Okres Banská Štiavnica

Okres Banská Štiavnica
Nadpis Web Primátor / Starosta
Baďan
Baďan badan.webnode.sk Mgr. Ľubica Kuková
Banská Belá
Banská Belá www.banskabela.sk MVDr. Branislav Babirád
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica www.banskastiavnica.sk Mgr. Nadežda Babiaková
Banský Studenec
Banský Studenec www.banskystudenec.sk Pavol Santoris
Beluj
Beluj www.beluj.ocu.sk Monika Zlesíková
Dekýš
Dekýš www.dekys.sk Jozef Bucha
Ilija
Ilija www.ilija.ocu.sk Vratislav Cengel
Kozelník
Kozelník www.kozelnik.sk Eva Petáková
Močiar
Močiar www.mociar.ocu.sk Mgr. Adriana Vančová
Počúvadlo
Počúvadlo www.e-obce.sk/obec/pocuvadlo/pocuvadlo.html Dušan Triebušník
Podhorie
Podhorie www.podhorie.sk Ing. Dana Lóžiová
Prenčov
Prenčov www.prencov.ovu.sk Mgr. Alena Ciglanová
Štiavnické Bane
Štiavnické Bane www.stiavnickebane.sk Stanislav Neuschl
Svätý Anton
Svätý Anton www.svatyanton.sk Martin Kminiak
Vysoká
Vysoká www.obecvysoka.sk Valéria Kuková