Regióny Slovenska


Bratislava
Bratislava a okolie, je jedným z regiónov cestovného ruchu. Okrem okresov Bratislava I až Bratislava V, zahŕňa aj okres Pezinok, z okresu Malacky obce Borinka, Stupava a Marianka a z okresu Senec celý okres okrem obcí Hamuliakovo a Kalinkovo.


Záhorie
Záhorie je región nachádzajúci sa na západe Slovenska. Susedí s Rakúskom, s ktorým hranicu tvorí rieka Morava a s Českou republikou. Na juhovýchode je ohraničené hrebeňom Malých Karpát. Väčšinu územia zaberá Záhorská nížina, ktorá na severe hraničí s Dolnomoravským úvalom a Bielymi Karpatmi.


Podunajsko
Podunajsko zahŕňa okresy Dunajská Streda, Komárno, južnú časť okresu Nové Zámky a z okresu Senec obce Hamuliakovo a Kalinkovo. Tento región leží na juhu Slovenska a pozdĺž toku Dunaja kopíruje slovensko-maďarskú štátnu hranicu.


Dolné Považie
Tvoria ho okresy Galanta, Piešťany, Šaľa, Hlohovec, Trnava a z okresu Nové Mesto nad Váhom 4 juhovýchodné obce. Územie je pomenované podľa rieky Váh, ktorá preteká naprieč týmto územím. Región Dolného Považia sa nachádza na západe Slovenska a rozprestiera sa na Podunajskej rovine, konkrétne na Podunajskej pahorkatine.


Stredné Považie
Zahŕňa okresy Trenčín, Ilava, južnú časť okresu Púchov, severnú časť okresu Myjava a časť okresu Nové Mesto nad Váhom okrem štyroch juhovýchodných obcí. Charakter regiónu je výrazne ovplyvňovaný centrálnou osou, ktorú predstavuje rieka Váh.


Horné Považie
Tvoria ho okresy Bytča, Považská Bystrica, Žilina a severná časť okresu Púchov. Územie Horného Považia s 1 097 štvorcovými kilometrami je tretím najväčším regiónom vo všetkých ôsmich samosprávnych krajoch Slovenska. Nachádza sa v západnej časti severozápadného Slovenska.


Dolná Nitra
Región Dolná Nitra tvoria okresy Nitra, Zlaté Moravce, severná časť okresu Nové Zámky a západná časť okresy Levice. Tento región je často nazývaný aj Ponitrie. Región Podunajskej pahorkatiny sa rozprestiera v juhozápadnej časti Slovenska, konkrétne v podunajskej Pahorkatine.


Horná Nitra
Hornú Nitru tvoria okresy Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Topoľčany. Osou regiónu je rieka Nitra, ktorá tu aj pramení a priberá Handlovku a Nitricu. Územie hornej Nitry je súčasťou mohutného horstva Západných Karpát.


Tekov
Územie Tekova je totožné s územím bývalej Tekovskej župy. Územie Tekova je dnes rozdelené do troch krajov: Nitrianskeho, Banskobystrického a malá časť je v Trenčianskom kraji. Najvýznamnejším a najväčším mestom sú Levice.


Hont
História Hontu siaha až do 12. storočia. Názov je odvodený od šľachtického rodu Hunt – Poznan. Hranice Hontianskej župy tvorili na severe Štiavnické vrchy, na západe rieka Hron, na východe riečka Krtíš a na juhu rieky Dunaj a Ipeľ.


Kysuce
Kysuce tvoria okresy Kysucké Nové Mesto a Čadca a často bývajú začlenené do regiónu Horné Považie. Región Kysuce patrí k najkrajším kútom stredného Slovenska. Nazýva sa podľa rieky Kysuca. Pohoria lemujú toky riek a ohraničujú tento kraj.


