Kamenica nad Hronom

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Kamenica nad Hronom


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: 943 65 Kamenica nad Hronom 106
Primátor/Starosta: János Elzer
Prednosta/Zástupca starostu: - / -
Tel.: 036/753 42 71
Mobil: 0905 473 188
Fax: 036/753 42 72
E-mail:
Web: www.kamenicanadhronom.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 1391

Rozloha obce/mesta v ha: 1800

Prvá písomná zmienka: 1320

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 17:00
Piatok: 7:00 - 12:30Prezentácia:

Kamenica nad Hronom leží na ľavom brehu rieky Hron pri jej ústí. Má 1391 obyvateľov, z ktorých 1133 je maďarskej a 236 slovenskej národnosti. Väčšina obyvateľstva obce je katolíckeho vierovyznania. K obci patrí aj časť rekreačnej oblasti Kováčov, kde sa nachádza ústav sociálnej starostlivosti s 230 lôžkami. Severovýchodne od obce sa tiahne pohorie Burda. Roku 1966 časť pohoria na 364 ha vyhlásili za prírodnú rezerváciu s názvom Kováčovské kopce – juh. Milovníkov prírody priťahuje so svojím výnimočným rastlinným a živočíšnym svetom. Z chránených živočíchov je najvzácnejšia krátkonôžka štíhla.

História

Obec patrila do vlastníctva ostrihomskej kapituly. Do príchodu Turkov bola kvitnúcou obcou. Roku 1320 ostrihomskí augustiniáni dajú pozemok pre kamenický mlyn ostrihomskej kapitule. Balázs Kövesdy roku 1420 svoj tunajší statok dáva ostrihomskej kapitule. Podľa zachovaného urbária na začiatku 16. storočia tu žilo 34 nevoľníkov na 12 a pol pozemku.

Arcibiskupstvo venovalo veľkú pozornosť prevádzke kamenického vodného mlyna. V roku 1489 dalo previesť na mlyne veľké opravy, za ktoré vyplatilo veľa dennej pláce. Pôvodné miesto kamenického mlyna sa nepodarilo zistiť. Pri obci tečie bajtavský potok, ktorý vteká do Hronu. Na tomto potoku kedysi boli dva vodné mlyny. Jeden z nich bol ešte v roku 1940 v prevádzke. V listinných prameňoch sa uvádza pod názvom Mlyn Uhliszka.

Viac histórie: www.kamenicanadhronom.sk/historia-a-pamatihodnostic.htmlOznam mesta/obce:

Novinky z obce
www.kamenicanadhronom.sk/hirek.html

Služby:

autobus knižnica pošta reštaurácia škola škôlka športovisko

Fotogaléria

Kamenica nad Hronom 1 Kamenica nad Hronom 2 Kamenica nad Hronom 3 Kamenica nad Hronom 4 Kamenica nad Hronom 5 Kamenica nad Hronom 6 Kamenica nad Hronom 7 Kamenica nad Hronom 8 Kamenica nad Hronom 9 Kamenica nad Hronom 10 Kamenica nad Hronom 11 Kamenica nad Hronom 12

Odkazy/linky

Kovačovské kopce
www.kamenicanadhronom.sk/kovacovske-kopce.html

Rekreačné stredisko Hronské
www.kamenicanadhronom.sk/rekreacne-stredisko.html


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí