Okres Bratislava

Okres Bratislava
Nadpis Web Primátor / Starosta
Bratislava - Cunovo - ERB
Bratislava - Čunovo www.cunovo.eu Gabriela Ferenčáková
Bratislava - Devín_erb
Bratislava - Devín www.devin.sk JUDr. Jana Jakubkovič
Bratislava - Devínska Nová Ves
Bratislava - Devínska Nová Ves www.devinskanovaves.sk Dárius Krajčír
Bratislava - Dúbravka
Bratislava - Dúbravka www.dubravka.sk RNDr. Martin Zaťovič
Bratislava - Jarovce
Bratislava - Jarovce www.jarovce.sk JUDr. Mgr. Jozef Uhler
 Bratislava - Karlova Ves
Bratislava - Karlova Ves www.karlovaves.sk Dana Čahojová
Bratislava - Lamač
Bratislava - Lamač www.lamac.sk Igor Polakovič
Bratislava - Nové Mesto
Bratislava - Nové Mesto www.banm.sk Mgr. Matúš Čupka
Bratislava - Rača
Bratislava - Rača www.raca.sk Mgr. Michal Drotován
Bratislava - Rusovce
Bratislava - Rusovce www.bratislava-rusovce.sk Radovan Jenčík
 Bratislava - Ružinov
Bratislava - Ružinov www.ruzinov.sk Ing. Martin Chren
 Bratislava - Staré Mesto
Bratislava - Staré Mesto www.staremesto.sk Ing. Matej Vagač
Bratislava - Vajnory
Bratislava - Vajnory www.vajnory.sk Ing. Michal Vlček
Bratislava - Vrakuňa
Bratislava - Vrakuňa www.vrakuna.sk JUDr. Ing. Martin Kuruc
Bratislava - Záhorská Bystrica
Bratislava - Záhorská Bystrica www.zahorskabystrica.sk Ing. Jozef Krúpa
Bratislava
Bratislava www.bratislava.sk Ing. arch. Matúš Vallo
Bratislava - Petržalka
Bratislava - Petržalka www.petrzalka.sk Ján Hrčka
Bratislava - Podunajské Biskupice
Bratislava - Podunajské Biskupice www.biskupice.sk Ing. Roman Lamoš, MBA