Pravotice

Pridať údaj - nahlásiť zmenu
Pravotice


Share |
Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa mestského/obecného úradu: Pravotice 44, 956 35 Nedašovce
Primátor/Starosta: Mgr. Viera Graňačková
Prednosta/Zástupca starostu: - / Peter Šinský
Tel.: 038/768 73 18
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.obecpravotice.sk

Všeobecné údaje

Počet obyvateľov: 359

Rozloha obce/mesta v ha: 605

Prvá písomná zmienka: 1232

Úradné hodiny:

Pondelok: 8:00 - 12:00   13:00 - 13:00
Utorok: 8:00 - 12:00    13:00 - 16:00
Streda: 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Štvrtok: 8:00 - 12:00   13:00 - 13:00
Piatok: 8:00 - 12:00   13:00 - 14:00Prezentácia:

Obec Pravotice je malá obec na Slovensku v okrese Bánovce nad Bebravou v regióne Horná Nitra. Nachádza sa približne 7 km od Bánoviec nad Bebravou. Obec susedí s katastrálnymi územiami Nedašovce, Rybany, Ostratice, Dolné Naštice, Bánovce nad Bebravou a Brezolupy. Obcou preteká Pravotický potok pritekajúci pri obci Livina do rieky Bebravy, ktorá patrí do povodia rieky Nitra. Pravotický potok má dĺžku 6,8 km a je potok v severnom výbežku Podunajskej nížiny, prevažne v juhovýchodnej časti okresu Bánovce nad Bebravou.

Na dolnom toku vytvára hranicu medzi okresmi Bánovce nad Bebravou na pravom a Partizánske na ľavom brehu, oblasť ústia leží už v okrese Partizánske. Je to ľavostranný prítok Bebravy, meria 6,8 km a je tokom V. rádu. Bebrava je rieka na západnom Slovensku, preteká územím okresov Bánovce nad Bebravou a Topoľčany. Je to pravostranný prítok Nitry, je tokom IV. rádu. Má dĺžku 47,2 km, plochu povodia 634 km² a priemerný prietok 2,3 m³/s v ústí (Práznovce). Bebrava je vrchovinovo-nížinným typom rieky. Pramení v Strážovských vrchoch, v podcelku Zliechovská hornatina, na juhozápadnom svahu Židovho vrchu (878,2 m n. m.) v nadmorskej výške cca 770 m n. m., na území obce Čierna Lehota.

Pravotice sú malá obec s minimom pamiatok historickej hodnoty. Na jej území je jediný historický objekt. Barokový kostol Panny Márie z 18 storočia, v 19 storočí prestavaný a upravený okolo roku 1902. Kostol je jednoloďový s mierne zaobleným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskou klenbou, na západnej strane je situovaný drevený organový chór. Fasády sú hladké priečelie so štítom, strecha zakončená stanovou strieškou. Obec Pravotice je napojená prostredníctvom štátnej cesty III triedy na európsku cestu E/572, ktorá začína v Trenčíne a končí v Žiari nad Hronom. Cesta III. Kategórie prechádza priamo obcou a na túto cestu sa napája sieť miestnych komunikácií. Cesta III kategórie prechádzajúca obcou sa napája v obci Rybany na cesta II triedy č. 592. V súčasnosti sa začína s výstavbou novej rýchlostnej cesty R2, ktorá povedie v koridore cesty I/50 od štátnej hranice s Českou republikou po diaľničnú križovatku Košice – juh. Cez Kataster obce Pravotice budú budované 2 úseky : Ruskovce- Pravotice a Pravotice- Dolné Vestenice. Plánované dokončenie je v roku 2018.

História obcewww.obecpravotice.sk/index.php?p=historyOznam mesta/obce:

Aktuality
- www.obecpravotice.sk/index.php?p=news

Služby:

autobus knižnica reštaurácia športovisko

Fotogaléria

Pravotice 1 Pravotice 2 - Kríž na cintoríne pri príl. 777. Výročia obce Pravotice 3 - Mikuláš pre deti 2012 Pravotice 4 - Dom smútku po rekonštrukcii Pravotice 5 - Rímsko-katolícky kostol Pravotice 6 Pravotice 7 Pravotice 8 Pravotice 9 Pravotice 10

Odkazy/linky

Šport
- www.obecpravotice.sk/index.php?p=sport

Knižnica
www.obecpravotice.sk/index.php?p=library


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí