Okres Vranov nad Topľou

Okres Vranov nad Topľou
Nadpis Web Primátor / Starosta
Babie
Babie www.babie.ocu.sk Martina Hliboká
Banské
Banské www.obecbanske.sk PaedDr. Stanislav Maloš
Benkovce
Benkovce www.benkovce.ocu.sk Ing. Viera Pavlišková
Bystré
Bystré www.bystre.sk Ľubomír Hreha
Cabov
Cabov www.cabov.ocu.sk Viliam Popaďák
Čaklov
Čaklov www.obec.caklov.sk Andrej Dragula
Čičava
Čičava www.cicava.sk Dušan Vilenik
Čierne nad Topľou
Čierne nad Topľou www.ciernenadtoplou.ocu.sk Vladislav Dvorjak
Ďapalovce
Ďapalovce www.dapalovce.sk Ing. Ján Cmár
Davidov
Davidov www.davidov.sk Jozef Vaľko
Detrík
Detrík www.obecdetrik.sk Ľubica Voľanská
Dlhé Klčovo
Dlhé Klčovo www.dlheklcovo.sk Ľubica Zubková
Ďurďoš
Ďurďoš www.durdos.ocu.sk Ing. Miroslav Mikeľ
Giglovce
Giglovce - Zuzana Bochová
Girovce
Girovce www.girovce.dcom.sk Bc. Jana Lešková
Hanušovce nad Topľou
Hanušovce nad Topľou www.hanusovcenadtoplou.sk Štefan Straka
Hencovce
Hencovce www.hencovce.sk JUDr. Matúš Tomáš
Hermanovce nad Topľou
Hermanovce nad Topľou www.hermanovcent.sk Ing. Martin Ivan
Hlinné
Hlinné www.hlinne.sk Milena Naštová Hladová
Holčíkovce
Holčíkovce www.holcikovce.sk Mgr. Michal Flešár
Jasenovce
Jasenovce www.jasenovce.sk Ladislav Trybula
Jastrabie nad Topľou
Jastrabie nad Topľou www.jastrabie.sk Ľubomír Antol
Juskova Voľa
Juskova Voľa www.juskovavola.sk Jozef Lukačin
Kamenná Poruba
Kamenná Poruba www.kamennaporuba.sk Jozef Gaďo
Kladzany
Kladzany www.kladzany.sk Ing. Daniel Lorinc
Komárany
Komárany www.komarany.sk Jana Kráľová
Kučín
Kučín www.obeckucin.sk Michal Mantič
Kvakovce
Kvakovce www.kvakovce.eu Mgr. Radovan Kapraľ
Majerovce
Majerovce www.majerovce.sk Mgr. Ján Sarváš
Malá Domaša
Malá Domaša www.maladomasa.sk PhDr. Jaroslav Makatúra
Matiaška
Matiaška www.obecmatiaska.sk Monika Husivargová
Medzianky
Medzianky www.medzianky.sk Michal Baran
Merník
Merník www.obecmernik.sk Milan Madura
Michalok
Michalok www.obecmichalok.sk Viera Mihočová
Nižný Hrabovec
Nižný Hrabovec www.niznyhrabovec.sk Mgr. Marcela Pčolinská
Nižný Hrušov
Nižný Hrušov www.niznyhrusov.sk Ján Fenčák
Nižný Kručov
Nižný Kručov www.niznykrucov.sk Ján Čaraba
Nová Kelča
Nová Kelča www.novakelca.ocu.sk Bc. Mária Telepunová
Ondavské Matiašovce
Ondavské Matiašovce www.ondavskematiasovce.sk Bc. Martin Mika
Pavlovce
Pavlovce www.obecpavlovce.sk Ing. Jozef Kočiš
Petkovce
Petkovce www.petkovce.sk Pavol Hybala
Petrovce
Petrovce www.obecpetrovce.sk Ing. Ján Jenčo
Piskorovce
Piskorovce www.piskorovce.ocu.sk Mgr. Magdaléna Šatníková
Poša
Poša www.miestnykanal.com/posa Mgr. Tadeáš Malý
Prosačov
Prosačov www.obec-prosacov.webnode.sk Martin Digoň
Radvanovce
Radvanovce - Ľudmila Kerestešová
Rafajovce
Rafajovce www.rafajovce.sk Božena Dubasová
Remeniny
Remeniny www.obecremeniny.wordpress.com Jaroslav Pasternák
Rudlov
Rudlov www.obec.obecrudlov.sk Ing. Juraj Vasiľ
Ruská Voľa
Ruská Voľa - Anna Chamajová