Gymnázium Matky Alexie v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Jesenského 4/A, 81102 Bratislava
Vedenie školy: Mária Penthorová
Zastúpenie školy: Mgr. JUDr. Ružena Stískalová sr. Kristína
Tel.: +421254433694
Mobil: -
Fax: -
E-mail: info@gma.sk
Web: www.gma.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

So slovami básnika sa spája náš najkrajší deň 2. septembra 1991, keď prvýkrát zavonil školský zvonec, vzniklo 4-ročné Gymnázium Matky Alexie a o rok neskôr aj 8-ročné gymnázium. Ich zriaďovateľkami sú Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame, ktorých korene siahajú až do Francúzska. Po príchode do vtedajšieho Uhorska v r. 1747 založil svoju prvú školu za účelom vzdelávania mladých dievčat.
Hlavným zmyslom znovuzaloženia školy bolo, v duchu zásad zriaďovateľiek, vychovávať mládež morálne a odborne pripravenú a vytvoriť jej predpoklady pre život v súlade s kresťanskými zásadami. Prvé roky existencie každého diela sú významné, a preto s veľkým zanietením a formovaním pedagogického zboru sme postupne rozširovali priestory školy, vytvorili zbierky učebných pomôcok, knižnice a pod. Uskutočňovali sa výmenné stretnutia pedagógov a žiakov, nadväzovali sme družobné styky so sesterskými školami v Nemecku a Francúzsku, čoho výsledkom sú 1- až 2-ročné štúdijné pobyty žiakov. Od roku 1992 pôsobili v škole zahraniční učitelia z USA, Knady, Austrálie, Veľkej Británie a Rakúska a aj ich zásluhou a s podporou charitatívnych organizácií mnohí žiaci mali možnosť študovať na školách v USA.

Svedomitá a obetavá práca, niekedy v neľahkých podmienkach pre pedagógov i žiakov, bola korunovaná víťazstvami v 2 ročníkoch celoslovenskej súťaže cirkevných gymnázií, výbornými umiestneniami v rôznych vedomostných, výtvarných a športových olympiádach.

Spevácky zbor spočiatku prevažne účinkujúci na sv. omšiach sa časom zapojil do rôznych charitatívnych a mestských akcií. Okrem zboru sa žiaci angažovali v školských muzikáloch, ktorými úspešne reprezentovli školu v mnohých slovenských mestách.

Kedže sa počet záujemcov o štúdium na GMA neustále zvyšoval, rozhodli sa Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame postaviť novú budovu gymnázia. Vznikla tak polyfunkčná budova, v ktorej sú okrem GMA aj administratívne priestory a podzemné garáže (tieto vyfinancovali stavbu školy). Novú budovu GMA, v ktorej je aj školská kaplnka, požehnal 16. 1. 2002 Mons. Ján Sokol, arcibiskup trnavsko-bratislavskej diecézy.

Kvalita výuky sa prejavila v počte prijatých žiakov na VŠ, o čom svedčí popredné umiestnenie medzi gymnáziami SR. Dnes naši absolventi už po skončení vysokých škôl úspešne pokračujú na rôznych postoch spoločenského a kultúrneho života. Zárukou kresťanskej a mravnej výchovy celého spoločenstva školy sú aj bratia kapucíni, ktorí svojou nezištnou prácou zasievajú zrniečka dobroty a lásky do sŕdc našich žiakov.

Po krátkej rekapitulácii a pohľade dozadu môžeme skonštatovať, že viac ako 10 rokov našej existencie nebolo premárnených a je potvrdením, že ideme správnym smerom. Veríme, že vytýčenú cestu zachováme a naďaľej ju budeme dlaždiť dobrou a statočnou prácou v duchu kresťanskej morálky.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí