Okres Nové Zámky

Okres Nové Zámky
Nadpis Web Primátor / Starosta
Andovce
Andovce www.andovce.sk Mária Czuczor
Bajtava.gif
Bajtava www.bajtava.ocu.sk Jozef Benkó
Banov.gif
Bánov www.banov.sk PhDr. Helena Juríková
Bardoňovo
Bardoňovo www.obecbardonovo.sk Tibor Černák
Belá
Belá www.obecbela.sk Michal Varga
Bešeňov
Bešeňov www.besenov.ocu.sk Ing. Gabriel Timoranský
Bíňa
Bíňa www.obecbina.sk Bc. Eva Čákváriová
Branovo
Branovo www.branovo.sk Andrea Šulíková
Bruty
Bruty www.bruty.sk Ing. Alexander Hubač
Čechy
Čechy www.obeccechy.sk Ing. Jozef Baranovič
Černík
Černík www.obeccernik.sk Ľudovít Kuťka
Chľaba
Chľaba www.chlaba.sk Henrieta Kosznovszka
Dedinka
Dedinka www.dedinka.sk Viera Belanová
Dolný Ohaj
Dolný Ohaj www.obecdolnyohaj.sk Ivan Solár
Dubník
Dubník www.obec-dubnik.sk Ing. Jozef Ostrodický
Dvory nad Žitavou
Dvory nad Žitavou www.dvory.sk Branislav Becík
Gbelce
Gbelce www.gbelce.sk František Szőcs
Hul
Hul www.hul.sk Pavol Guláš
Jasová
Jasová www.jasovaobec.sk Ing. Miroslav Habara
Jatov
Jatov www.obecjatov.sk Adriana Matúšeková
Kamenica nad Hronom
Kamenica nad Hronom www.kamenicanadhronom.sk János Elzer
Kamenín
Kamenín www.kamenin.sk Jozef Grman
Kamenný Most
Kamenný Most www.kamenny-most.sk Katarína Heiszlerová
Kmeťovo
Kmeťovo www.obeckmetovo.sk Pavol Toman
Kolta
Kolta www.kolta.sk Ida Krnčanová
erb-obce.png
Komjatice www.komjatice.sk Peter Hlavatý
Komoča
Komoča www.obeckomoca.sk Valéria Lukácsová
Leľa
Leľa - Ing. Alexander Mezei
Lipová
Lipová www.lipova.eu Tatiana Ölvecká
Ľubá
Lubá www.luba.ou.sk Silvia Esztergályosová
Malá nad Hronom
Malá nad Hronom www.malanadhronom.szm.com Rita Pásztorová
Erb Malé Kosihy
Malé Kosihy www.malekosihy.sk Ing. Jozef Margala
Maňa
Maňa www.obecmana.sk Ing. Igor Sádovský
Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou www.michalnadzitavou.eu.sk Peter Porubský
Mojzesovo
Mojzesovo www.mojzesovo.sk Ing. Jozef Čunderlík
Mužla
Mužla www.muzla.sk Ing. Iván Farkas
Nána
Nána www.obecnana.sk Dezider Molnár
Nová Vieska
Nová Vieska www.novavieska.sk Valéria Geri
Nové Zámky
Nové Zámky www.novezamky.sk Mgr. art. Otokar Klein
Obid
Obid www.obid.sk Tibor Nagy
Palárikovo
Palárikovo www.obecpalarikovo.sk Mgr. Jozef Derňár
Pavlová
Pavlová www.obecpavlova.sk Mgr. Monika Górová
Podhájska
Podhájska www.obecpodhajska.sk Ing. Vladimír Bakoš
Pozba
Pozba www.obecpozba.sk Katarína Ivaničová
Radava
Radava www.radava.sk Ing. Marián Chrenko
Rastislavice
Rastislavice www.obecrastislavice.sk Miroslav Juhász
Rúbaň
Rúbaň www.obecruban.sk Štěpánka Zacharová
Salka
Salka www.salka.ocu.sk Silvia Cagalová
Šarkan
Šarkan www.sarkan.ocu.sk Beata Székelyová
Semerovo
Semerovo www.semerovo.eu Marián Kečkéš