Okres Bánovce nad Bebravou

Okres Bánovce nad Bebravou
Nadpis Web Primátor / Starosta
Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou www.banovce.sk PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
Borčany
Borčany www.borcany.webnode.sk Jaroslav Kopčan
Brezolupy
Brezolupy www.brezolupy.wbl.sk Iveta Rosová
Chudá Lehota
Chudá Lehota www.chudalehota.sk Ing. Milan Daniš
Čierna Lehota
Čierna Lehota www.ciernalehota.sk Dušan Horák
Cimenná
Cimenná - Peter Vanek
Dežerice
Dežerice www.dezerice.sk Beata Niková
Dolné Naštice
Dolné Naštice www.obecdolnenastice.sk Ľubomíra Kasalová
Dubnička
Dubnička www.dubnicka.sk Jozef Petrek
Dvorec
Dvorec www.dvorec.sk Eva Srncová
Haláčovce
Haláčovce www.halacovce.sk Zuzana Mokryšová
Horné Naštice
Horné Naštice www.obechornenastice.sk Jozef Hedera
Krásna Ves
Krásna Ves www.krasnaves.sk Ing. Milan Došek
Kšinná
Kšinná www.ksinnazavada.sk JUDr. Tatiana Botková
Libichava
Libichava www.libichava.ocu.sk Ingrid Sitárová
Ľutov
Ľutov www.lutov.sk Ing. Marian Korbel
Malá Hradná
Malá Hradná - Mária Jandáková
Malé Hoste
Malé Hoste www.malehoste.sk Marta Gregorová
Miezgovce
Miezgovce www.miezgovce.sk Juraj Trgyňa
Nedašovce
Nedašovce www.nedasovce.sk JUDr. Elena Magdolenová
Omastiná
Omastiná www.e-obce.sk/obec/omastina/omastina.html Katarína Bieliková
Otrhánky
Otrhánky www.otrhanky.sk Ján Strempek
Pečeňany
Pečeňany obecpecenany.sk Bc. Jozef Lukniš
Pochabany
Pochabany www.obecpochabany.sk Mária Štrbáková
Podlužany
Podlužany www.podluzany.eu Ing. Pavel Miksa
Pravotice
Pravotice www.obecpravotice.sk Mgr. Viera Graňačková
Prusy
Prusy www.prusy.sk Igor Súkeník
Ruskovce
Ruskovce www.ruskovce.eu Bc. Jaroslav Mlynek
Rybany
Rybany www.rybany.sk Roman Malánik
Šípkov
Šípkov - Eduard Hollý
Šišov
Šišov www.sisov.sk Ing. Elena Valachová
Slatina nad Bebravou
Slatina nad Bebravou www.slatinanadbebravou.sk Alena Vranková
Slatinka nad Bebravou
Slatinka nad Bebravou www.slatinkanb.sk Ing. Zuzana Koláriková
Timoradza
Timoradza www.timoradza.sk Ing. Juraj Krajčík
Trebichava
Trebichava www.trebichava.sk Bc. Iveta Šebeňová
Uhrovec
Uhrovec www.uhrovec.sk Ing. Zuzana Máčeková
Uhrovské Podhradie
Uhrovské Podhradie - Javier Linde Esteban
Veľké Chlievany
Veľké Chlievany www.velkechlievany.com Bc. Zuzana Flórová
Veľké Držkovce
Veľké Držkovce www.velkedrzkovce.php5.sk Marián Čerňanský
Veľké Hoste
Veľké Hoste www.velkehoste.sk Mgr. Gabriela Bronišová
Vysočany
Vysočany www.vysocany.sk Ivan Sečanský
Žitná - Radiša
Žitná Radiša www.zitna-radisa.sk Ing. Rudolf Botka
Zlatníky
Zlatníky www.zlatniky.sk Ing. Erik Števula