Orava
Región Orava tvoria okresy Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Orava sa rozprestiera v severozápadnej časti Slovenska v Žilinskom kraji. Leží tu jeho najsevernejší bod: Babia hora (obec Oravská Polhora) na štátnej hranici s Poľskom. Malá Fatra, Chočské vrchy a Roháče sú rajom pre turistiku.


Turiec
Turiec tvoria okresy Martin a Turčianske Teplice. Región Turiec patrí k regiónom, ktoré ponúkajú návštevníkovi prakticky všetko - nádherné prírodné scenérie, termálne pramene, kultúrne pamiatky, históriu, športové možnosti.


Liptov
Región Liptov tvoria okresy Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Vďaka vynikajúcim prírodným podmienkam s kultúrno-historickými pamiatkami a zachovanou ľudovou architektúrou je Liptov jedným z najkrajších a turistami najvyhľadávanejších regiónov Slovenska.


Horehronie
Horné Pohronie tvoria okresy Banská Bystrica a Brezno. Región Horehronie sa rozprestiera v srdci Slovenska , vo Zvolenskej kotline, ohraničenej na západe Kremnickými vrchmi. Severný horizont je charakteristický majestátnou panorámou Nízkych Tatier.


Podpoľanie
Podpoľanie tvoria okresy Detva, Krupina a Zvolen. Malebná podhorská krajina vyniká prírodnými krásami, množstvom lesov, potokov a minerálnych prameňov, ale aj jedinečnou a stále živou ľudovou kultúrou.


Novohrad
Novohrad je jedným zo slovenských regiónov a turistických regiónov. Novohrad sa používa ako neformálny názov príslušného regiónu.


Tatry
Región Tatry sa stotožňuje s okresmi Poprad a Kežmarok (s výnimkou obcí kežmarského okresu ležiacich za Spišskou Magurou, ktoré patria do regiónu Zamagurie). Kultúrnym, priemyselným, dopravným a administratívnym centrom regiónu je mesto Poprad.


Zamagurie
Región Zamagurie je zo všetkých turistických regiónov Slovenska najmenší. V minulosti patril spolu s Vysokými Tatrami do Spišskej župy (dodnes sa oblasť od Levoče po hranicu s Poľskom nazýva Horný Spiš).


Spiš
Spiš sa rozkladá na území okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Obkolesujú ho štyri národné parky – Tatranský národný park na severozápade, Pieninský národný park na severe, Národný park Slovenský raj na juhovýchode a Národný park Nízke Tatry na juhozápade.


Gemer
Región Gemer zahŕňa okresy Rimavská Sobota, Revúca a okres Rožňava okrem dvoch severných obcí. Geografické územie Gemera môžeme vyčleniť hraničnými bodmi od prameňa Hrona na severe po výbežky Cerovej vrchoviny na juhu a od Sorošky na východe po oždianske serpentíny na západe.


Šariš
Šarišský región tvoria okresy Bardejov, Prešov, Sabinov, Stropkov a Svidník. Zo západnej a juhozápadnej strany hraničí región so Spišom na východe siaha po severný Zemplín, na juhovýchode susedí s Abovom.


Abov
Abov je tvorený okresmi Košice 1 až 4 a okres Košice – okolie. Úrodnú a husto osídlenú kotlinu obklopuje veniec pohorí s výbornými možnosťami pre rekreáciu a turistiku. Západnú časť zapĺňajú tri horské skupiny patriace do Slovenského rudohoria. na severozápade sa do masívu.


Horný Zemplín
Horný Zemplín je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenskej republiky. Tvoria ho okresy Humenné, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou, Stropkov a z okresu Michalovce len obec Strážske.


Dolný Zemplín

Dolný Zemplín tvoria okresy Sobrance, Trebišov a Michalovce okrem obce Strážske. Región Dolného Zemplína susedí zo severu s Horným Zemplínom a zo západu s Košickým regiónom. Jeho východná strana tvorí hranicu s Ukrajinou a južná strana zas hranicu s Maďarskou republikou.