Všeobecné podmienky

Prevádzkovateľ portálu SLOVAKREGION.SK:

Prevádzka:
Peter Jurík - LISA, Mierové nám. 941/1, 924 01 Galanta
IČO: 47590465
E-mail: slovakregion@slovakregion.sk
Tel.: 0948 319 619 (8:00 - 12:00)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLOVAKREGION.SK - CELOSLOVENSKÝ INFORMAČNÝ PORTÁL

Všetko o Slovensku - MESTÁ, OBCE, ŠKOLY, TURIZMUS, FIRMY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portál SLOVAKREGION.SK je celoslovensky informačný portál zameraný na prezentácie v hlavných kategóriách: mestá, obce, školy, turizmus a firmy.
Prináša informácie regionálneho charakteru, obsahuje fotogalérie, mapy, informácie o aktuálnom dianí v regiónoch a v neposlednom rade prináša informácie o organizovaných podujatiach.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil. Registračné údaje budú použité len pre internú potrebu prevádzkovateľa a v žiadnom prípade nebudú postúpené tretím stranám.

Všeobecné obchodné podmienky

GDPR