Okres Medzilaborce

Okres Medzilaborce
Nadpis Web Primátor / Starosta
Brestov nad Laborcom - Ján Zubaľ
Čabalovce
Čabalovce - Helena Zjanová
Čabiny
Čabiny www.cabiny.eu Milan Moroz
Čertižné
Čertižné www.certizne.eu Ing. Peter Tričák
Habura
Habura www.habura.sk Michal Prejsa
Kalinov
Kalinov www.kalinov.webnode.sk Ivan Sivák
Krásny Brod
Krásny Brod www.oukrasnybrod.sk Vladimír Bajaj
Medzilaborce
Medzilaborce www.medzilaborce-urad.sk Vladislav Višňovský
Ňagov
Ňagov www.nagov.ocu.sk Vladimír Roháč
Oľka
Oľka www.olka.dedina.info Vladimír Ščerba
Oľšinkov
Olšinkov www.olsinkov.sk Ján Kundrat
Palota
Palota - Vasiľ Bomberovič
Radvaň nad Laborcom
Radvaň nad Laborcom www.obecradvan.estranky.sk Jana Svičinová
Repejov
Repejov - Pavel Cipka
Rokytovce
Rokytovce www.rokytovce.sk Viera Palejová
Roškovce
Roškovce www.roskovce.sk Milan Čeremeta
Sukov
Sukov www.sukov.sk Alena Jedináková
Svetlice
Svetlice - Martina Husárová
Valentovce
Valentovce - Michal Firkaľ
Volica
Volica www.volica.ocu.sk Monika Rohaľová
Výrava
Výrava www.vyrava.de Monika Kurťaková
Zbojné
Zbojné www.zbojne.sk Anna Koščová
Zbudská Belá
Zbudská Belá www.zbudskabela.wbl.sk Milan Matuška