk
Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a SOŠ umeleckopriemyselná v Bratislave www.dizajngym.sk
Spojená škola sv. Františka z Assisi v Bratislave www.czskarloba.edu.sk
Spojená škola v Bratislave www.chemiraba.sk
Športové gymnázium Jozefa Herdu v Trnave www.gymbott.szm.com
Športové gymnázium v Nitre www.sportgymnr.sk
SPŠ Samuela Mikovíniho www.mikovini.sk
Stredná odborná škola automobilová v Bratislave www.sosaba.sk
Stredná odborná škola automobilová v Trnave www.sosatt.sk
Stredná odborná škola drevárska v Bratislave www.drevarskaba.edupage.org
Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave www.sose-trnava.edu.sk/SOSE_Trnava/SOSE_Trnava.html
Stredná odborná škola Jána Bocatia Košice www.sosbocatiuske.sk
Stredná odborná škola lesnícka www.slsbs.edu.sk/
Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera
Stredná odborná škola obchodu a služieb www.sosbs.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza

www.kalina.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave www.sosostrnava.edupage.org
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave www.sosos.eu.sk
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave www.spostt.edupage.org
Stredná odborná škola polygrafická v Bratislave www.polygraficka.sk
Stredná odborná škola polytechnická v Nitre www.ptechskola.edu.sk
Stredná odborná škola polytechnická v Trnave www.souztt.edupage.org
Stredná odborná škola potravinárska v Nitre www.soupcabajskanr.edu.sk
Stredná odborná škola strojnícka Aurela Stodolu Košice www.souaske.edu.sk
Stredná odborná škola v Bratislave http://www.souptba.sk
Stredná odborná škola v Bratislave www.beautycare-study.sk
Stredná odborná škola v Bratislave www.souzel.sk, www.souzelba.edu.sk
Stredná odborná škola v Nitre www.zssnr.edu.sk
Stredná odborná škola v Nitre www.sosnrlev.edupage.org
Stredná odborná škola v Nitre www.soustavnr.edu.sk
Stredná odborná škola veterinárna v Nitre www.sposnr.sk
Stredná priemyselná škola dopravná v Bratislave www.spsdkvacba.edu.sk
Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave www.spsdtt.sk
Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre www.spspnr.sk
Stredná priemyselná škola stavebná (SPŠS) v Žiline www.spssza.sk
Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre http://www.spssnr.sk
Stredná priemyselná škola stavebná v Trnave www.spsstt.sk
Stredná priemyselná škola v Nitre www.spsnitra.edupage.org
Stredná priemyselná škola v Trnave www.spstt.edupage.org
Stredná umelecká škola v Trenčíne www.sustn.sk
Stredná zdravotnícka škola v Bratislave www.szsbaza.sk
Stredná zdravotnícka škola v Nitre www.szsnitra.sk