Odkazy

Užitočné odkazy: Európska Únia www.europa.eu/index_sk.htm
Štatistický úrad SR www.portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4
Obchodný register SR www.orsr.sk
Katastrálny úrad SR www.katasterportal.sk/kapor/
Obchodná inšpekcia SR www.soi.sk/sk/Novinky-SOI.soi
Najvyšší súd SR www.nssr.blox.sk
Národná banka SR www.nbs.sk/sk/titulna-stranka
Tiesňové volania www.zachranari.sk/112/index.html
Sloboda zvierat www.slobodazvierat.sk
Slovenská pošta www.posta.sk