Okres Snina

Okres Snina
Nadpis Web Primátor / Starosta
Belá nad Cirochou
Belá nad Cirochou www.belanadcirochou.sk Ján Vajda
Brezovec
Brezovec - Juraj Slivka
Čukalovce
Čukalovce www.cukalovce.sk Ľuboš Cima
Dlhé nad Cirochou
Dlhé nad Cirochou www.dlhenadcirochou.ocu.sk Ing. Ján Kníž
Dúbrava
Dúbrava www.obecdubrava.sk Michal Mackaľ
Hostovice
Hostovice www.hostovice.sk Peter Čopák
Hrabová Roztoka
Hrabová Roztoka - Darina Labaničová
Jalová
Jalová obecjalova38.webnode.sk Ján Zubaľ
Kalná Roztoka
Kalná Roztoka www.kalnaroztoka.estranky.sk Ladislav Hakulin
Klenová
Klenová www.obecklenova.sk Slavomil Voloch
Kolbasov
Kolbasov www.kolbasov.obceinfo.sk Jana Sidorová
Kolonica
Kolonica www.kolonica.ocu.sk Ján Dzoba
Ladomirov
Ladomirov www.ladomirov.ocu.sk Mgr. Miroslav Kacarabčín
Michajlov
Michajlov - Jana Glogovská
Nová Sedlica
Nová Sedlica www.novasedlica.ocu.sk Vasiľ Dinič
Osadné
Osadné www.osadne.ocu.sk Róbert Mikuláško
Parihuzovce
Parihuzovce - Ján Stanko
Pčoliné
Pčoliné wwww.obecpcoline.webnode.sk Ing. Michal Grňa
Pichne
Pichne www.pichne.ocu.sk Michal Šesták
Príslop
Príslop www.prislop.obceinfo.sk Jozef Blaško
Runina
Runina www.runina.sk Marián Regula
Ruská Volová
Ruská Volová - Eva Turbáková
Ruský Potok
Ruský Potok www.obecruskypotok.webnode.sk Martin Riľak
Šmigovec
Šmigovec - Michal Pidanič
Snina
Snina www.snina.sk Ing. Štefan Milovčík
Stakčín
Stakčín www.stakcin.obce-mesta.sk Ján Kerekanič
Stakčínska Roztoka
Stakčínska Roztoka www.obecstakcinskaroztoka.webnode.sk Juraj Pyteľ
Strihovce
Strihovce - Iveta Ihnatková
Topoľa
Topoľa www.topola.estranky.sk Mária Bobriková
Ubľa
Ubľa www.ubla.ocu.sk Mgr. Nadežda Sirková
Ulič
Ulič www.ulic.ocu.sk Ján Holinka
Uličské Krivé
Uličské Krivé www.ulicskekrive.ocu.sk Milan Sičák
Zboj
Zboj www.zboj.ocu.sk Ladislav Ladomirjak
Zemplínske Hámre
Zemplínske Hámre www.zemplinskehamre.sk Rastislav Zaremba