Okres Vranov nad Topľou

Okres Vranov nad Topľou
Nadpis Web Primátor / Starosta
Babie
Babie www.babie.ocu.sk Martina Hliboká
Banské
Banské www.banske.sk Štefan Petruň
Benkovce
Benkovce www.benkovce.ocu.sk Ing. Viera Pavlišková
Bystré
Bystré www.bystre.sk Ľubomír Hreha
Cabov
Cabov www.cabov.ocu.sk Viliam Popaďák
Čaklov
Čaklov www.obec.caklov.sk Andrej Dragula
Čičava
Čičava www.cicava.ocu.sk Mária Nehilová
Čierne nad Topľou
Čierne nad Topľou www.ciernenadtoplou.ocu.sk Vladislav Dvorjak
Ďapalovce
Ďapalovce www.dapalovce.sk Ing. Ján Cmár
Davidov
Davidov www.davidov.sk Jozef Vaľko
Detrík
Detrík - Ľubica Voľanská
Dlhé Klčovo
Dlhé Klčovo www.dlheklcovo.sk Andrej Kulík
Ďurďoš
Ďurďoš www.durdos.ocu.sk Emília Marcinková
Giglovce
Giglovce - Zuzana Bochová
Girovce
Girovce - Jana Lešková
Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou www.hanusovcenadtoplou.sk Štefan Straka
Hencovce
Hencovce www.hencovce.sk Ing. Štefan Kovaľ
Hermanovce nad Topľou
Hermanovce nad Topľou www.hermanovcent.sk Ing. Ján Krivák
Hlinné
Hlinné www.hlinne.sk Milena Naštová Hladová
Holčíkovce
Holčíkovce www.holcikovce.sk Mgr. Michal Flešár
Jasenovce
Jasenovce www.jasenovce.sk Ladislav Trybula
Jastrabie nad Topľou
Jastrabie nad Topľou www.jastrabie.sk Michal Džuka
Juskova Voľa
Juskova Voľa www.juskovavola.sk Jozef Lukačin
Kamenná Poruba
Kamenná Poruba www.kamennaporuba.sk Jozef Gaďo
Kladzany
Kladzany www.kladzany.sk Ing. Daniel Lorinc
Komárany
Komárany www.komarany.sk Jana Kráľová
Kučín
Kučín www.obeckucin.sk Marcela Baškovská
Kvakovce
Kvakovce www.kvakovce.eu Mgr. Radovan Kapraľ
Majerovce
Majerovce www.majerovce.eu Ing. Anna Vargová
Malá Domaša
Malá Domaša www.maladomasa.sk PhDr. Jaroslav Makatúra
Matiaška
Matiaška www.matiaska.wordpress.com Anna Pavelicová
Medzianky
Medzianky www.medzianky.sk Ing. Pavol Čorba
Merník
Merník www.mernik.sk Marián Kostelník
Michalok
Michalok www.zemplin.eu/michalok/s Milka Kerekešová
Nižný Hrabovec
Nižný Hrabovec www.niznyhrabovec.sk Katarína Špallerová
Nižný Hrušov
Nižný Hrušov www.niznyhrusov.sk Ján Fenčák
Nižný Kručov
Nižný Kručov www.niznykrucov.sk Mgr. Vladimíra Hermanovská
Nová Kelča
Nová Kelča www.novakelca.ocu.sk Bc. Mária Telepunová
Ondavské Matiašovce
Ondavské Matiašovce www.ondavskematiasovce.com Mária Mražiková
Pavlovce
Pavlovce www.obecpavlovce.sk Ing. Jozef Kočiš
Petkovce
Petkovce www.petkovce.ocu.sk Pavol Hybala
Petrovce
Petrovce www.obecpetrovce.sk Ing. Miroslav Bobrik
Piskorovce
Piskorovce www.piskorovce.ocu.sk Pavol Šatník
Poša
Poša www.miestnykanal.com/posa Mgr. Tadeáš Malý
Prosačov
Prosačov - Ján Šoltés
Radvanovce
Radvanovce - Ľudmila Kerestešová
Rafajovce
Rafajovce www.rafajovce.sk Božena Dubasová
Remeniny
Remeniny www.obecremeniny.wordpress.com Ing. Slavomír Molitoris
Rudlov
Rudlov www.rudlov.sk Ján Markuš
Ruská Voľa
Ruská Voľa - Anna Chamajová