Okres Bratislava

Okres Bratislava
Nadpis Web Primátor / Starosta
Bratislava - Cunovo - ERB
Bratislava - Čunovo www.cunovo.eu Gabriela Ferenčáková
Bratislava - Devín_erb
Bratislava - Devín www.devin.sk Ľubica Kolková
Bratislava - Devínska Nová Ves
Bratislava - Devínska Nová Ves www.devinskanovaves.sk Milan Jambor
Bratislava - Dúbravka
Bratislava - Dúbravka www.dubravka.sk RNDr. Martin Zaťovič
Bratislava - Jarovce
Bratislava - Jarovce www.jarovce.sk Ing. Pavel Škodler
 Bratislava - Karlova Ves
Bratislava - Karlova Ves www.karlovaves.sk Dana Čahojová
Bratislava - Lamač
Bratislava - Lamač www.lamac.sk Ing. Peter Šramko
Bratislava - Nové Mesto
Bratislava - Nové Mesto www.banm.sk Mgr. Rudolf Kusý
Bratislava - Rača
Bratislava - Rača www.raca.sk Mgr. Peter Pilinský
Bratislava - Rusovce
Bratislava - Rusovce www.bratislava-rusovce.sk Dušan Antoš
 Bratislava - Ružinov
Bratislava - Ružinov www.ruzinov.sk Ing. Dušan Pekár
 Bratislava - Staré Mesto
Bratislava - Staré Mesto www.staremesto.sk Mgr. Radoslav Števčík
Bratislava - Vajnory
Bratislava - Vajnory www.vajnory.sk Ing. Ján Mrva
Bratislava - Vrakuňa
Bratislava - Vrakuňa www.vrakuna.sk JUDr. Ing. Martin Kuruc
Bratislava - Záhorská Bystrica
Bratislava - Záhorská Bystrica www.zahorskabystrica.sk Ing. Jozef Krúpa
Bratislava
Bratislava www.bratislava.sk JUDr. Ivo Nesrovnal
Bratislava - Petržalka
Bratislava - Petržalka www.petrzalka.sk Ing. Vladimír Bajan
Bratislava - Podunajské Biskupice
Bratislava - Podunajské Biskupice www.biskupice.sk PhDr. Alžbeta Ožvaldová