Okres Nitra

Okres Nitra
Nadpis Web Primátor / Starosta
Alekšince
Alekšince www.aleksince.sk Radoslav Ťapušík
Báb
Báb www.obecbab.sk Peter Nemeček
Babindol
Babindol www.babindol.sk Ing. Peter Ďurica
Badice.gif
Bádice www.badice.sk/ Július Gál
Branč
Branč www.branc.sk Ing. Július Kurča
Čab
Čab www.obeccab.sk Eva Andacká
Cabaj - Čápor
Cabaj - Čápor www.cabajcapor.sk Ing. Jozef Ligač
Čakajovce
Čakajovce www.cakajovce.sk Milan Greguš
Čechynce
Čechynce www.cechynce.sk Róbert Kupeček
Čeľadice
Čeľadice www.celadice.webnode.sk Ing. Anton Laca
Čifáre
Čifáre www.cifare.sk Mgr. Július Czapala
Dolné Lefantovce
Dolné Lefantovce www.dolnelefantovce.sk Mgr. Miloslav Krajčík
Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce www.dolneobdokovce.sk Marián Paulisz
Golianovo
Golianovo www.golianovo.sk Mgr. Ľuboš Kolárik
Horné Lefantovce
Horné Lefantovce www.hornelefantovce.sk Jaroslav Jazvinský
Hosťová
Hosťová www.hostova.sk Miroslav Brath
Hruboňovo
Hruboňovo www.hrubonovo.sk Vladimír Fabo
Ivanka pri Nitre
Ivanka pri Nitre www.ivankaprinitre.sk Ľuboš Gál
Jarok
Jarok www.jarok.sk Stanislav Sťahel
Jelenec
Jelenec www.jelenec.sk Ladislav Púchovský
Jeľšovce
Jelšovce www.jelsovce.sk Ladislav Hroššo
Kapince
Kapince - Margita Tabačeková
Klasov
Klasov www.klasov.sk Ján Balázs
Kolíňany
Kolíňany www.kolinany.eu Ing. Róbert Balkó
Lehota
Lehota www.lehota.sk Milan Chmelár
Lúčnica nad Žitavou
Lúčnica nad Žitavou www.lucnica.net Ivan Michna
Ľudovítová
Ľudovítová www.ludovitova.sk Ing. Ľubomír Horák
Lukáčovce
Lukáčovce www.lukacovce.sk Ing. Igor Cok
Lužianky
Lužianky www.luzianky.sk Jozef Bojda
Malé Chyndice
Malé Chyndice - Eva Belančíková
Malé Zálužie
Malé Zálužie www.malezaluzie.sk Viera Predanocyová
Malý Cetín
Malý Cetín www.malycetin.sk Leonidas Charizopulos
Malý Lapáš
Malý Lapáš www.malylapas.sk Peter Vavro
Melek
Melek www.melek.ocu.sk Mgr. Ján Ferus
Mojmírovce
Mojmírovce www.mojmirovce.sk Mgr. Martin Palka
Nitra
Nitra www.nitra.sk Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
Nitrianske Hrnčiarovce
Nitrianske Hrnčiarovce www.nitrianskehrnciarovce.sk Mgr. Anna Vrábelová
Nová Ves nad Žitavou
Nová Ves nad Žitavou www.novavesnadzitavou.ocu.sk Ing. Marta Danková
Nové Sady
Nové Sady www.novesady.sk Silvia Halvoníková
Paňa
Paňa www.pana.ocu.sk Ing. Milan Korenči
Podhorany
Podhorany www.podhorany.sk Mgr. Magdaléna Bogyová
Pohranice
Pohranice www.pohranice.sk Bc. Ladislav Hajdu
Poľný Kesov
Poľný Kesov www.polnykesov.sk Ing. Ľubica Poluchová
Rišňovce
Rišňovce www.risnovce.sk Karol Laboš
Rumanová
Rumanová www.rumanova.sk Jozef Jankovič
Štefanovičová
Štefanovičová - Ing. Gabriela Arpášová
Štitáre
Štitáre www.stitare.sk Ing. Zuzana Vinkovičová
Šurianky
Šurianky www.obecsurianky.sk Viliam Búcora
Svätoplukovo erb
Svätoplukovo - Ing. Ivan Lobodáš
Tajná
Tajná www.tajna.sk Gabriela Šplehová